Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XLIII Kopernikańskie Marsze na Orientację
2020-02-22
Toruń
Proponujemy Państwu bardzo ciekawą, naszym zdaniem, formę turystyki w postaci spaceru z mapą, już po raz kolejny po toruńskiej Starówce.
Na trasie XLIII Kopernikańskich Marszów na Orientację uczestnicy będą korzystać z fragmentu historycznej mapy, która powstała w latach 1920 – 1921. Na tej mapie są już polskie nazwy ulic , które w większości o czym się będzie można przekonać na naszej trasie.Mapa oraz okres historyczny do którego będzie nawiązywać nasza trasa zostały wybrane nieprzypadkowo i nawiązują do okresu zaborów i powrotu Torunia w granice wolnej Polski.
Naszą imprezę kierujemy do wszystkich turystów, w tym także do osób początkujących i mniej zaawansowanych w wędrówkach z mapą i to niezależnie od wieku; każdy znajdzie na tej trasie coś interesującego dla siebie.
Długość trasy wynosi ok. 3 km dla początkujących (TP) oraz ok. 4 km dla osób średniozaawansowanych (TU); ogólnie trasa nie jest skomplikowana jednak na jej pokonanie należy przewidzieć co najmniej ok. 50 minut na trasie TP i ok. 80 min. na trasie TU ; nie trzeba się obawiać pobłądzenia bo trasa przebiega wyłącznie w obszarze toruńskiej Starówki.
Zasada uczestnictwa w marszach na orientację jest prosta i sprowadza się do przebycia trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi według dowolnej wybranej przez uczestnika drogi.
Potwierdzanie obecności na punktach kontrolnych polega na dokonaniu odpowiedniego wpisu do karty startowej, który uczestnik wykonuje osobiście i dlatego potrzebny będzie na trasie długopis.
Początkujący będą mogli uzyskać na starcie, wraz z mapą i kartą startową, dodatkowe wyjaśnienia.
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientację  PTTK SKARMAT OM PTTK w Toruniu. 
Urząd Miasta w Toruniu,
Muzeum Okręgowe w Toruniu,
EMPORIUM – Pamiątki Toruńskie,
Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik imprezy - Waldemar Fijor
Sędzia Główny - Wojciech Kluska
Budowa i przygotowanie trasy - Waldemar Fijor, Dariusz Lipiński oraz Henryk Miłoszewski
Obsługa techniczna - członkowie klubu InO SKARMAT
22 lutego 2020 (sobota); dziedziniec Ratusza na Rynku Starego Miasta w Toruniu.
Materiały startowe będą wydawane na bieżąco przez cały czas, pomiędzy godz. 10.00 a 12.00 na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego w Toruniu.
W przypadku grup zorganizowanych po odbiór materiałów zgłaszają się wyłącznie opiekunowie.
TP - trasa dla początkujących o długości ok. 3 km (bez ograniczeń wiekowych ).
TU - trasa dla osób średniozaawansowanych ok. 4 km (bez ograniczeń wiekowych).
(Uczestnicy eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego otrzymają w sekretariacie zawodów zadania dodatkowe)
10.00 - 12.00 - wydawanie materiałów startowych
11.00 - wydawanie materiałów dla uczestników eliminacji miejskich OMTTK
do 14.00 - przyjmowanie kart startowych po trasie
Zgłoszenia (należy podać liczbę uczestników oraz rodzaj trasy TP lub TU) przyjmowane będą do dnia 19.02.2020 r. (środa) w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu, ul. Piekary 41, tel.: 56-62-229-21.
Wpisowe w wysokości: 4,0 zł płatne w OM PTTK w Toruniu lub w sekretariacie imprezy przed startem.
Uwaga: wpłacając w Oddziale PTTK w Toruniu można uzyskać potwierdzenie wpłaty. Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a pobierane wpisowe jest przeznaczone w całości na pokrycie kosztów organizacyjnych.
Mapa startowa dla każdego uczestnika, odcisk okolicznościowej pieczęci, potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację i Odznaki Turystyki Pieszej, upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów na trasie marszów. Pamiątkowy znaczek imprezy – dla uczestników zgłoszonych w terminie.
Organizacja reprezentowana przez najbardziej liczną grupę uczestników otrzyma nagrodę w postaci wstępu dla ok. 50 osób na seans w toruńskim Planetarium.
Podsumowanie imprezy i szczegółowy protokół z wynikami będą dostępne na stronach internetowych www.skarmat.pl oraz www.pttk.torun.pl- od wtorku 25 lutego .Dyplomy i upominki będą do odbioru w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu ul. Piekary 41 - od piątku28 lutego 2020 r.
Podczas trwania imprezy będzie możliwość zweryfikowania Odznaki Imprez na Orientację do stopnia m. złotej OInO. Książeczki do weryfikacji należy złożyć w sekretariacie imprezy przed wyjściem na trasę i odebrać zaraz po powrocie.
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
- uczestnicy powinni być wyposażeni w długopisy lub pisaki,
- uczestnicy, którzy biorą udział w eliminacjach do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, powinni zgłosić się w sekretariacie zawodów punktualnie o godz. 11.00,
- świadczenia przysługują tylko uczestnikom zgłoszonym - przybyłym na imprezę