Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Szkolenie Specjalistyczne Animatorów Turystycznych InO PTTK
2018-02-17
Toruń
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa, Klub Imprez na Orientację SKARMAT w Toruniu, SKKT „Wiercipięty” przy Szkole Podstawowej nr 10 w Toruniu
17 lutego 2018 r. (sobota).
Szkoła Podstawowa nr 10 w Toruniu, ul. Bażyńskich 30/36
- Tomasz Hajdas (PInO nr 577)
- Damian Kaczmarek (PInO nr 741)
- Martyna Hajdas (OInO nr 15/12/TO)
8.00 - 18.00 zajęcia szkoleniowe (wykłady i teren), planowana przerwa na obiad (we własnym zakresie)
- ukończony 15 rok życia
- posiadanie co najmniej popularnej Odznaki InO
w wysokości 20 zł płatne na miejscu w bazie.
- materiały szkoleniowe
- dostęp do stołówki, naczyń
- herbata i wrzątek w nieograniczonej ilości
- słodki poczęstunek w czasie przerw (oferta aktualna do wyczerpania zasobów)
- książeczka OInO z ostatnią weryfikacją odznaki *
- ciepły i wygodny ubiór odpowiedni do poruszania się w terenie
- kompas i sprzęt do kreślenia (linijka, kątomierz, ołówki )

* - odznaka może być zdobyta w późniejszym terminie, opóźni to jednak uzyskanie uprawnień
uczestnicy szkolenia ubezpieczają się we własnym zakresie
Tomasz Hajdas, adres poczty elektronicznej: hajdaseczek@wp.pl, tel.: 607 773 266.
W zgłoszeniu należy podać kontaktowy numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
Termin zgłoszeń mija 10 lutego 2018 r. (liczba miejsc ograniczona)
W załączonym regulaminie