Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XIV MARSZE NA ORIENTACJĘ "BIELOWSZCZAK 2019"
2019-03-30
była leśniczówka Krzewiny
30.03.2019r.  (sobota), była leśniczówka Krzewiny
Organizator zapewnia dojazd autobusem (po uprzednim zgłoszeniu) z dworca PKP z Warlubia o  godz. 8.45.

Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Warlubiu.
Koło PTTK "OSeSeK" przy Klubie Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu
- Starostwo Powiatowe Świecie
- Nadleśnictwo Osie
- Nadleśnictwo Dąbrowa
- Gminny Ośrodek Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu
- Leśnictwo Płochocin
- Wdecki Park Krajobrazowy
- Cukiernia ROMA w Warlubiu
Kierownik zawodów: - Piotr PTACH
Sędzia Główny: - Ryszard FIEREK (PInO 363)
Kwatermistrz: - Andrzej KACZYŃSKI, Eugeniusz BANASIAK
Budowa tras:              
- Ryszard FIEREK (PinO)
- Rafał FIEREK(OInO)
- Mateusz GRZONKA
Sekretariat:               
- Agnieszka HERDUŚ, Izabela SZMELTE, Bogusława PTACH, Mirosław JÓŹWIAK
           Oprawa medialna:                        - Roman BABIŃSKI

Jeden etap dzienny

TZ (zaawansowani) – TS urodzonym w roku 1998 i starszym
TU (średniozaawansowani) – TJ urodzonym w latach 1999-2002
TT (niezaawansowani) – TM urodzonym w latach 2003-2005
TP (początkujący) – TD urodzonym w roku 2006 i młodszym

Poszczególne trasy rozgrywa się zasadniczo w następujących kategoriach:
1)    Trasa TZ (zaawansowani) – zasadniczo dla seniorów TS; zespoły jedno-dwuosobowe.
2)    Trasa TU (średnio zaawansowani) – głównie dla juniorów TJ i seniorów TS ; zespoły jedno-dwuosobowe.
3)    Trasa TT (niezaawansowani) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do 5 osób; do klasyfikacji generalnej TM wymagana jest liczebność zespołów dwu-trzyosobowych
4)    Trasa TP (początkujący) –bez ograniczeń wiekowych, zespoły do 10 osób; do klasyfikacji generalnej TD wymagana jest liczebność zespołów dwu-trzyosobowych

Uwaga: Punkty do Pucharu Borów Tucholskich i Pucharu Województwa Kujawsko Pomorskiego zostaną wyciągniete z klasyfikacji tras z odpowiednim przelicznikiem – patrz Regulamin Pucharu województwa Kujawsko – Pomorskiego w MnO 2019 (http:/www.skarmat.pl/regulaminy), Regulamin Pucharu województwa Pomorskiego( http://pomorskie-ino.blogspot.com/p/kalendarze.html) oraz Regulamin Pucharu Borów Tucholskich (www.bractwoczarnejwody.org.pl.)
Wybór  trasy należy do uczestnika.
mapy wykonane w programie OCAD, nietypowe, kolorowe, częściowo aktualizowane;
teren leśny, pagórkowaty.
godz. 8:40 – 9:20 - przyjęcie zawodników
godz. 9:25 – 9:35 - oficjalne rozpoczęcie
godz. 9.36 – 9.45  - odprawa techniczna
godz. 9:50 - godz. "0", start pierwszych zespołów
godz. 14:30 - zamknięcie mety
godz. 15: 00 - zakończenie zawodów
Zgłoszenia (trasa, ilość zespołów, nazwisko i imię zawodników, rocznik uczestnika, jednostka zgłaszająca) należy dokonać do dnia 28.03.2019r. pod numerem telefonu kom. sms-em 660 420 710  lub pocztą internetową r.fierek@gwb.pl
Wpisowe – 5 zł płatne w sekretariacie zawodów (osoby wcześniej nie zgłoszone 6 zł ).
- mapa dla każdego uczestnia
- ciepły posiłek i herbatka
- medale, nagrody i dyplomy za 1- 3 miejsce na trasach TZ, TU i TT.
- nagrody i   dyplomy za 1- 3 miejsce na trasie TD
- potwierdzenie punktów do Pucharu Borów Tucholskich, OInO, OTP, Pucharu KTP OM PTTK w Grudziądzu
-   Impreza jest samofinansująca się i nie ma charakteru komercyjnego. Kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków
-  Wszyscy uczestnicy MnO Bielowszczak 2019 wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku  oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz  materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na  przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez PSP w Warlubiu  imprez i zawodów jak również na ich gromadzenie w bazach danych PSP w Warlubiu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz.  883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i   udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
- zawody odbędą się bez względu na pogodę
- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie
- nie zapewnia się wszystkich świadczeń osobom wcześniej nie zgłoszonym
- rywalizacja na trasie zgodna z zasadami KInO ZG PTTK
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów
- osoby poniżej 18-roku życia wyłącznie za zgodą rodziców.
-  kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich,
- uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie, busolę i „koszulkę” na mapę.