Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXXII Lampion EKOTONA 2019
2019-05-11
Grudziądz/Dusocin
11 maja 2019 r., Szkoła Podstawowa w Dusocinie
Dojazd do bazy MERCBUS-em sprzed InterMarche o godz. 8:50.
Powrót MERCBUS-em z Dusocina o 12.03 i 14.51.
Prosimy o podanie orientacyjnej liczby osób korzystających z autobusu najpóźniej w poniedziałek 6 maja.
Dofinansowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie
KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
Kierownik imprezy Beata Chodziutko-Furso
Sędzia główny Rafał Zbrzeźny
Budowniczy tras Beata Chodziutko-Furso, Krzysztof Furso
Instruktorzy Robert Jaworski, Błażej Wyrostkiewicz,
Sekretariat Anna Krzyżykowska, Aleksandra Herzke, Matylda Ciborowska, Celina Furso
Pozostali organizatorzy: Aleksandra Żołnowska, Edward Żołnowski, Michał Sereda, Marcin Iwiński, Rafał Dulski
etap dzienny, mapy nietypowe

TZ (zaawansowani) – TS urodzonym w roku 1998 i starszym
TU (średniozaawansowani) – TJ urodzonym w latach 1999-2002
TT (niezaawansowani) – TM urodzonym w latach 2003-2005
TP (początkujący) – TD urodzonym w roku 2006 i młodszym
TP z przewodnikiem – początkującym niezależnie od wieku (niewliczana do Pucharu)

Na wszystkich trasach dopuszczalny jest start indywidualny. Wybór trasy należy do uczestnika.
Uwaga: Punkty do Pucharu Województwa i Pucharu Grudziądza zostaną wyciągnięte z klasyfikacji tras z odpowiednim przelicznikiem – patrz: Regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2019 (http://www.skarmat.pl/regulaminy) i Regulamin Pucharu Grudziądza 2019.
Prosimy o przesłanie zgłoszenia liczby zawodników na poszczególnych trasach – pocztą elektroniczną ekotonkino@gmail.com do środy 8 maja, (ewentualnie tel. 692 566 766), a list zawodników na poszczególnych trasach (koniecznie z rokiem urodzenia) najpóźniej 10 maja do godz. 20.00. W dniu zawodów można uaktualnić listę zawodników.
Wpisowe płatne w sekretariacie imprezy wynosi: dla uczniów i studentów – 5 zł; dla pozostałych – 7 zł.
Dla osób niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 2 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.
11.05.2019 r. (sobota)
8:45 – 9:30 - przyjmowanie uczestników w bazie
9:40 – otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10:00 – godzina zero „00:00”
między 13:00 a 13:30 – podsumowanie tras TP, TT
między 14:00 a 15:00 – zakończenie imprezy
- mapa dla każdego uczestnika,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- dyplomy dla trzech najlepszych zespołów na trasach TP, TT, TU i TZ. Uwaga: Jeśli wśród nich znajdą się zawodnicy z wyższych kategorii wiekowych, to w miarę możliwości, dyplomy otrzymają również trzy najlepsze zespoły z kategorii wiekowych właściwych dla danej trasy.
- nagrody dla trzech najlepszych zespołów na trasach TP, TT, TU i TZ - tylko z kategorii wiekowych właściwych dla danej trasy
- mała przekąska i napój po etapie
- Impreza nie ma charakteru komercyjnego i organizowana jest na zasadach samofinansujących się. Wyliczona kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.
- Zawodnicy uczestnicząc w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych i publikację wizerunku.
- Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
- Uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę.
- Nagrody należy odebrać w dniu zawodów.