Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXIX Zimowa InO Ekotona
2020-03-07
Mokre
7 marca 2020 r., Szkoła Podstawowa w Mokrem
Dojazd autobusem MZK nr 5 z pętli „Tarpno” o 8:24.
Powrót autobusem MZK nr 5 z przystanku Mokre/Pomnik o 13:51.
KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
Gmina Grudziądz
Kierownik imprezy Beata Chodziutko-Furso PInO 361
Sędzia główny Rafał Zbrzeźny PInO 518
Budowniczowie tras TZ/TU/TT/TP Michał Sereda PInO 750
Instruktorzy Robert Jaworski, Błażej Wyrostkiewicz
Sekretariat Anna Krzyżykowska, Aleksandra Herzke, Matylda Ciborowska, Celina Furso,
Pozostali organizatorzy: Aleksandra Żołnowska, Edward Żołnowski, Krzysztof Furso, Rafał Dulski PInO 708, Filip Chodziutko
etap dzienny, mapy nietypowe

TZ (zaawansowani) – TS urodzonym w roku 1999 i starszym
TU (średniozaawansowani) – TJ urodzonym w latach 2000-2003
TT (niezaawansowani) – TM urodzonym w latach 2004-2006
TP (początkujący) – TD urodzonym w roku 2007 i młodszym
TP z przewodnikiem – początkującym niezależnie od wieku (niewliczana do Pucharu)

Na wszystkich trasach dopuszczalny jest start indywidualny.
Wybór trasy należy do uczestnika.

Uwaga: Punkty do Pucharu Województwa i Pucharu Grudziądza zostaną wyciągnięte z klasyfikacji tras z odpowiednim przelicznikiem – patrz: Regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2020 (http://www.skarmat.pl/regulaminy) i Regulamin Pucharu Grudziądza 2020 (w załączeniu).
Prosimy o przesłanie zgłoszenia liczby zawodników na poszczególnych trasach – pocztą elektroniczną ekotonkino@gmail.com do 5 marca (ewentualnie tel. 692 566 766), a list zawodników na poszczególnych trasach (koniecznie z rokiem urodzenia) najpóźniej 6 marca 2020r. do 20.00. W dniu zawodów można uaktualnić listę zawodników.
Wpisowe (wg kategorii wiekowych) płatne w sekretariacie imprezy wynosi: uczniowie i studenci – 5 zł; pozostali – 7 zł. Dla osób niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 2 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.
7.03.2020 r. (sobota)
8:30 – 9:15 - przyjmowanie uczestników w bazie
9:25 – otwarcie imprezy i odprawa techniczna
około 9:50 – godzina zero „00:00”
między 12:15 a 13:15 – podsumowanie tras TP, TT, TU
między 14:30 a 15:30 – zakończenie imprezy
- mapa dla każdego uczestnika,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- dyplomy dla trzech najlepszych zespołów na trasach TP, TT, TU i TZ.
- nagrody i dyplomy dla trzech najlepszych zespołów z kategorii wiekowych, którym dedykowana jest dana trasa.
- herbata i posiłek po etapie
- Impreza nie ma charakteru komercyjnego i organizowana jest na zasadach samofinansujących się. Wyliczona kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.
- Zawodnicy uczestnicząc w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych i publikację wizerunku.

- Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
- Uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę.