Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXXI Mistrzostwa CSLog w MnO 2017
2017-10-21
Grupa
Kierownik                           - Ryszard FIEREK
Sekretariat                 - Krzysztof CZEREPOWICKI, Beata PĄCZEK,  Maria    MACHAJ, Grzegorz MACHAJ, M. RZEPKA-PODSIADŁY, ZAKLIKOWSKA Iwona, TKACZYŃSKA Barbara, DROZDALSKA Marylka                                                                
Sędzia Główny                - Ryszard FIEREK, Rafał FIEREK
Kwatermistrz                 - Ryszard LEWANDOWSKI, Adam ARENTEWICZ
Budowa tras                   - Ryszard FIEREK, Rafał FIEREK, Wiesław PODSIADŁY,  Jerzy KONDEK.

21.10.2017 r.  Grupa - Centrum Szkolenia Logistyki. 
Jeden etap dzienny
-TP - trasa dla początkujących lub ur. w 2004 i młodszych (drużyny 2-3 osobowe)
-TT - trasa dla niezaawansowanych lub ur. w latach 2001-2003 ( drużyny 1-2 osobowe)
-TU - trasa dla średniozaawansowanych lub ur. w latach 1997–2000 (drużyny 1-2 osobowe)
-TZ - trasa dla zaawansowanych lub ur. w roku 1996 i starszych (drużyny 1-2 osobowe)
- TŻ- trasa dla żołnierzy WP (zespoły 2. osobowe- Mistrzostwa Ośrodka Szkolenia Podstawowego)
- TP - grupowa  –  trasa dla początkujących (zespoły  5-10 osobowe                     z opiekunami)
- Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TS (roczniki 1996 i starsi) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TZ lub z klasyfikacji TU, TT albo TP
- Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TJ (roczniki 2000 – 1997 ) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TU lub z klasyfikacji TT albo TP
- Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TM (roczniki 2003 - 2001) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TT lub TP
- Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TD (roczniki 2004 i młodsi ) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TP
( patrz regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2017):   
http://www.skarmat.pl)

niepełne, częściowo aktualizowane, skala 1:10000 lub inna.
8.00 – 9.00     - przyjmowanie uczestników w bazie,
9.05 – 9.15     - otwarcie Mistrzostw i odprawa techniczna,
ok. 15.00        - zakończenie Mistrzostw, wręczenie dyplomów i nagród.

Zgłoszenia zawierające dane (patrz tabelka) wraz z wpisowym przyjmują instruktorzy w Klubie Centrum Szkolenia Logistyki, ul. 6 Marca 1 (tel. 261 482 646, 261 482 648) w nieprzekraczalnym terminie do 18.10.2017 r. do godz. 18.00.
Wpisowe:  TS i TJ - 5.00 zł, TM - 4.50 zł, TD, TŻ i TP – 4,00 zł

-    Mapka dla każdego zawodnika w TZ, TU, TT, TP, TŻ, TP –grupowa 2-3 mapy
-    odcisk okolicznościowej pieczątki,
-    punkty do Odznaki Imprez na Orientację, Odznaki Turystyki Pieszej, Pucharu Imprez na Orientację Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Grudziądzkiego Pucharu Komisji Turystki Pieszej,
-    medale, upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów w kategoriach: TP, TT, TŻ, TU, TZ.
-    gorący posiłek i herbata (należy posiadać naczynie, łyżkę i kubek).

-    impreza odbędzie się bez  względu na pogodę,
-    uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
-    punktacja według Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego,
-    punktacja dla kategorii TŻ (dla żołnierzy OSP) według odrębnych zasad
-    należy posiadać przybory do kreślenia i odpowiedni strój turystyczny,
-    w razie nie przybycia wpisowego nie zwraca się,
-    dotarcie do bazy – element orientacji.

UWAGA: organizatorzy proszą opiekunów grup szkolnych o zgłaszanie do mistrzostw uczniów znających zasady Imprez na Orientację i posługiwania się kompasem i mapą !!!!!!!!!!!! – nie dotyczy TP.

Mistrzostwa nie mają charakteru komercyjnego i organizowane jest na zasadach samofinansujących się. Wyliczona kwota wpisowego wynika        z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.

Zgłoszenia można przesyłać także na: ryszard.fierek_kg@vp.pl

Dodatkowe informacje – Ryszard Fierek 609 088 444

Do zobaczenia na trasie Mistrzostw