Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXXI Lampion Ekotona
2018-05-26
Zakurzewo
26 maja 2018 r., Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie (przy Zakładzie Gospodarki Odpadami).
Dojazd do bazy autobusem organizatora z parkingu przy restauracji McDonald's (ul. Józefa Włodka 13). Godziny kursów zostaną podane w terminie późniejszym. Koszt przejazdu w obie strony: 3 zł (opłata u organizatora). W zgłoszeniu prosimy o podanie liczby osób korzystających z autobusu.

Organizatorzy: KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudziądzu, MWiO Sp. z o.o. Grudziądz
Kierownik imprezy: Aleksandra Herzke
Sędzia główny: Rafał Zbrzeźny
Budowniczy tras: Marcin Iwiński
Instruktorzy: Robert Jaworski, Błażej Wyrostkiewicz, Rafał Zbrzeźny
Sekretariat: Anna Krzyżykowska, Aleksandra Herzke, Matylda Ciborowska, Celina Furso
Pozostali organizatorzy: Aleksandra Żołnowska, Edward Żołnowski, Krzysztof Furso.
etap dzienny, mapy nietypowe
Na wszystkich trasach dopuszczalny jest start indywidualny.
Wybór trasy należy do uczestnika.


rasy proponowane (kategoriom wiekowym)
TZ - dla zaawansowanych -> TS - urodzonym w roku 1997 i starszym
TU - dla średnio zaawansowanych -> TJ - urodzonym w latach 1998-2001
TT - dla niezaawansowanych -> TM - urodzonym w latach 2002-2004
TP - dla początkujących -> TD - urodzonym w roku 2005 i młodszym
TP z przewodnikiem – początkującym niezależnie od
wieku (niewliczana do Pucharu)

Uwaga: Punkty do Pucharu Województwa i Pucharu Grudziądza zostaną wyciągnięte z klasyfikacji tras z odpowiednim przelicznikiem – patrz: Regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2018 (http://www.skarmat.pl/regulaminy) i Regulamin Pucharu Grudziądza 2018.
Prosimy o przesłanie zgłoszenia liczby zawodników na poszczególnych trasach – pocztą elektroniczną ekotonkino@gmail.com do wtorku 22 maja br., (ewentualnie tel. 604 220 503), a list zawodników na poszczególnych trasach (koniecznie z rokiem urodzenia) najpóźniej 24 maja 2018 r. do godz. 20.00. W dniu zawodów można uaktualnić listę zawodników.

Wpisowe (wg kategorii wiekowych) płatne w sekretariacie imprezy wynosi: TD – 4 zł; TM – 4,50 zł; TJ – 5 zł; TS – 6 zł.

Dla osób niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 2 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.
Istnieje możliwość zwiedzenia Zakładu Gospodarki Odpadami – osoby zainteresowane proszone są o podanie informacji przy zgłoszeniach (nie dotyczy niedzielnych zawodników).
26.05.2018 r. (sobota)
8:45 – 9:30 - przyjmowanie uczestników w bazie
9:40 – otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10:00 – godzina zero „00:00”
między 13:00 a 13:30 – podsumowanie tras TP, TT, TU
między 14:00 a 15:00 – zakończenie imprezy.
- mapa dla każdego uczestnika,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- dyplomy i nagrody dla trzech najlepszych zespołów na trasach TP, TT, TU i TZ
- mała przekąska i napój po etapie
- inne atrakcje
- Impreza nie ma charakteru komercyjnego i organizowana jest na zasadach samofinansujących się. Wyliczona kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.
- Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
- Uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę.