Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
I Ekologiczno – Edukacyjny Marsz na Orientację
2017-09-30
Toruń
Wydział Nauk o Ziemi  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dziekan WNoZi dr hab. Marek Kejna, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Klub Imprez na Orientację SKARMAT,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Kierownik imprezy - Włodzimierz Juśkiewicz,
Sędzia Główny - Przemysław Tafliński,
Budowa trasy - Waldemar Fijor, 
Obsługa techniczna - studenci UMK.
30 września 2017 (sobota);  budynek Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu przy  ul. Lwowskiej 1  
(beżowy z półkulą).
TO – trasa otwarta o długości ok. 4 km , zespoły 1-3 osobowe.
Impreza skierowana jest do osób w różnym wieku, lecz stopień zakładanego wysiłku został ustalony dla przedziału 15-25 lat.
9.00 - 10.00 rejestracja
10.00 uroczyste rozpoczęcie i odprawa techniczna 
ok. 13.30 ogłoszenie wyników
Zgłoszenia przyjmowane w UMK elektronicznie na adres: wwj@umk.pl do dnia 28.09.2017 r.
Uczestnicy startują bez opłaty wpisowego. 
Kolorowa  mapa  startowa  dla  każdego  uczestnika  pod  warunkiem  zgłoszenia  w  terminie,  odcisk  okolicznościowej pieczęci, upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów na trasie marszów.
Podsumowanie imprezy i szczegółowy protokół z wynikami będą dostępne od środy 4 października na stronach internetowych www.geo.umk.pl/cofruwa oraz  www.skarmat.pl.  Dyplomy i upominki będą do odbioru na miejscu w trakcie trwania imprezy.
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, 
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność, 
- uczestnicy powinni być wyposażeni w długopisy lub pisaki,
- świadczenia przysługują tylko uczestnikom zgłoszonym i przybyłym na imprezę.