Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Puchar Gminy Zławieś Wielka 2018
2018-04-07
Zławieś Wielka
07 kwietnia 2018 r.,Zespół Szkół ul. Szkolna 6 Zławieś Wielka
Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych,
Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej,
Urząd Gminy Zławieś Wielka
Krystian Frelichowski, Ewelina Wysocka, Marcin Pieńkowski, Jan Dąbrowski
etap dzienny, mapy nietypowe
SZK- trasa szkoleniowa (bez ograniczeń wiekowych)
TD - trasa dla urodzonych w 2005 roku i młodszych (drużyny 2-3 osobowe)
TM - trasa dla urodzonych w latach 2002 - 2004 (drużyny 2-3 osobowe)
TU - trasa dla średnio-zaawansowanych (drużyny 2 osobowe)
TZ – trasa dla zaawansowanych (drużyny 2 osobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczalny jest start indywidualny.
Uwaga: Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii:
TJ zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TU
TS zostaną wyciągnięte z klasyfikacji tras: TZ lub TU (z odpowiednim przelicznikiem – patrz regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2018). Wybór trasy należy do uczestnika.
Zgłoszenia (nazwa zespołu, liczby zawodników w poszczególnych kategoriach) najpóźniej
do 4.04.2018 r. mailem: wysockaewelina@wp.pl, ewentualnie telefonicznie: 662065096
Wpisowe za zgłoszonych zawodników płatne w sekretariacie imprezy w dzień startu wynosi:
TP – 3,50 zł ;TD – 4.00 zł ; TM – 4,50 zł ; TU - 5 zł ; TZ - 6 zł. Dla osób niezgłoszonych
wpisowe ulegnie podwyższeniu o 1 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.
7.04.2018 r. (sobota)
9.00 -10.00 przyjmowanie uczestników w bazie
10.00 - otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10.30 – godzina zero „00:00” (strat)
około 13:00 - zakończenie kat. TD i TM
między 14:00 a 15:00 - zakończenie imprezy
- Puchary dla zwycięskich zespołów w kategorii TD, TM, TU, TZ
- mapa dla każdego uczestnika,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespołów kategorii TD, TM, TU, TZ,
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie
- kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich,
- uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie, busolę i "koszulkę" na mapę