Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
X Ogólnopolska Impreza na Orientację „Nad Wdą 2018”
2018-06-09 - 2018-06-10
Osie
Puchar Polski Młodzieży – PPM
VI runda Pucharu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - PWKP
V runda Pucharu Borów Tucholskich – PBT
V runda Pucharu Kociewia – PK
V runda Pucharu Województwa Pomorskiego
w Długodystansowych InO – DInO
OrientLiga – Liga Pomorskich Imprez na Orientację 2018
Bractwo Czarnej Wody
- Ekipa Boruta
- Nadleśnictwa Osie i Trzebciny
- Wdecki Park Krajobrazowy
- Ochotnicza Straż Pożarna w Osiu
- Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego Osie
- Szkoła Podstawowa w Osiu
- Szkoła Podstawowa w Brzezinach
- Klub Imprez na Orientację „Azymut” Osie
- Kociewskie Koło PTTK „Budaje” w Osiu
- 7 Drużyna Harcerska „Azymut” im. Szarych Szeregów w Osiu
Kierownik imprezy: Marek Miesała OInO 14/153/2014
Sędzia główny: Józef Malinowski OInO 1/122/2012
Budowniczowie tras:
- Filip Fierek OInO 7/119/2011
- Bartosz Adamczyk OInO 5/144/2014
- Józef Malinowski OInO 1/122/2012
Inni organizatorzy: członkowie i sympatycy Bractwa Czarnej Wody
- Puchar Borów Tucholskich – Dyrektor RDLP Toruń
- Puchar Kociewia – Starosta Świecki
- Wójt Gminy Osie
- Przewodniczący Rady Gminy Osie
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Osie
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebciny
- Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego
Impreza jest współfinansowana ze środków województwa kujawsko-pomorskiego,
powiatu świeckiego oraz gminy Osie

sobota-niedziela 9-10 czerwca 2018
gmina Osie, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie, przy granicy z woj. pomorskim, na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego
Szkoła Podstawowa w Osiu, ul Szkolna 8
Puchar Polski Młodzieży – po 4 punkty za etap do Odznaki InO, pozostałe kategorie – 3 punkty do odznaki InO za etap
- Rywalizacja w Pucharze Polski Młodzieży
- Wyłonienie najlepszych uczestników Imprez na Orientację w ramach Pucharu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Pucharu Borów Tucholskich, Pucharu Kociewia oraz Pucharu Województwa Pomorskiego w Długodystansowych InO
- Wyłonienie najlepszych orientalistów w ramach OrientLigi
- Promocja walorów turystycznych woj. kujawsko-pomorskiego i powiatu świeckiego
- Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych gminy Osie i Wdeckiego Parku Krajobrazowego
- Popularyzacja Imprez na Orientację jako doskonałej formy wypoczynku dzieci i młodzieży
- Propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej
- Integracja środowiska InO.
1) Zaliczane do Pucharu Polski Młodzieży:
a) Impreza składa się z dwóch etapów dziennych i jednego nocnego (w kategorii
TD z trzech etapów dziennych).
b) Kategorie wiekowe: TD (dzieci) urodzeni 2005 i młodsi, zespoły dwu- lub trzyosobowe, na trasie TP; TM (młodzież) urodzeni 2002-2004, zespoły dwu- lub trzyosobowe, na trasie TT; TJ (juniorzy) urodzeni 1998-2001, zespoły jedno-lub dwuosobowe, na trasie TU.
c) Wyniki zostaną zaliczone do klasyfikacji Pucharu Polski Młodzieży 2018 w kategoriach TD, TM i TJ.
d) Uwaga: W PPM mogą występować poza konkurencja zespoły nie spełniające kryterium wiekowego i liczebności zespołu.

