Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXVIII Mistrzostwa Polski w Indywidualnym MnO MATNIA - 2019
2019-06-21 - 2019-06-23
Solec Kujawski
21 – 23 czerwca 2019 , Solec Kujawski
Baza  zawodów – Rudy k. Solca Kujawskiego
(Polana Leśna   53.059248 ; 18.173918  )
Oddział Miejski PTTK w Toruniu,
Klub Imprez na Orientację "SKARMAT" OM PTTK w Toruniu
Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK w Warszawie.
Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Urząd Miasta Solec Kujawski
Nadleśnictwo Solec Kujawski
Muzeum im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
- wyłonienie mistrza Polski w Indywidualnych Marszach na Orientację,
- rywalizacja w Pucharze Polski w Marszach na Orientację,
- prezentacja walorów krajoznawczych Solca Kujawskiego i Puszczy Bydgoskiej,
- uczczenie 100. rocznicy odzyskania Niepodległości
Kierownik imprezy: Waldemar Fijor PInO nr leg. 210
Sędzia Główny: Krzysztof Płonka PInO nr leg. 359
Kwatermistrz: Paweł Papiński Org. InO
Sekretariat:
- Iwona Kurto PInO nr leg. 572
- Iweta Olszewska PInO nr 630
- Aleksandra Gotowska
Budowniczowie tras:
- Maciej Sołtys PInO nr leg. 302
- Waldemar Fijor PInO nr leg. 310
- Przemysław Tafliński PInO nr leg 618
- Tomasz Hajdas PInO nr leg. 577
- Tomasz Koczko BT PZOS
Szef transportu: Rafał Gotowski
oraz klubowiczki i klubowicze z Klubu InO SKARMAT.
Trasy zostaną zaprojektowane zgodnie z zaleceniem Komisji dotyczącym minimalnej liczby punktów kontrolnych , które powinny znaleźć się w planie mapy wraz ze startem i metą.
TZ – zaawansowani , 2 etapy dzienne + 2 etapy nocne w ramach MISTRZOSTW POLSKI oraz PUCHARU POLSKI , 4 x 5 pkt. na OInO – start wyłącznie indywidualny.
TU – średniozaawansowani, 2 etapy dzienne + 2 etapy nocne w ramach MISTRZOSTW POLSKI w kat. TJ 4 x 5 pkt. na OInO – start wyłącznie indywidualny oraz PUCHARU POLSKI 4 x 4 pkt. na OInO - start w zespołach 2-osobowych lub indywidualnie.
TT – niezaawansowani, 3 etapy dzienne , 3 x 3 pkt. na OInO - start w zespołach dowolnych niezależnie od wieku lub w zespołach młodzieżowych ( 1 – 3 osobowych) w kategorii wiekowej TM (roczniki 2003-2005).
MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW - suma punktówn przeliczeniowych uzyskanych przez zawodnika startującego na trasie TZ
MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW - suma punktów przeliczeniowych uzyskanych przez zawodnika kat. TJ (roczniki 1999 – 2002 ) startującego na trasie TU
AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI - suma punktów przeliczeniowych uzyskanych przez studenta/studentkę startującego indywidualnie na trasie TU
PUCHARU POLSKI TZ / TU - wg regulaminu Pucharu Polski
Trasy TT - suma punktów przeliczeniowych uzyskanych przez zespół lub zawodnika startującego na trasie TT
Kategorii TM - suma punktów przeliczeniowych uzyskanych przez zespół TM (roczniki 2003–2005) startujący na trasie TT
- kolorowe, nietypowe, skale różne (TZ, TU)
- kolorowe 1:10000 ( TT )
- komplet świadczeń dla osób zgłoszonych w terminie do 5.06.2019:
· dwa noclegi w warunkach biwakowych (konieczny namiot , śpiwór i materac)
· obiad w sobotę (TZ, TU)
· posiłek w sobotę w bazie mistrzostw (TT)
· medale i dyplomy dla zwycięzców Mistrzostw Polski
· dyplomy i upominki dla najlepszych zawodników na trasie TU
· dyplomy i upominki dla najlepszych zawodników na trasie TT
· dyplomy i upominki dla najlepszych zawodników kat. TM
· posiłek międzyetapowy
· ognisko (w piątek wieczorem)
· ognisko i kiełbaski z rusztu (w sobotę wieczorem)
· komplet materiałów startowych
· transport ze stacji PKP Solec Kujawski do bazy Mistrzostw (w piątek – po uzgodnieniu z organizatorem)
· transport z bazy na etapy
· transport z bazy do stacji PKP Solec Kujawski ( w niedzielę - po zakończeniu i po uzgodnieniu z organizatorem)
· dostęp do bieżącej wody / wrzątku
· dostęp do sanitariatów TOI TOI w bazie mistrzostw
· odcisk okolicznościowej pieczęci
· potwierdzenie punktów do OInO i OTP
· start na trasie etapu krajoznawczego w Solcu Kujawskim (2 pkt. do Odznaki InO)
· możliwość weryfikacji OInO także w stopniach powyżej m. złotej (GRW)
· atrakcje krajoznawcze (dla osób towarzyszących) patrz p.14
Zgłoszenia należy dokonać przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.skarmat.pl dostępny od dnia 27 maja 2019 r.
Zgłoszenie uważa się za dokonane po wpłynięciu wpisowego.

