Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XLI Kopernikańskie Marsze na Orientację
2018-02-03
Toruń
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Klub Imprez na Orientację PTTK SKARMAT przy SM "Na Skarpie"
Tygodnik "TERAZ TORUŃ"
Urząd Miasta w Toruniu
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie" w Toruniu
EMPORIUM – Pamiątki Toruńskie
Kierownik imprezy - Waldemar Fijor
Sędzia Główny - Wojciech Kluska
Budowa trasy - Waldemar Fijor , Dariusz Lipiński
Obsługa techniczna - członkowie klubu InO SKARMAT
3 lutego 2018 (sobota); dziedziniec Ratusza na Rynku Starego Miasta w Toruniu.
Materiały startowe będą wydawane na bieżąco przez cały czas, pomiędzy godz. 10.00 a 12.00 na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego w Toruniu.
W przypadku grup zorganizowanych po odbiór materiałów zgłaszają się wyłącznie opiekunowie.
TP - trasa dla początkujących o długości ok. 3 km (bez ograniczeń wiekowych ).
TU - trasa dla osób średniozaawansowanych ok. 4 km (bez ograniczeń wiekowych).
(Uczestnicy eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego otrzymają w sekretariacie zawodów zadania dodatkowe).
10.00 - 12.00 wydawanie materiałów startowych
11.00 wydawanie materiałów dla uczestników eliminacji miejskich OMTTK
do 14.00 przyjmowanie kart startowych po trasie
Zgłoszenia (należy podać liczbę uczestników oraz rodzaj trasy TP lub TU) przyjmowane będą do dnia 31.01.2018 r. (środa) w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu, ul. Piekary 41, tel.: 56-62-229-21.
Wpisowe w wysokości: 3,0 zł płatne w OM PTTK w Toruniu lub w sekretariacie imprezy przed
startem.
Uwaga: wpłacając w Oddziale PTTK w Toruniu można uzyskać potwierdzenie wpłaty.
Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a pobierane wpisowe jest przeznaczone w całości na pokrycie kosztów organizacyjnych.
Mapa startowa dla każdego uczestnika, odcisk okolicznościowej pieczęci, potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację i Odznaki Turystyki Pieszej, upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów na trasie marszów.
Organizacja reprezentowana przez najbardziej liczną grupę uczestników otrzyma nagrodę w postaci wstępu dla ok. 50 osób na seans w toruńskim Planetarium.
Podsumowanie imprezy i szczegółowy protokół z wynikami będą dostępne na stronach internetowych www.skarmat.pl oraz www.pttk.torun.pl - od wtorku 6 lutego .
Dyplomy i upominki będą do odbioru w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu ul. Piekary 41 - od środy 7 lutego 2018 r.
Podczas trwania imprezy będzie możliwość zweryfikowania Odznaki Imprez na Orientację do stopnia m. złotej OInO. Książeczki do weryfikacji należy złożyć w sekretariacie imprezy przed wyjściem na trasę i odebrać zaraz po powrocie.
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
- uczestnicy powinni być wyposażeni w długopisy lub pisaki,
- uczestnicy, którzy biorą udział w eliminacjach do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, powinni zgłosić się w sekretariacie zawodów punktualnie o godz. 11.00,
- świadczenia przysługują tylko uczestnikom zgłoszonym - przybyłym na imprezę.