Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Marsz na orientację "Śladami Przeszłości Chełmży"
2019-11-09
Chełmża
Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży
Klub Imprez na Orientację OM PTTK "SKARMAT" przy SM „Na Skarpie” w Toruniu
Burmistrz miasta Chełmża
Kierownik imprezy: Artur Kielak
Sędzia główny: Przemysław Tafliński (PInO 618)
Budowa tras: Radosław Gruźlewski (PInO 438), Bartłomiej Jarzemski
Komitet organizacyjny: Wiktor Mol, Artur Kielak, Radosław Gruźlewski, Bartłomiej Jarzemski, Tomasz Szwed
9 listopada 2019 (sobota), KS „WŁÓKNIARZ” Chełmża ul. Bulwar 1000-lecia
TP – trasa dla początkujących (drużyny do 5 osób), długość około 3km
TO – trasa otwarta (drużyny do 3 osób), długość około 4 km
We wszystkich kategoriach dopuszczalny jest start indywidualny. Przewidywany czas na przejście trasy to około godziny
Nietypowe, kolorowe, częściowo aktualizowane
9:00 – przyjmowanie uczestników w bazie zawodów
9:40 – uroczyste otwarcie i odprawa techniczna
10:00 – 12:00 – wydawanie map
13:30 – zamknięcie METY
14:00 – podsumowanie imprezy
Zgłoszenia (imię i nazwisko, kategoria startowa) należy dokonać do dnia 7 listopada 2019 r.
OSiT Biuro tel. (56) 675-30-98 ul. Bydgoska 7, 87-140 Chełmża
OSiT Hala sportowa tel. (56) 675-39-24 ul. Gen. J. Hallera 17 A, 87-140 Chełmża
Wpisowe płatne w bazie imprezy i wynosi:
TP – 3zł        TO – 3zł
Zgłoszeń można dokonywać również na Facebooku wpisując informację przy wydarzeniu:
tam też będzie można się dowiedzieć o postępach w przygotowywaniu zawodów.
Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji, a uczestnicy wpłacają wpisowe jedynie na pokrycie kosztów organizacji imprezy. Wpisowe dla osób wcześniej nie zgłoszonych będzie podwyższone o 1 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.
Ciepły posiłek po etapie, mapa dla każdego uczestnika, pamiątkowy odcisk pieczęci, potwierdzenie punktów do OlnO i OTP, upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespołów w kat. TP i TO.
W przypadku  gdy trasę bezbłędnie pokona większa ilość zespołów, nagrody zostaną rozlosowane.

•    Impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
•    Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie,
•    Osobom zgłoszonym, ale nieobecnym nie przysługują świadczenia ani zwrot wpisowego,
•    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie,
•    Uczestnicy, zgłaszając się na imprezę indywidualnie lub za pośrednictwem klubów, wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach zamieszczanych w mediach, wynikach oraz protokołach końcowych.