Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
IX Bydgoski Marsz na Orientację "Po 18 Południku" - przełożony
2020-09-20 - 2020-10-10
Bydgoszcz
W dniu 23 kwietnia została podjęta decyzja o przełożeniu imprezy na termin powakacyjny (na przełomie września i października). Liczymy na to, że ograniczenia  będą już w tym czasie znacznie mniej restrykcyjne co pozwoli nam na jej bezpieczne przeprowadzenie.

WPROWADZENIE


Proponujemy Państwu spacer z mapą po miejscach w Bydgoszczy, nawiązujących do historii miasta, przez które przebiega 18. Południk ( oraz w jego najbliższej okolicy). W tym roku trasa marszu będzie się zaczynała w Areszcie Śledczym przy ul. Wały Jagiellońskie 4 i kończyła w siedzibie Zarządu Okręgowego PCK przy ul. Warmińskiego 10.
Na trasie uczestnicy będą korzystać z kolorowej mapy przygotowanej specjalnie na Marsz po 18. Południku.
Naszą imprezę kierujemy do wszystkich turystów, w tym także do osób początkujących i mniej zaawansowanych w wędrówkach z mapą i to niezależnie od wieku; każdy znajdzie na tej trasie coś interesującego dla siebie.
Długość trasy ok. 3 km dla początkujących (trasa TP) oraz ok. 4 km dla nieco bardziej zaawansowanych (trasa TU). Obie trasy nie są skomplikowane, a decyzję o wyborze trasy podejmuje uczestnik podczas marszu.
Zasada uczestnictwa w marszach na orientację jest prosta i sprowadza się do przebycia trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi według dowolnej wybranej przez uczestnika drogi.
Potwierdzanie obecności na punktach kontrolnych polega na dokonaniu odpowiedniego wpisu do karty startowej, który uczestnik wykonuje osobiście i dlatego potrzebny będzie na trasie długopis.
Początkujący będą mogli uzyskać na starcie, wraz z mapą i kartą startową, dodatkowe wyjaśnienia.
Bractwo 18 Południka w Bydgoszczy.
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wojewódzkie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Zarząd Okręgowy PCK w Bydgoszczy
Areszt Śledczy w Bydgoszczy
Miejskie Centrum Kultury
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych
Bydgoskie Centrum Informacji
Rada Osiedla Bydgoszcz – Szwederowo
Szkolne Koło PTSM w Złejwsi Wielkiej
Klub Imprez na Orientację PTTK SKARMAT w Toruniu
Kierownik imprezy - Stefan Pastuszewski
Budowa trasy - Waldemar Fijor - Klub Imprez na Orientację SKARMAT z Torunia
oraz członkowie i sympatycy - Bractwa 18 Południka
??_ 2020 (sobota); Areszt Śledczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4 w Bydgoszczy (... i to nie jest żart tylko dodatkowa atrakcja)
Materiały startowe będą wydawane na bieżąco przez cały czas, pomiędzy godz. 10.00 a 12.00 (w Areszcie Śledczym przy ul. Wały Jagiellońskie 4 w Bydgoszczy) ; zaraz po otrzymaniu materiałów startowych wychodzi się na trasę marszu.
TP : trasa turystyczno-krajoznawcza dla początkujących ok. 3 km (niezależnie od wieku),
TU: trasa turystyczno-krajoznawcza dla średnio zaawansowanych ok. 4 – 5 km (niezależnie od wieku).

Na trasie nie będzie obowiązywał limit czasu, ale do godz. 14.00 należy zdążyć z oddaniem karty startowej na mecie.
Sędziowanie wg Zasad Punktacji w Turystycznych Imprezach na Orientację ZG PTTK (http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php)
10.00 - 12.00 wydawanie materiałów startowych
11.00 - 14.00 przyjmowanie kart startowych na mecie (siedziba Zarządu Okręgowego PCK przy ul. Warmińskiego 10)
Zgłoszenia (należy podać liczbę uczestników) przyjmowane będą do dnia ??_??_ 2020 r. (środa) poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.skarmat.pl w zakładce tej imprezy.
Zapisy na IX Marsz na Orientację po 18. Południku zostaną uruchomione we wrześniu 2020.
Wpisowe w wysokości: 4,00 zł/os, płatne w sekretariacie imprezy przed startem.
Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a pobierane wpisowe jest przeznaczone w całości na pokrycie kosztów organizacyjnych
Mapa startowa (kolorowa) z zaznaczoną trasą dla każdego uczestnika, odcisk okolicznościowej pieczęci, potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację i Odznaki Turystyki Pieszej oraz niespodzianki.
Pierwsze relacje z imprezy zostaną zamieszczone na stronie: www.skarmat.pl w poniedziałek ??-??_2020 a szczegółowy protokół do poniedziałku ??_??_ 2020 r.
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
- osoby niepełnoletnie poruszają się po trasie w zespołach pod opieką osób dorosłych,
- uczestnicy powinni być wyposażeni w długopisy lub pisaki,
- świadczenia przysługują tylko uczestnikom zgłoszonym - przybyłym na imprezę,
- na mecie imprezy  będzie  bita okolicznościowa moneta .....  będzie można ją nabyć za 2 zł !