Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Puchar Wójta Gminy Zławieś Wielka
2017-05-06
Zławieś Wielka
06 maja 2017 r.,  Zespół Szkół  ul. Szkolna 6 Zławieś Wielka
Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych,
Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej,
Urząd Gminy Zławieś Wielka
Krystian Frelichowski, Ewelina Wysocka, Marcin Pieńkowski
etap dzienny, mapy nietypowe
TP - trasa dla początkujących (bez ograniczeń wiekowych)
TD - trasa dla urodzonych w 2004 roku i młodszych (drużyny 2-3 osobowe)
TM - trasa dla urodzonych w latach 2001 - 2003 (drużyny 2-3 osobowe)
TU - trasa dla średnio-zaawansowanych (drużyny 2 osobowe)
TZ – trasa dla zaawansowanych (drużyny 2 osobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczalny jest start indywidualny.
Uwaga: Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii: TJ ( juniorów ur. w latach 1997 –2000) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TU TS (seniorów ur. w roku 1996  i starszych) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji tras: TZ lub TU (z odpowiednim przelicznikiem – patrz regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2016). Wybór trasy należy do uczestnika.
Zgłoszenia (nazwa zespołu, liczby zawodników w poszczególnych kategoriach) najpóźniej do 4.05.2016 r. mailem: wysockaewelina@wp.pl, ewentualnie telefonicznie: 662065096 Wpisowe za zgłoszonych zawodników płatne w sekretariacie imprezy w dzień startu wynosi: TP -3.00 zł ;TD – 4.00 zł ; TM - 4 zł ; TU - 5 zł ; TZ - 6 zł. Dla osób niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 1 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.
6.05.2017 r. (sobota)
9.00 -10.00 przyjmowanie uczestników w bazie
10.00 - otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10.30 – godzina zero "00:00" (start)
około 13:00 - zakończenie kat. TD i TM
między 14:00 a 15:00 - zakończenie imprezy
Puchary dla zwycięskich zespołów w kategorii TD, TM, TU, TZ , mapa dla każdego uczestnika, potwierdzenie punktów do OInO i OTP, - upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespołów kategorii TD, TM, TU, TZ,
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie
- kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich,
- uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie, busolę i "koszulkę" na mapę.
Odjazdy z Torunia PKS
7,55, 8.10, 8,30, 8.50
Odjazdy z Bydgoszczy PKS
6.50, 8.00, 8.30, 8.45