Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
IX Bydgoski Marsz na Orientację "Po 18 Południku"
2020-10-10
Bydgoszcz

Bractwo 18 Południka w Bydgoszczy.

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wojewódzkie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Zarząd Okręgowy PCK w Bydgoszczy
Miejskie Centrum Kultury
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych
Bydgoskie Centrum Informacji
Rada Osiedla Bydgoszcz – Szwederowo
Szkolne Koło PTSM w Złejwsi Wielkiej
Klub Imprez na Orientację PTTK SKARMAT w Toruniu
Kierownik imprezy - Stefan Pastuszewski
Budowa trasy - Waldemar Fijor - Klub Imprez na Orientację SKARMAT z Torunia
oraz członkowie i sympatycy - Bractwa 18 Południka

10 października  2020  (sobota); Wojewódzkie Centrum Kultury przy Placu Kościeleckich 6 w Bydgoszczy

Materiały startowe będą wydawane na bieżąco przez cały czas, pomiędzy godz.  10.00  a 12.00 w godzinach sugerowanych dla poszczególnych grup i zespołów (na liście startowej opublikowanej na 48 godzin przed imprezą na stronie imprezy );  zaraz po otrzymaniu materiałów startowych wychodzi się na trasę  marszu.

TP : trasa turystyczno-krajoznawcza dla początkujących ok. 3 km (niezależnie od wieku),
TU: trasa turystyczno-krajoznawcza dla średnio zaawansowanych ok. 4 – 5 km (niezależnie od wieku).

Na trasie nie będzie obowiązywał limit czasu, ale do godz. 14.00 należy zdążyć z oddaniem karty startowej na mecie.
Sędziowanie wg Zasad Punktacji w Turystycznych Imprezach na Orientację ZG PTTK (http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php)
10.00 - 12.00 wydawanie materiałów startowych
11.00 - 14.00 przyjmowanie kart startowych na mecie (siedziba Zarządu Okręgowego PCK przy ul. Warmińskiego 10)

Zgłoszenia (należy podać liczbę uczestników)  przyjmowane będą do dnia   5  października  2020 r.  (poniedziałek)
poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: 
www.skarmat.pl  w zakładce  imprezy.

Wpisowe w wysokości:  4,00  zł/os,   płatne w sekretariacie imprezy przed  startem.

Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a pobierane wpisowe jest  przeznaczone w całości na pokrycie  kosztów organizacyjnych.

Mapa startowa (kolorowa) z zaznaczoną trasą dla każdego uczestnika, odcisk okolicznościowej pieczęci, potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację i Odznaki Turystyki Pieszej.
Pierwsze relacje z imprezy  zostaną zamieszczone na stronie :   www.skarmat.pl    w   poniedziałek  12  października a  szczegółowy protokół do poniedziałku 19 października 2020 r.

-        

W związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem COVID-19 możliwość udziału w  imprezie będą miały osoby, zespoły lub grupy zarejestrowane poprzez formularz zgłoszeniowy. Kierownicy grup będą zobowiązani do pozostawienia w sekretariacie imprezy aktualnej imiennej listy uczestników wraz  z  kontaktem do kierownika grupy. Po odbiór materiałów startowych zgłaszają się kierownicy grup zespołów oraz osoby startujące  indywidualne (w maseczce zakrywającej nos i usta) z zachowaniem wymaganego dystansu.

Na stronie internetowej imprezy zostanie opublikowana , na ok.  48 godzin przed imprezą , lista uczestników  wraz z sugerowanym czasem przybycia do sekretariatu  po odbiór materiałów startowych (w celu uniknięcia niepożądanego  zatłoczenia). Podczas pokonywania trasy wpisy do karty startowej będą wykonywane własnym przyrządem do pisania. Na mecie imprezy nie będą serwowane żadne posiłki oraz napoje.

     impreza odbędzie się bez względu na pogodę,

-          - uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,

-          - uczestnicy, zgłaszający się na marsz indywidualnie lub za pośrednictwem  szkół, klubów itp. wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku oraz   imienia i nazwiska   w relacjach zamieszczanych w mediach, wynikach oraz protokołach końcowych,

-          - osoby niepełnoletnie poruszają się po trasie w zespołach pod opieką osób dorosłych,

-         -  uczestnicy powinni być wyposażeni w długopisy lub pisaki,

-          - świadczenia przysługują tylko uczestnikom zgłoszonym - przybyłym na imprezę,

-          na mecie naszej imprezy  będzie bita okolicznościowa moneta  …..  będzie można ją nabyć za 2 zł !