Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XII Jesienne Manewry EKOTONA
2019-11-23
Grudziądz
23.11.2019 roku (sobota)
KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
Urząd Miejski w Grudziądzu,
Klub Sportowy Stal Grudziądz.
Klub Sportowy Stal Grudziądz, Aleja Sportowców 3
Kierownik imprezy: Michał Sereda
Sędzia główny: Rafał Zbrzeźny   
Budowa tras: Marcin Iwiński
Instruktorzy TP: Robert Jaworski, Błażej Wyrostkiewicz
Sekretariat: Anna Krzyżykowska, Aleksandra Herzke, Matylda Ciborowska, Celina Furso
Pozostali organizatorzy: Aleksandra Żołnowska, Edward Żołnowski, Rafał Dulski, Beata Chodziutko-Furso, Krzysztof Furso, Paweł Kosowski
jeden etap dzienny

TZ (zaawansowani) – TS urodzonym w roku 1998 i starszym
TU (średniozaawansowani) – TJ urodzonym w latach 1999-2002
TT (niezaawansowani) – TM urodzonym w latach 2003-2005
TP (początkujący) – TD urodzonym w roku 2006 i młodszym
TP z przewodnikiem – początkującym niezależnie od wieku (niewliczana do Pucharu)

Na wszystkich trasach dopuszczalny jest start indywidualny.
Prosimy o przesłanie zgłoszenia liczby zawodników na poszczególnych trasach – pocztą elektroniczną ekotonkino@gmail.com do czwartku 21 listopada, (ewentualnie tel. 884 986 116), a listę zawodników na poszczególnych trasach (koniecznie z rokiem urodzenia) najpóźniej do 22 listopada do godz. 20.00. W dniu zawodów można uaktualnić listę zawodników.
Wpisowe płatne w sekretariacie imprezy wynosi: dla uczniów i studentów – 5 zł; dla pozostałych – 7 zł.
Dla osób niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 2 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.


23.11.2019 r.  (sobota)            
8:45 – 9:30 – przyjmowanie uczestników w bazie
9:40  – otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10:00 – godzina zero „00:00”
ok. 13:30 – podsumowanie tras TP i TT
ok. 14:30 – 15:00 – podsumowanie tras TU i TZ i zakończenie imprezy
- mapa dla każdego uczestnika,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- dyplomy dla trzech najlepszych zespołów na trasach TP, TT, TU i TZ. Uwaga: Jeśli wśród nich znajdą się zawodnicy z wyższych kategorii wiekowych, to w miarę możliwości, dyplomy otrzymają również trzy najlepsze zespoły z kategorii wiekowych właściwych dla danej trasy.
- nagrody dla trzech najlepszych zespołów na trasach TP, TT, TU i TZ - tylko z kategorii wiekowych właściwych dla danej trasy
- zupa i herbata po etapie
Impreza nie ma charakteru komercyjnego i organizowana jest na zasadach samofinansujących się. Wyliczona kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.
Zawodnicy uczestnicząc w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych i publikację wizerunku.

- Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
- Uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę.
- Punkty do Pucharu Województwa i Pucharu Grudziądza zostaną wyciągnięte z klasyfikacji tras z odpowiednim przelicznikiem – Patrz Regulamin Pucharu Województwa w MnO i Regulamin Pucharu Grudziądza
- Nagrody należy odebrać w dniu zawodów.