Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Maszerujemy i Biegamy Razem
2019-10-04
Toruń
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji przy Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu „RÓWNAMY SZANSE”,
SKKT „Wiercipięty” przy Szkole Podstawowej nr 10 w Toruniu,
Międzyszkolny Klub Sportowy „SKARMAT” w Toruniu,
Kujawsko – Pomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej z siedzibą w Toruniu.
Waldemar Fijor, Tomasz Hajdas, Małgorzata Kapsa, Milena Kijewska, Wojciech Kluska, Hanna Kosewska, Marzena Polaszewska oraz liczne grono wolontariuszy.
4 października 2019 r. (piątek), Błonia Nadwiślańskie nad Martwą Wisłą za Parkiem Miejskim w Toruniu, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście. Dojście od przystanku tramwajowego przy skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Konopnickiej według planu. Będzie ono oznakowane biało-czerwonymi lampionami
Uczniowie klas integracyjnych i członkowie innych grup integracyjnych z opiekunami (nauczycielami, rodzicami, wolontariuszami). Należy wyposażyć się w przybory do pisania i linijkę.
9:30 – 11:30 wydawanie materiałów startowych w kolejności przybycia ekip do centrum imprezy
* czas przebycia trasy, w zależności od kategorii: do 120 minut.
Spacer z mapą po Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu oraz Błonach Nadwiślańskich. Zadanie polega na przebyciu trasy między zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi. Swoją obecność w punkcie kontrolnym uczestnik (lub grupa) potwierdza poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do karty startowej.
a. Trasa TI:
Krótka trasa przeznaczona wyłącznie dla osób z trudnościami w poruszaniu się i dla grup, które startują z tymi osobami. Poprowadzona jest w łatwym terenie o łagodnym nachyleniu i pozbawiona barier architektonicznych. Bez ograniczeń wiekowych i liczby osób w drużynie. Długość ok. 1,5 km.
b. Trasa TP:
Krótka trasa dla początkujących, o niewielkim stopniu skomplikowania. Bez ograniczeń wiekowych i liczby osób w drużynie. Długość ok. 2 km.
c. Trasa TO:
Nieco trudniejsza i dłuższa trasa dla średnio zaawansowanych. Bez ograniczeń wiekowych i liczby osób w drużynie. Długość ok. 3 km.
Nietypowe, kolorowe, skale map różne (z dodatkowymi utrudnieniami dla trasy TO).
Zgłoszenia (liczba uczestników w poszczególnych kategoriach, liczba opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika ekipy) do 30 września 2019 r. na adres e-mail: milenakijewska@o2.pl
Wpisowe w wysokości 2 zł od uczestnika będzie pobierane w bazie imprezy w dniu zawodów.
Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń (w tym kolorowej mapy, a jedynie czarno-białą odbitkę).
Materiały startowe, nieograniczony dostęp do świeżego powietrza, dyplomy dla najlepszych zespołów. Niewykluczone są też niespodzianki :)
Dyplomy dla najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach będą dostarczone przez organizatorów do szkół i innych jednostek zgłaszających w terminie podanym w dniu imprezy.
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
- impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji, a pobierane wpisowe jest przeznaczone w całości na pokrycie kosztów organizacyjnych.
- zawody będą rozegrane zgodnie z zasadami punktacji i współzawodnictwa w turystycznych imprezach na orientację PTTK: http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php
- niezbędne wyjaśnienia dotyczące zasad punktacji i współzawodnictwa, mapy, karty startowe i inne materiały startowe uczestnicy otrzymają w centrum imprezy