Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXVIII Zimowa InO EKOTONA - II Runda Pucharu Grudziądza 2019
2019-02-16
Grudziądz
16 lutego 2019 r., Ośrodek Wypoczynkowy Delfin nad Jez. Rudnickim
Dojazd autobusem MZK do Mniszka, dojście ul. W. Kossaka i dalej drogą asfaltowa (2,4 km)
KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudziądzu www.ekoton.grudziadz.pttk.pl
Współorganizatorzy: Gmina Grudziądz
Kierownik imprezy: Rafał Zbrzeźny PInO 518    
Sędzia główny: Beata Chodziutko-Furso PInO 361
Budowniczowie tras: TZ/TU Michał Sereda PInO 750, TT/TP Rafał Dulski PInO 708
Instruktorzy: Robert Jaworski, Błażej Wyrostkiewicz
Sekretariat: Anna Krzyżykowska, Aleksandra Herzke, Matylda Ciborowska, Celina Furso, Beata Chodziutko-Furso
Pozostali organizatorzy: Monika Bartoszek, Magdalena Okleja, Aleksandra Żołnowska, Edward Żołnowski, Krzysztof Furso, Filip Chodziutko
etap dzienny, mapy nietypowe

TZ (zaawansowani) – TS urodzonym w roku 1998 i starszym
TU (średniozaawansowani) – TJ urodzonym w latach 1999-2002
TT (niezaawansowani) – TM urodzonym w latach 2003-2005
TP (początkujący) – TD urodzonym w roku 2006 i młodszym
TP z przewodnikiem – początkującym niezależnie od wieku (niewliczana do Pucharu)

Na wszystkich trasach dopuszczalny jest start indywidualny. Wybór trasy należy do uczestnika.

Uwaga: Punkty do Pucharu Województwa i Pucharu Grudziądza zostaną wyciągnięte z klasyfikacji tras z odpowiednim przelicznikiem – patrz: Regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2019 (http://www.skarmat.pl/regulaminy) i Regulamin Pucharu Grudziądza 2019 (w załączeniu).
Prosimy o przesłanie zgłoszenia liczby zawodników na poszczególnych trasach – pocztą elektroniczną ekotonkino@gmail.com do  14 lutego (ewentualnie tel. 692 566 766), a list zawodników na poszczególnych trasach (koniecznie z rokiem urodzenia) najpóźniej 15 lutego 2019r. do 20.00. W dniu zawodów można uaktualnić listę zawodników.  
Wpisowe (wg kategorii wiekowych) płatne w sekretariacie imprezy wynosi: uczniowie i studenci – 5 zł; pozostali – 7 zł.
Dla osób niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 2 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.
16.02.2019 r.  (sobota)            
9:15 – 9:45 - przyjmowanie uczestników w bazie
10:00 – otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10:20 – godzina zero „00:00”
między 14:30 a 15:30 – zakończenie imprezy
- mapa dla każdego uczestnika,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- dyplomy dla trzech najlepszych zespołów na trasach TP, TT, TU i TZ. (Uwaga: Jeśli wśród nich znajdą się zawodnicy z wyższych kategorii wiekowych, to dyplomy otrzymają również trzy najlepsze zespoły z kategorii wiekowych właściwych dla danej trasy. Ci drudzy zostaną też nagrodzeni upominkami.)
- herbata i posiłek po etapie
- Impreza  nie ma charakteru komercyjnego i organizowana jest na zasadach samofinansujących się. Wyliczona kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.
- Zawodnicy uczestnicząc w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych i publikację wizerunku.
- Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
- Uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę.