realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Ogólnopolska Impreza na Orientację "Nad Wdą 2017"
2017-06-10 - 2017-06-11
Osie
Bractwo Czarnej Wody
- Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij Osiek
- Nadleśnictwa Osie i Dąbrowa
- Wdecki Park Krajobrazowy
- Ochotnicza Straż Pożarna w Osiu
- Zespół Szkół w Osiu
- Klub Imprez na Orientację "Azymut" Osie
- Kociewskie Koło PTTK "Budaje" w Osiu
- 7 Drużyna Harcerska "Azymut" im. Szarych Szeregów w Osiu
- Gminny Ośrodek Kultury w Osiu
Kierownik imprezy: Marek Miesała OInO 14/153/2014
Sędzia główny: Józef Malinowski OInO 1/122/2012
Budowniczowie tras:
- Artur Fankidejski PInO 661
- Marek Wrzałkowski PInO 709
- Rafał Fierek OInO 4/103/2009
- Bartosz Adamczyk OInO 5/144/2014
- Józef Malinowski OInO 1/122/2012
Inni organizatorzy: członkowie i sympatycy Bractwa Czarnej Wody
- Puchar Borów Tucholskich – Dyrektor RDLP Toruń Pan Janusz Kaczmarek
- Puchar Kociewia – Starosta Świecki Pan Franciszek Koszowski
- Wójt Gminy Osie Pan Michał Grabski
- Przewodniczący Rady Gminy Osie Pan Roman Waśkowski
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Osie Pan Marek Sobczak
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Pan Artur Karetko
- Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego Pan Daniel Siewert
Impreza jest współfinansowana ze środków województwa kujawsko-pomorskiego oraz środków Gminy Osie
piątek-niedziela 9-11 czerwca 2017
gmina Osie, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie, przy granicy z woj. pomorskim
Zespół Szkół w Osiu, ul Szkolna 8
Puchar Polski Młodzieży – po 4 punkty za etap do Odznaki InO, pozostałe kategorie – 3 punkty do odznaki InO
- Rywalizacja w Pucharze Polski Młodzieży
- Wyłonienie najlepszych uczestników Imprez na Orientację w ramach Pucharu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pucharu Borów Tucholskich, Pucharu Kociewia oraz Pucharu Województwa Pomorskiego w Długodystansowych InO
- Wyłonienie najlepszych orientalistów w ramach OrientLigi
- Promocja walorów turystycznych woj. kujawsko-pomorskiego i powiatu świeckiego
- Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych gminy Osie i Wdeckiego Parku Krajobrazowego i gminy Osie
- Popularyzacja Imprez na Orientację jako doskonałej formy wypoczynku dzieci i młodzieży
- Propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej
- Integracja środowiska InO.
1) Zaliczane do Pucharu Polski Młodzieży:
a) Impreza składa się z dwóch etapów dziennych i jednego nocnego (w kategorii
TD dzienno-nocnego).
b) Kategorie startowe/wiekowe: TD (dzieci) urodzeni 2004 i młodsi, TM (młodzież)
urodzeni 2001-2003, TJ (juniorzy) urodzeni 1997-2000.
c) We wszystkich kategoriach mogą startować zespoły 1-2-osobowe.
d) Wyniki zostaną zaliczone do klasyfikacji Pucharu Polski Młodzieży 2017 w
kategoriach TD, TM i TJ.
2) Zaliczane do PWKP, PBT, PK
a) Impreza składa się z jednego etapu – w kategoriach TP, TT i TU jest to pierwszy
etap PPM
b) TP (początkujący) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do 10 osób, w klasyfikacji
generalnej pucharów TD (dzieci) urodzeni 2004 i młodsi, zespoły dwu-czteroosobowe
PBT, PK i dwu-trzyosobowe PWKP.
c) TT (niezaawansowani) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do 10 osób, w klasyfikacji
generalnej pucharów TM (młodzież) urodzeni 2001-2003, zespoły dwutrzyosobowe.
d) TU (średnio zaawansowani) – zasadniczo dla seniorów TS (urodzeni 1996 i starsi) i juniorów
TJ (urodzeni 1997 i młodsi); zespoły jedno-dwuosobowe.
e) TZ (zaawansowani) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do dwóch, wyjątkowo
trzech osób (niższa punktacja generalna), trasa nocna.
3) Zaliczane do PBT i PK
a) TR1 i TR2 – rowerowe, otwarte, zespoły do 5 osób, w tym najwyżej 2 osoby dorosłe;
osoby niepełnoletnie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów i pod
opieką osób dorosłych; TR1 – limit 4 godziny jazdy, TR2 limit 7 godzin jazdy, PK o
różnej wartości wagowej.
4) Zaliczane do DInO
a) TTr (trudna) – nocna, zespoły jedno-trzyosobowe
5) Dodatkowe
a) TPP (początkujący) – dla zaczynających przygodę w InO, zespoły do 10 osób
6) We wszystkich kategoriach poza konkurencją mogą startować zespoły w składzie większym,
niż przewidywany regulaminem.