2) Zaliczane do PWKP, PBT, PK
a) Impreza składa się z dwóch etapów w kategoriach startowych i wiekowych TP/TD, TT/TM i TU/TJ (dwa pierwsze etapy PPM)
b) TP (początkujący) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do 10 osób, w klasyfikacji generalnej pucharów TD (dzieci) urodzeni 2005 i młodsi, zespoły dwu-czteroosobowe PBT, PK i dwu-trzyosobowe PWKP.
c) TT (niezaawansowani) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do 10 osób, w klasyfikacji
generalnej pucharów TM (młodzież) urodzeni 2002-2004, zespoły dwutrzyosobowe.
d) TU (średnio zaawansowani) – zasadniczo dla seniorów TS (urodzeni 1997 i starsi) i juniorów
TJ (urodzeni 1998 i młodsi); zespoły jedno-dwuosobowe, wyjątkowo trzyosobowe (niższa punktacja generalna).
e) TZ (zaawansowani) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do dwóch, wyjątkowo trzech osób (niższa punktacja generalna)..

3) Zaliczane do PBT i PK
a) TR – rowerowa, otwarta, zespoły do 5 osób, w tym najwyżej 2 osoby dorosłe; osoby niepełnoletnie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów i pod opieką osób dorosłych; PK o różnej wartości wagowej.

4) Zaliczane do DInO
a) TTr (trudna) – nocna, zespoły jedno-trzyosobowe, zaliczane do PBT i PK z niższą punktacją.

5) Dodatkowe
a) TPP (początkujący) – dla zaczynających przygodę w InO, zespoły do 10 osób
b) TRP – rowerowa dla początkujących, zespoły do 5 osób.

6) We wszystkich kategoriach poza konkurencją mogą startować zespoły w składzie większym, niż przewidywany regulaminem.

7) Dla chętnych - punkty orientacji statycznej – na bazie pomiarów topograficznych.

8) UWAGA – Po zgłoszeniu organizatorom możliwe jest przydzielenie wcześniejszych lub późniejszych minut startowych – nie dotyczy PPM.
We wszystkich kategoriach trasa w urozmaiconym, lesistym terenie.
W kategoriach pieszych krótkich PPM, TPP, TP, TT, TU (trasy kilkukilometrowe) mapy wykonane w programie OCAD, kolorowe, z treścią dostosowaną do kategorii
W kategorii TZ mapy kombinowane
W kategorii TTr mapy topograficzne z utrudnieniami
W kategorii TR mapy pełne topograficzne.
- Wpisowe na trasy PPM (łącznie z posiłkiem) – 20 zł.
- Osoby zgłoszone do PPM przez organizatorów Pucharu Woj. Kujawsko-Pomorskiego i Pucharu Borów Tucholskich – wpisowe obniżone o 5 zł.
- Wpisowe na trasy innych pucharów (poza PPM) – 15 zł.
- Opłata za jeden nocleg 10 zł, płatna bez względu na rzeczywisty czas korzystania z sali noclegowej.
- Zwolnieni z opłat – członkowie KInO Azymut Osie i mieszkańcy gminy Osie.
- Uwaga: Liczniejsze ekipy, złożone w szczególności z dzieci i młodzieży, mogą liczyć na dodatkową obniżkę wpisowego.
- Wpisowe i opłata za nocleg płatne na konto: Bractwo Czarnej Wody, Bank Spółdzielczy w Osiu 49 8169 0006 0010 5734 2000 0010. W tytule wpłaty należy umieścić wpis: Nad Wdą i podać organizację zgłaszającą lub nazwiska uczestników indywidualnych. Wpłaty można też dokonać w sekretariacie zawodów przed startem.
- Klub/szkoła/środowisko, imienny skład zespołów, rok urodzenia poszczególnych startujących
- bczw@poczta.onet.pl, prezes@bractwoczarnejwody.org.pl. Z powodów technicznych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na oba adresy mailowe.
- Zgłoszenia do środy 6 czerwca 2018 włącznie. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie przewidywanej liczby zawodników w PPM do niedzieli 3 czerwca włącznie.