Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XV Toruński Festyn Imprezy na Orientację
2017-05-27
Toruń
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Klub Imprez na Orientację "SKARMAT" przy "SM Na Skarpie" w Toruniu
Urząd Miasta Torunia
Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" w Toruniu
Fundacja "Inter Star"
Kierownik imprezy:        Martyna Hajdas
Sędzia główny:    Wojciech Kluska
Budowniczy tras:        Tomasz Hajdas
Kierownik sekretariatu:    Martyna Szatkowska

27 maja 2017 r. (sobota), plac zabaw "Piernikowe Miasteczko"; Toruń (Stare Miasto), ul. Podmurna 62/68.
1 etap dzienny dla wszystkich kategorii

a.    trasy rowerowe - XIV Szprycha SKARMATU:
TO – trasa otwarta (dla zespołów nieletnich z dorosłymi opiekunami) *
TS  – trasa seniorów (osoby pełnoletnie, zespoły maks. 3 – os.)

b.    trasy piesze - XIII Wiosenne Harce z Mapą
SZ – prosta trasa dla grup z opiekunami, bez ograniczeń wiekowych i liczby osób w drużynie (bez klasyfikacji)
TP – trasa dla początkujących, bez ograniczeń wiekowych (zespoły maks. 5 – os.)
TT – nieco trudniejsza trasa, bez ograniczeń wiekowych (zespoły maks. 5 – os.)

* - liczba osób w drużynie łącznie z opiekunami nie może przekraczać 15
Dokładna lokalizacja na szkicu.
a.    trasy rowerowe:
9:00 - 10:00            przyjmowanie uczestników w bazie
          10:00            otwarcie imprezy i odprawa techniczna
          10:30            godzina „0”

b.    trasy piesze:
10:00 – 12:00         wydawanie materiałów startowych w kolejności przybycia ekip do bazy
nietypowe, kolorowe lub czarno – białe.
Zgłoszenia (imię, nazwisko, kategoria) do 24 maja 2017 roku przyjmuje:
•    telefonicznie lub osobiście - Oddział Miejski PTTK ul. Piekary 41, tel. (56) 62 229 21
•    pocztą elektroniczną - Tomasz Hajdas: hajdaseczek@wp.pl
         
Wpisowe - płatne w Oddziale Miejskim PTTK  lub przed startem w bazie imprezy  w wysokości:   
         TS – 4,50 zł;             TT, TO – 4,00 zł;            TP – 3,50 zł;           SZ – 3,00 zł

Wpisowe dla osób nie zgłoszonych w terminie będzie podwyższone o 1,0 zł i nie gwarantuje pełnych świadczeń.
Materiały startowe i słodkość dla każdego uczestnika, nieograniczony dostęp do pompki rowerowej (wg kolejności zgłoszeń) i powietrza atmosferycznego, pamiątkowy odcisk pieczęci, potwierdzenie punktów do OInO i OTP, protokoły dla jednostek zgłaszających, inne nieujawnione.
Upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach będą do odebrania
w Oddziale Miejskim PTTK im. M. Sydowa w Toruniu przy ul. Piekary 41, w terminie podanym przez organizatorów w dniu imprezy.
-    impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
-    uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
-    startujący powinni posiadać długopis, przydatny jest również kompas,
-    zawody będą rozegrane zgodnie z zasadami punktacji i współzawodnictwa w turystycznych imprezach na orientację PTTK: http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php
-    uczestników obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, zaleceń organizatorów (na materiałach startowych) oraz przepisów ruchu drogowego.