7) UWAGA – Po zgłoszeniu organizatorom możliwe jest przydzielenie wcześniejszych
lub późniejszych minut startowych – nie dotyczy PPM.

- We wszystkich kategoriach trasa w urozmaiconym, lesistym terenie.
- W kategoriach pieszych krótkich PPM, TPP, TP, TT, TU (trasy kilkukilometrowe) mapy wykonane w programie OCAD, kolorowe, z treścią dostosowaną do kategorii
- W kategorii TZ mapy kombinowane
- W kategorii TTr mapy topograficzne z utrudnieniami
- W kategorii TR mapy pełne topograficzne.
- Wpisowe na trasy PPM (łącznie z posiłkiem) TD – 15 zł, TM – 20 zł, TJ – 25 zł
- Osoby zgłoszone do PPM przez organizatorów Pucharu Woj. Kujawsko-Pomorskiego i Pucharu Borów Tucholskich – wpisowe obniżone o 5 zł
- Wpisowe na trasy innych pucharów (poza PPM) TP i TT – 6 zł, TU – 7 zł, TZ, TTr i TR – 8 zł.
- Opłata za jeden nocleg 10 zł
- Zwolnieni z opłat – członkowie KInO Azymut Osie.
- Wpisowe i opłata za nocleg płatne na konto: Bractwo Czarnej Wody, Bank Spółdzielczy w Osiu 49 8169 0006 0010 5734 2000 0010. W tytule wpłaty należy umieścić wpis: Nad Wdą i podać organizację zgłaszającą lub nazwiska uczestników indywidualnych. Wpłaty można też dokonać w sekretariacie zawodów przed startem.
- Klub/szkoła/środowisko, imienny skład zespołów, rok urodzenia poszczególnych startujących
-  bczw@poczta.onet.pl, prezes@bractwoczarnejwody.org.pl. Z powodów technicznych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na oba adresy mailowe.
-  Zgłoszenia do środy 7 czerwca 2017 włącznie. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie przewidywanej liczby zawodników.
Puchar Polski Młodzieży
Sobota 10 czerwca
Od 7.00 Praca sekretariatu
8.30 Otwarcie zawodów i odprawa techniczna
9.00 Wyjazd na miejsce startu etapów dziennych
9.30-16.00 Etapy dzienne
16.30-17.30 Obiad
17.30-21.30 Czas wolny, po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość zwiedzania Elektrowni Wodnej Żur z zaporą (około 1,5 godziny) – ilość miejsc ograniczona
21.30 Wyjazd na miejsce startu etapów nocnych
22.00-2.00 Etapy nocne
Niedziela 11 czerwca
9.00 Zakończenie imprezy
Do 10.30 opuszczenie bazy zawodów
- Istnieje możliwość noclegu z piątku na sobotę po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

Ramowy program zawodów – inne kategorie
Piątek 9 czerwca
Od 18.00 Przyjmowanie uczestników w bazie
20.00- 22.00 Ognisko integracyjne
Sobota 10 czerwca
8.30 Otwarcie zawodów i odprawa techniczna
9.00 Wyjazd na miejsce startu kategorii TPP, TP, TT, TU, start kategorii TR
9.30 Start kategorii TPP, TP, TT i TU
13.00-14.00 Posiłek, pokazy ratownicze. Zakończenie kategorii TPP, TP, TT, TU i TR1
16.30-17.30 Obiad i zakończenie kategoria TR2.
17.30-19.00 Po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość zwiedzania Elektrowni Wodnej Żur z zaporą (około 1,5 godziny) – ilość miejsc ograniczona
21.30 Wyjazd na miejsce startu TZ i TTr
22.00 Start kategorii TTr, potem TZ
Od 23.00 Ogniska w bazach (głównej i nocnej)
Niedziela 11 czerwca
9.00 Zakończenie imprezy
Do 10.30 opuszczenie bazy zawodów
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl, bczw@poczta.onet.pl
Józef Malinowski 530 702 068
- KOMUNIKAT TECHNICZNY UKAŻE SIĘ 1 CZERWCA NA STRONIE www.bractwoczarnejwody.org.pl.
- Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
- Zawodnicy startują na własna odpowiedzialność. Organizator ubezpiecza uczestników od NW.
- Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) zamieszczoną po ogłoszeniu komunikatu technicznego na stronie Bractwa Czarnej Wody www.bractwoczarnejwody.org.pl. W przypadku ekipy reprezentującej oficjalnie klub/szkołę/instytucję za zgodę uważa się pisemne i podpisane zgłoszenie ekipy przez opiekuna.
- Za szkody wyrządzone wobec uczestników oraz osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.
- Na zawodach obowiązują zasadniczo przepisy zawarte w „Zasadach punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK”.
- Wycofanie się zawodnika z trasy musi być bezwzględnie zgłoszone organizatorom.
- Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przepisów obowiązujących na terenach leśnych, Karty Turysty oraz zasad sportowego współzawodnictwa.
- Zawodników obowiązuje zakaz poruszania się po terenach prywatnych i szkółkach leśnych.
- Startując w imprezie, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie swoich danych i wizerunku w mediach publikujących relacje z imprezy.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem imprezy.