Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XLII Kopernikańskie Marsze na Orientację
2019-02-23
Toruń
Proponujemy Państwu bardzo ciekawą, naszym zdaniem, formę turystyki w postaci spaceru z mapą , tym razem po terenie parkowo – leśnym na Rudelce.
Na trasie XLII Kopernikańskich Marszów na Orientację uczestnicy będą korzystać ze specjalnie na tę imprezę przygotowanej mapy trasy.
Naszą imprezę kierujemy do wszystkich turystów, w tym także do osób początkujących i mniej zaawansowanych w wędrówkach z mapą i to niezależnie od wieku. Zapewniamy, że każdy znajdzie na tej trasie coś dla siebie.
Długość trasy wynosi ok. 3 km dla początkujących (TP) oraz ok. 4 km dla osób średniozaawansowanych (TU); ogólnie trasa nie jest skomplikowana jednak na jej pokonanie należy przewidzieć ok. 50 minut na trasie TP i ok. 70 min. na trasie TU ; nie trzeba się obawiać pobłądzenia bo trasa przebiega wyłącznie po parkowo-leśnym terenie ograniczonym zewnętrznym drogami.
Zasada uczestnictwa w marszach na orientację jest prosta i sprowadza się do przebycia trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi według dowolnej wybranej przez uczestnika drogi.
Potwierdzanie obecności na punktach kontrolnych polega na dokonaniu odpowiedniego wpisu do karty startowej, który uczestnik wykonuje osobiście i dlatego potrzebny będzie na trasie długopis.
Początkujący będą mogli uzyskać na starcie, wraz z mapą i kartą startową, dodatkowe wyjaśnienia.
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientację  PTTK SKARMAT przy SM "Na Skarpie
Urząd Miasta w Toruniu,
Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie" w Toruniu,
Kierownik imprezy - Przemysław Tafliński          
Sędzia Główny - Waldemar Fijor
Budowa trasy - Przemysław Tafliński
Obsługa techniczna - członkowie klubu InO SKARMAT
23 lutego 2019 (sobota);  budynek  V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu, przy ul. Sienkiewicza 34
Materiały startowe będą wydawane na bieżąco przez cały czas, pomiędzy godz. 10.00  a 12.00  w  budynku  V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu, przy ul. Sienkiewicza 34. W przypadku grup zorganizowanych po odbiór materiałów zgłaszają się wyłącznie opiekunowie.
TP - trasa dla początkujących o długości ok. 3 km (bez ograniczeń wiekowych ).
TU - trasa dla osób średniozaawansowanych  ok. 4 km (bez ograniczeń  wiekowych).
(Uczestnicy eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego  otrzymają w sekretariacie zawodów zadania dodatkowe).
10.00 - 12.00 - wydawanie materiałów startowych
11.00 - wydawanie materiałów dla uczestników eliminacji miejskich OMTTK
do 14.00 - przyjmowanie kart startowych po trasie
Zgłoszenia   (należy  podać  liczbę  uczestników oraz rodzaj trasy TP  lub TU)  przyjmowane będą do dnia  20.02.2019 r. (środa)  w Oddziale Miejskim PTTK  w Toruniu, ul. Piekary 41,  tel.: 56-62-229-21.
Wpisowe w wysokości:  4,0 zł  płatne w OM PTTK w Toruniu lub w sekretariacie imprezy przed startem.
Uwaga:  wpłacając w Oddziale PTTK w Toruniu  można  uzyskać potwierdzenie wpłaty.
Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a pobierane wpisowe jest  przeznaczone w całości na pokrycie kosztów organizacyjnych.
Mapa startowa dla każdego uczestnika, odcisk okolicznościowej pieczęci, potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację i Odznaki Turystyki Pieszej, upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów na trasie marszów.
Organizacja reprezentowana przez najbardziej liczną grupę uczestników otrzyma  nagrodę w postaci wstępu dla ok. 50  osób na seans w toruńskim Planetarium.
Podsumowanie imprezy i szczegółowy protokół  z  wynikami  będą  dostępne na stronach  internetowych www.skarmat.pl  już od  wtorku 25 lutego  oraz  www.pttk.torun.pl  . Dyplomy i upominki będą do odbioru w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu ul. Piekary 41 - od piątku 1 marca 2019 r.
Podczas trwania imprezy będzie możliwość zweryfikowania Odznaki Imprez na Orientację do stopnia m. złotej OInO.  Książeczki do weryfikacji należy złożyć w sekretariacie imprezy przed wyjściem na trasę i odebrać zaraz po powrocie.
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
- uczestnicy powinni być wyposażeni w długopisy lub pisaki,
- uczestnicy, którzy biorą udział w eliminacjach do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, powinni zgłosić się w sekretariacie zawodów punktualnie o godz. 11.00,
- świadczenia przysługują tylko uczestnikom zgłoszonym - przybyłym na imprezę.