Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Ogólnopolska Impreza na Orientację "Nad Wdą 2017"
2017-06-10 - 2017-06-11
Osie
Bractwo Czarnej Wody
- Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij Osiek
- Nadleśnictwa Osie i Dąbrowa
- Wdecki Park Krajobrazowy
- Ochotnicza Straż Pożarna w Osiu
- Zespół Szkół w Osiu
- Klub Imprez na Orientację "Azymut" Osie
- Kociewskie Koło PTTK "Budaje" w Osiu
- 7 Drużyna Harcerska "Azymut" im. Szarych Szeregów w Osiu
- Gminny Ośrodek Kultury w Osiu
Kierownik imprezy: Marek Miesała OInO 14/153/2014
Sędzia główny: Józef Malinowski OInO 1/122/2012
Budowniczowie tras:
- Artur Fankidejski PInO 661
- Marek Wrzałkowski PInO 709
- Rafał Fierek OInO 4/103/2009
- Bartosz Adamczyk OInO 5/144/2014
- Józef Malinowski OInO 1/122/2012
Inni organizatorzy: członkowie i sympatycy Bractwa Czarnej Wody
- Puchar Borów Tucholskich – Dyrektor RDLP Toruń Pan Janusz Kaczmarek
- Puchar Kociewia – Starosta Świecki Pan Franciszek Koszowski
- Wójt Gminy Osie Pan Michał Grabski
- Przewodniczący Rady Gminy Osie Pan Roman Waśkowski
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Osie Pan Marek Sobczak
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Pan Artur Karetko
- Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego Pan Daniel Siewert
Impreza jest współfinansowana ze środków województwa kujawsko-pomorskiego oraz środków Gminy Osie
piątek-niedziela 9-11 czerwca 2017
gmina Osie, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie, przy granicy z woj. pomorskim
Zespół Szkół w Osiu, ul Szkolna 8
Puchar Polski Młodzieży – po 4 punkty za etap do Odznaki InO, pozostałe kategorie – 3 punkty do odznaki InO
- Rywalizacja w Pucharze Polski Młodzieży
- Wyłonienie najlepszych uczestników Imprez na Orientację w ramach Pucharu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pucharu Borów Tucholskich, Pucharu Kociewia oraz Pucharu Województwa Pomorskiego w Długodystansowych InO
- Wyłonienie najlepszych orientalistów w ramach OrientLigi
- Promocja walorów turystycznych woj. kujawsko-pomorskiego i powiatu świeckiego
- Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych gminy Osie i Wdeckiego Parku Krajobrazowego i gminy Osie
- Popularyzacja Imprez na Orientację jako doskonałej formy wypoczynku dzieci i młodzieży
- Propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej
- Integracja środowiska InO.
1) Zaliczane do Pucharu Polski Młodzieży:
a) Impreza składa się z dwóch etapów dziennych i jednego nocnego (w kategorii
TD dzienno-nocnego).
b) Kategorie startowe/wiekowe: TD (dzieci) urodzeni 2004 i młodsi, TM (młodzież)
urodzeni 2001-2003, TJ (juniorzy) urodzeni 1997-2000.
c) We wszystkich kategoriach mogą startować zespoły 1-2-osobowe.
d) Wyniki zostaną zaliczone do klasyfikacji Pucharu Polski Młodzieży 2017 w
kategoriach TD, TM i TJ.
2) Zaliczane do PWKP, PBT, PK
a) Impreza składa się z jednego etapu – w kategoriach TP, TT i TU jest to pierwszy
etap PPM
b) TP (początkujący) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do 10 osób, w klasyfikacji
generalnej pucharów TD (dzieci) urodzeni 2004 i młodsi, zespoły dwu-czteroosobowe
PBT, PK i dwu-trzyosobowe PWKP.
c) TT (niezaawansowani) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do 10 osób, w klasyfikacji
generalnej pucharów TM (młodzież) urodzeni 2001-2003, zespoły dwutrzyosobowe.
d) TU (średnio zaawansowani) – zasadniczo dla seniorów TS (urodzeni 1996 i starsi) i juniorów
TJ (urodzeni 1997 i młodsi); zespoły jedno-dwuosobowe.
e) TZ (zaawansowani) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do dwóch, wyjątkowo
trzech osób (niższa punktacja generalna), trasa nocna.
3) Zaliczane do PBT i PK
a) TR1 i TR2 – rowerowe, otwarte, zespoły do 5 osób, w tym najwyżej 2 osoby dorosłe;
osoby niepełnoletnie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów i pod
opieką osób dorosłych; TR1 – limit 4 godziny jazdy, TR2 limit 7 godzin jazdy, PK o
różnej wartości wagowej.
4) Zaliczane do DInO
a) TTr (trudna) – nocna, zespoły jedno-trzyosobowe
5) Dodatkowe
a) TPP (początkujący) – dla zaczynających przygodę w InO, zespoły do 10 osób
6) We wszystkich kategoriach poza konkurencją mogą startować zespoły w składzie większym,
niż przewidywany regulaminem.

7) UWAGA – Po zgłoszeniu organizatorom możliwe jest przydzielenie wcześniejszych
lub późniejszych minut startowych – nie dotyczy PPM.

- We wszystkich kategoriach trasa w urozmaiconym, lesistym terenie.
- W kategoriach pieszych krótkich PPM, TPP, TP, TT, TU (trasy kilkukilometrowe) mapy wykonane w programie OCAD, kolorowe, z treścią dostosowaną do kategorii
- W kategorii TZ mapy kombinowane
- W kategorii TTr mapy topograficzne z utrudnieniami
- W kategorii TR mapy pełne topograficzne.
- Wpisowe na trasy PPM (łącznie z posiłkiem) TD – 15 zł, TM – 20 zł, TJ – 25 zł
- Osoby zgłoszone do PPM przez organizatorów Pucharu Woj. Kujawsko-Pomorskiego i Pucharu Borów Tucholskich – wpisowe obniżone o 5 zł
- Wpisowe na trasy innych pucharów (poza PPM) TP i TT – 6 zł, TU – 7 zł, TZ, TTr i TR – 8 zł.
- Opłata za jeden nocleg 10 zł
- Zwolnieni z opłat – członkowie KInO Azymut Osie.
- Wpisowe i opłata za nocleg płatne na konto: Bractwo Czarnej Wody, Bank Spółdzielczy w Osiu 49 8169 0006 0010 5734 2000 0010. W tytule wpłaty należy umieścić wpis: Nad Wdą i podać organizację zgłaszającą lub nazwiska uczestników indywidualnych. Wpłaty można też dokonać w sekretariacie zawodów przed startem.
- Klub/szkoła/środowisko, imienny skład zespołów, rok urodzenia poszczególnych startujących
-  bczw@poczta.onet.pl, prezes@bractwoczarnejwody.org.pl. Z powodów technicznych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na oba adresy mailowe.
-  Zgłoszenia do środy 7 czerwca 2017 włącznie. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie przewidywanej liczby zawodników.
Puchar Polski Młodzieży
Sobota 10 czerwca
Od 7.00 Praca sekretariatu
8.30 Otwarcie zawodów i odprawa techniczna
9.00 Wyjazd na miejsce startu etapów dziennych
9.30-16.00 Etapy dzienne
16.30-17.30 Obiad
17.30-21.30 Czas wolny, po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość zwiedzania Elektrowni Wodnej Żur z zaporą (około 1,5 godziny) – ilość miejsc ograniczona
21.30 Wyjazd na miejsce startu etapów nocnych
22.00-2.00 Etapy nocne
Niedziela 11 czerwca
9.00 Zakończenie imprezy
Do 10.30 opuszczenie bazy zawodów
- Istnieje możliwość noclegu z piątku na sobotę po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

Ramowy program zawodów – inne kategorie
Piątek 9 czerwca
Od 18.00 Przyjmowanie uczestników w bazie
20.00- 22.00 Ognisko integracyjne
Sobota 10 czerwca
8.30 Otwarcie zawodów i odprawa techniczna
9.00 Wyjazd na miejsce startu kategorii TPP, TP, TT, TU, start kategorii TR
9.30 Start kategorii TPP, TP, TT i TU
13.00-14.00 Posiłek, pokazy ratownicze. Zakończenie kategorii TPP, TP, TT, TU i TR1
16.30-17.30 Obiad i zakończenie kategoria TR2.
17.30-19.00 Po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość zwiedzania Elektrowni Wodnej Żur z zaporą (około 1,5 godziny) – ilość miejsc ograniczona
21.30 Wyjazd na miejsce startu TZ i TTr
22.00 Start kategorii TTr, potem TZ
Od 23.00 Ogniska w bazach (głównej i nocnej)
Niedziela 11 czerwca
9.00 Zakończenie imprezy
Do 10.30 opuszczenie bazy zawodów
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl, bczw@poczta.onet.pl
Józef Malinowski 530 702 068
- KOMUNIKAT TECHNICZNY UKAŻE SIĘ 1 CZERWCA NA STRONIE www.bractwoczarnejwody.org.pl.
- Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
- Zawodnicy startują na własna odpowiedzialność. Organizator ubezpiecza uczestników od NW.
- Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) zamieszczoną po ogłoszeniu komunikatu technicznego na stronie Bractwa Czarnej Wody www.bractwoczarnejwody.org.pl. W przypadku ekipy reprezentującej oficjalnie klub/szkołę/instytucję za zgodę uważa się pisemne i podpisane zgłoszenie ekipy przez opiekuna.
- Za szkody wyrządzone wobec uczestników oraz osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.
- Na zawodach obowiązują zasadniczo przepisy zawarte w „Zasadach punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK”.
- Wycofanie się zawodnika z trasy musi być bezwzględnie zgłoszone organizatorom.
- Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przepisów obowiązujących na terenach leśnych, Karty Turysty oraz zasad sportowego współzawodnictwa.
- Zawodników obowiązuje zakaz poruszania się po terenach prywatnych i szkółkach leśnych.
- Startując w imprezie, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie swoich danych i wizerunku w mediach publikujących relacje z imprezy.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem imprezy.