Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXX LAMPION EKOTONA
2017-05-13
Grudziądz
13 maja 2017 r., baza: Plaża Miejska MORiW nad jeziorem Rudnickim
KInO EKOTON im. Jacka Chodziutko przy Oddziale PTTK w Grudziądz
Starostwo Powiatowe, MORiW, Ocetix , Stek, Kino HELIOS Grudziądz, Restauracja Rudnicki KORSARZ
Kierownik imprezy: Anna Krzyżykowska
Sędzia główny: Piotr Mazur
Budowa tras: TZ/TT Robert Jaworski, TU/TP Rafał Dulski
Instruktorzy TP: Beata Chodziutko-Furso, Rafał Zbrzeźny
Sekretariat: Krzysztof Furso, Celina Furso, Matylda Ciborowska          
Pozostali organizatorzy: Aleksandra Herzke, Krzysztof Krzyżykowski, Pascal Tubbenhauer, Filip Chodziutko.
Jeden etap dzienny, mapy nietypowe, kolorowe

TZ - dla zaawansowanych - TS - urodzonym w roku 1996 i starszym
TU - dla średnio zaawansowanych - TJ - urodzonym w latach 1997-2000
TT - dla niezaawansowanych - TM - urodzonym w latach 2001-2003
TP - dla początkujących - TD - urodzonym w roku 2004 i młodszym

Na wszystkich trasach dopuszczalny jest start indywidualny.
Wybór trasy należy do uczestnika.
Uwaga: Punkty do Pucharu Województwa i Pucharu Grudziądza zostaną wyciągnięte z klasyfikacji tras z odpowiednim przelicznikiem – patrz: Regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2017 (http://www.skarmat.pl/regulaminy) i Regulamin Pucharu Grudziądza 2017.

Zgłoszenia (nazwa szkoły/klubu, liczby zawodników na poszczególnych trasach) do 11.05.2017 , mailem: ekotonkino@gmail.com
Opiekunowie drużyn proszeni są o obowiązkowe przesłanie pocztą elektroniczną list zawodników na poszczególnych trasach (koniecznie z rokiem urodzenia) najpóźniej 12.05.2017r. do  14.00.  W dniu zawodów można listę uaktualnić.
Wpisowe za zgłoszonych zawodników płatne w dniu imprezy będzie pobierane według kategorii wiekowych:
TD - 3 zł; TM - 4 zł ; TJ - 5 zł ; TS - 6 zł.
Dla osób niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 2 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.      
13 maja 2017 (sobota)
9.00- 9.45  – przyjmowanie uczestników w bazie
10.00-0.20 – otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10.30 – start pierwszego zespołu („godzina zero”)
14.00-15.00 – uroczyste zakończenie zawodów
- mapa dla każdego uczestnika (w razie deszczu w "koszulce")
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP
- dyplomy i nagrody dla trzech najlepszych zespołów na trasach TP, TT, TU, TZ
-  ognisko, kiełbaska, chleb i herbata po etapie.  
Na miejscu czynna Restauracja Rudnicki "KORSARZ".
- Impreza jest samofinansująca się i nie ma charakteru komercyjnego. Kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.
- Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania    uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
- Osoby niepełnoletnie, startujące indywidualnie, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
- Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę.
- Punktacja wg zasad punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK.
- Istnieje możliwość zakupu książeczek InO w cenie 3,50 zł.
- Uczestnicząc w imprezie uczestnik zgadza się na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz publikację zdjęć.
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.