Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
II Ekologiczno – Edukacyjny Marsz na Orientację
2018-10-13
Toruń
Wydział Nauk o Ziemi  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dziekan WNoZi dr hab. Marek Kejna, prof. UMK
Kierownik Zespołu Badań Środowiskowych dr hab. Paweł Molewski, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Klub Imprez na Orientację SKARMAT
Kierownik imprezy – Włodzimierz Juśkiewicz,
Sędzia Główny - Przemysław Tafliński,
Budowa trasy – Przemysław Tafliński,
Obsługa techniczna – Marek Chabowski oraz studenci UMK.
13 października 2018 (sobota); budynek Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu przy ul. Lwowskiej 1 (beżowy z półkulą).
TO – trasa otwarta o długości ok. 4 km , zespoły 1 - 3 osobowe. Impreza skierowana jest do osób w różnym wieku, lecz stopień zakładanego wysiłku został ustalony dla przedziału 15-25 lat.
9.00 - 10.00 rejestracja
10.00 uroczyste rozpoczęcie i odprawa techniczna
ok. 13.30 ogłoszenie wyników
Zgłoszenia przyjmowane w UMK elektronicznie na adres: wwj@umk.pl do dnia 11.10.2018 r.
Uczestnicy startują bez opłaty wpisowego.
Kolorowa mapa startowa dla każdego uczestnika pod warunkiem zgłoszenia w terminie, odcisk okolicznościowej pieczęci, upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów na trasie marszów.
Podsumowanie imprezy i szczegółowy protokół z wynikami będą dostępne od środy 17 października na stronach internetowych www.geo.umk.pl/cofruwa oraz www.skarmat.pl. Dyplomy i upominki będą do odbioru na miejscu w trakcie trwania imprezy.
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, 
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność, 
- uczestnicy powinni być wyposażeni w długopisy lub pisaki,
- świadczenia przysługują tylko uczestnikom zgłoszonym i przybyłym na imprezę.