 

Trasy / Kategorie

do

5.06.2019

 

do **

12.06.2019

 

Przodownicy InO

55,-

65,- *

 

TZ, TU - członkowie PTTK

 

65,-

75,- *

TZ, TU - pozostali

75,-

85,- *

 

TT  - członkowie PTTK *

 

15,-

20,- *

TT - pozostali *

20,-

25,- *


* wpisowe dla trasy TT nie uwzględnia obiadu w sobotę ( 15,-). Trasa TT skorzysta z posiłku w bazie mistrzostw.
** bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.

Wpisowe należy przesłać na konto klubu MKS SKARMAT, ul. Wyszyńskiego 6 , 87-100 Toruń, w ING BŚ O/ Toruń 20 1050 1979 1000 0022 7659 4989 oraz wpisując MATNIA 2019 oraz imię i nazwisko (o terminowości zgłoszenia decyduje data wpływu wpisowego).

Po jednym nieodpłatnym starcie w MATNI 2019 przysługuje przedstawicielom organizatora RZInO 2018 oraz Nataszy Figiel.
Piątek ( 21 czerwca)
18.00 – 21.45 - rejestracja uczestników w bazie
22.00 –odprawa techniczna
22.30 – wyjazd na start E1 (TZ, TU)
Sobota (22 czerwca )
9.00 – 10.00 – rejestracja uczestników trasy TP, TT
10.00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw
10.30 wyjazd na start E2 i E3 (TZ, TU)
10.30 start E1, E2 TT oraz E1 TP ( z bazy)
14.00 – 16.00 – Posiłek TP, TT w bazie
16.00 – 19.00 start E3 TT (z bazy)
16.00 -20.00 obiad i Trasa Krajoznawcza (TZ, TU)
20.00 - powrót do bazy
20.30 – ognisko i kiełbaski z rusztu
22.00 – wyjazd na E4 TZ/TU
Niedziela (23 czerwca)
9.00 - zakończenie mistrzostw
1/ Własnym środkiem transportu do bazy zawodów w Rudach ( zjazd z drogi krajowej nr 10 na trasie Toruń - Bydgoszcz w kierunku południowym – oznakowany od godz. 16.00 w piątek 21.06.2019),
2/ PKP do stacji Solec Kujawski i dalej transportem organizatora( w godz. uzgodnionych z organizatorem )
Zachęcamy do wcześniejszego przyjazdu do Solca Kujawskiego w piątek 21.06.2019 i skorzystania z możliwości poznania historii Solca na Trasie Krajoznawczej (ok. 2 h) 10.00 – 16.30, Parku Jurajskiego (ok. 4 h) 9.00- 18.00 , Muzeum Solca Kujawskiego 10.00 – 18.00 (ok. 2 h) oraz innych atrakcji.

W sobotę dla dzieci (z dorosłymi) i osób towarzyszących pozostających w bazie będzie możliwość wyruszenia na ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną „Ku źródliskom” z przewodnikiem (ok. 1 h) oraz na trasę dla początkujących TP (ok. 1 h) i od 14.00 – 16.00 skorzystanie z ciepłego posiłku w bazie. (wszystkie te sobotnie atrakcje w bazie mistrzostw dla dzieci i osób towarzyszących są nieodpłatne).
· punktacja prowadzona będzie wg regulaminu Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK
· za szkody wyrządzone przez uczestników jak i wypadki zaistniałe podczas zawodów organizator nie bierze odpowiedzialności
· uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
Uwaga: członkowie PTTK – uczestnicy imprezy są już ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) (patrz www.pttk.pl)
· obowiązuje bezwzględne przestrzeganie Karty Turysty w czasie całej imprezy; nieprzestrzeganie postanowień w niej zawartych spowoduje wykluczenie z udziału w imprezie.
· osoby zgłoszone , ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego
· zgłoszenia po terminie nie gwarantują wszystkich świadczeń
· uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach w mediach oraz w wynikach zawodów a także wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Klub InO SKARMAT imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883), zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
Przesłanie zgłoszenia na imprezę jest wyrazem akceptacji powyższych warunków
· ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.