Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XIV Lokalna InO EKOTONA - I Runda Pucharu Grudziądza 2019
2019-01-12
Grudziądz
12 stycznia 2019 r., baza: MARINA, ul. Portowa 8
KInO EKOTON im. Jacka Chodziutko przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
Współorganizatorzy: Urząd Miejski w Grudziądzu, MORiW
Kierownik imprezy: Rafał Zbrzeźny
Sędzia główny: Beata Chodziutko-Furso
Budowa tras: Rafał Zbrzeźny, Aleksandra Herzke (TZ,TU,TT,TP)
Instruktorzy: Michał Sereda, Rafał Dulski, Marcin Iwiński
Sekretariat Anna Krzyżykowska, Krzysztof Krzyżykowski, Krzysztof Furso, Celina Furso, Matylda Ciborowska
etap dzienny, mapy nietypowe,
Trasy ze względu na stopień zaawansowania:
TZ (zaawansowani) – zespoły dwuosobowe
TU (średniozaawansowani) – zespoły dwuosobowe
TT (niezaawansowani) – zespoły dwu- lub trzyosobowe
TP (początkujący) – zespoły dwu- lub trzyosobowe
Możliwy jest start indywidualny.
Prosimy o przesłanie zgłoszenia liczby zawodników na poszczególnych trasach – pocztą elektroniczną ekotonkino@gmail.com do czwartku 10 stycznia, ewentualnie tel. 692 566 766. Listy zawodników z podziałem na zespoły – pocztą elektroniczną do piątku,11 stycznia do godz. 20.00
W dniu zawodów można uaktualnić listę zawodników.
Wpisowe za zgłoszonych zawodników, płatne w sekretariacie imprezy wynosi 5 zł.
12 stycznia 2019 (sobota)
8.30 – 9.00 – przyjmowanie uczestników w bazie
9.15 – 9.45 – otwarcie imprezy, podsumowanie Pucharu Grudziądza 2018
9.45 – 10.15 – szkolenie teoretyczne dla początkujących
10.00 – start pierwszego zespołu („godzina zero”)
13.30-14.00 – przewidywane zakończenie zawodów
Wyniki zostaną przesłane opiekunom pocztą elektroniczną oraz będą dostępne na stronie internetowej klubu: www.ekoton.grudziadz.pttk.pl oraz na naszym profilu fb.
Mapa startowa dla każdego uczestnika. Potwierdzenie punktów OTP i OInO. Herbata.
Materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej, na prośbę opiekunów)
- Uczestnicząc w imprezie zawodnik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację zdjęć.
- Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
- Osoby niepełnoletnie, startujące indywidualnie, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
- Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę.
- Istnieje możliwość zakupu książeczek InO na zawodach.