Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XVI Toruński Festyn Imprez na Orientację
2018-05-26
Toruń
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Klub Imprez na Orientację "SKARMAT" przy "SM Na Skarpie" w Toruniu
Urząd Miasta Torunia
Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" w Toruniu
Kierownik imprezy: Martyna Hajdas
Sędzia główny: Wojciech Kluska
Budowniczy tras: Tomasz Hajdas
Kierownik sekretariatu: Adam Bojar
26  maja  2018r. (sobota), plac zabaw "Piernikowe Miasteczko"; Toruń (Stare Miasto), ul. Podmurna 62/68. Dokładna lokalizacja na szkicu.
1 etap dzienny dla wszystkich kategorii
a. trasy rowerowe
- XV Szprycha SKARMATU:
TO – trasa otwarta (dla zespołów nieletnich z dorosłymi opiekunami)*
TS – trasa seniorów (osoby pełnoletnie, zespoły maks. 3–os.)
b. trasy piesze
- XIV Wiosenne Harce z Mapą
SZ – prosta trasa dla grup z opiekunami, bez ograniczeń wiekowych i liczby osób w drużynie (bez klasyfikacji)
TP – trasa dla początkujących, bez ograniczeń wiekowych (zespoły maks. 5–os.)
TT – nieco trudniejsza trasa, bez ograniczeń wiekowych (zespoły maks. 5–os.)

* - liczba osób w drużynie łącznie z opiekunami nie może przekraczać 15
a. trasy rowerowe:
9:00 - 10:00 - przyjmowanie uczestników w bazie
10:00 - otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10:30 - godzina "0"
b. trasy piesze:
10:00 – 12:00 - wydawanie materiałów startowych w kolejności przybycia ekip do bazy
nietypowe, kolorowe lub czarno–białe.
Zgłoszenia (imię, nazwisko, kategoria) do 23 maja 2018 roku przyjmuje:
- telefonicznie lub osobiście - Oddział Miejski PTTK ul. Piekary 41, tel. (56) 62 229 21
- pocztą elektroniczną - Tomasz Hajdas: hajdaseczek@wp.pl
Wpisowe  - płatne w Oddziale Miejskim PTTK  lub przed startem w bazie imprezy  w wysokości:
TS – 4,50 zł; TT, TO – 4,00 zł; TP – 3,50 zł; SZ – 3,00 zł
Wpisowe dla osób nie zgłoszonych w terminie będzie podwyższone o 1,0zł i nie gwarantuje pełnych świadczeń.
Materiały startowe i słodkość dla każdego uczestnika, nieograniczony dostęp do pompki rowerowej (wg kolejności zgłoszeń) i powietrza atmosferycznego, pamiątkowy odcisk pieczęci, potwierdzenie punktów do OInO i OTP, protokoły dla jednostek zgłaszających, inne nieujawnione.
Upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach będą do odebrania  w  Oddziale  Miejskim  PTTK  im.  M.  Sydowa  w  Toruniu  przy  ul.  Piekary  41,  w  terminie  podanym przez organizatorów w dniu imprezy.
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
- startujący powinni posiadać długopis, przydatny jest również kompas,
- zawody będą rozegrane zgodnie z zasadami punktacji i współzawodnictwa w turystycznych imprezach na orientację PTTK: http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php
- uczestników obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, zaleceń organizatorów (na materiałach startowych) oraz przepisów ruchu drogowego.