Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XV Marsze na Orientację "Bielowszczak"
2020-03-21
ok. Warlubia
21.03.2020r. Leśniczówka Bojanowo – szkółka leśna Bojanowo, okolice Fletnowa
Organizator zapewnia dojazd autobusem (po uprzednim zgłoszeniu) z dworca PKP z Warlubia o  godz. 8.40, dla osób przyjeżdżających z Tczewa możliwość powtórnego podstawienia autobusu o godz. 9:20 (tylko po uprzednim zgłoszeniu)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu.
Koło PTTK „OSeSeK” przy Klubie Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu
- Starostwo Powiatowe Świecie
- Nadleśnictwo Osie
- Nadleśnictwo Dąbrowa
- Gminny Ośrodek Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu
- Leśnictwo Bojanowo
- Wdecki Park Krajobrazowy
- Cukiernia ROMA w Warlubiu
Kierownik zawodów: Piotr PTACH
Sędzia Główny: Ryszard FIEREK (PInO 363)
Kwatermistrz: Andrzej KACZYŃSKI, Eugeniusz BANASIAK
Budowa tras: Ryszard FIEREK (PinO), Rafał FIEREK(OInO)
Sekretariat: Agnieszka HERDUŚ, Izabela SZMELTER
Oprawa medialna: Roman BABIŃSKI

Jeden etap dzienny.

Trasy

Proponowane ( kategoriom  wiekowym)

TZ – dla zaawansowanych

TS – urodzeni w roku 1999 i starsi

TU – dla średnio zaawansowanych

TJ - urodzeni w latach 2000 – 2003

TT – dla niezaawansowanych

TM – urodzeni w latach 2004 – 2006

TP – dla początkujących

TD – urodzeni w roku 2007 i młodsi


1.    Poszczególne trasy rozgrywa się zasadniczo w następujących kategoriach:

1)    Trasa TZ (zaawansowani) – zasadniczo dla seniorów TS; zespoły jedno-dwuosobowe.
2)    Trasa TU (średnio zaawansowani) – głównie dla juniorów TJ i seniorów TS ; zespoły jedno-dwuosobowe.
3)    Trasa TT (niezaawansowani) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do 5 osób; do klasyfikacji generalnej TM wymagana jest liczebność zespołów dwu-trzyosobowych
4)    Trasa TP (początkujący) –bez ograniczeń wiekowych, zespoły do 10 osób; do klasyfikacji generalnej TD wymagana jest liczebność zespołów dwu-trzyosobowych

Uwaga: Punkty do Pucharu Borów Tucholskich, Pucharu Województwa Kujawsko Pomorskiego          i Pucharu Województwa Pomorskiego zostaną wyciągnięte z klasyfikacji tras z odpowiednim przelicznikiem – patrz Regulamin Pucharu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w MnO 2019 (http:/www.skarmat.pl/regulaminy), Regulamin Pucharu Województwa Pomorskiego( http://pomorskie-ino.blogspot.com/p/kalendarze.html) oraz Regulamin Pucharu Borów Tucholskich (www.bractwoczarnejwody.org.pl.)
Wybór  trasy należy do uczestnika.
mapy wykonane w programie OCAD, nietypowe, kolorowe, częściowo aktualizowane;
teren leśny, pagórkowaty.

godz. 8:40 – 9:20 - przyjęcie zawodników
godz. 9:25 – 9:35 - oficjalne rozpoczęcie
godz. 9.36 – 9.45  - odprawa techniczna
godz. 9:50 - godz. „0”, start pierwszych zespołów
godz. 14:30 - zamknięcie mety
godz. 15: 00 - zakończenie zawodów
Zgłoszenia (trasa, ilość zespołów, nazwisko i imię zawodników, rocznik uczestnika, jednostka zgłaszająca) należy dokonać do dnia 19.03.2020r. pod numerem telefonu kom. sms-em 660 420 710  lub pocztą internetową r.fierek@gwb.pl
Wpisowe – 5 zł płatne w sekretariacie zawodów (osoby wcześniej nie zgłoszone 6 zł ).
- mapa dla każdego uczestnika
- ciepły posiłek i herbatka
- medale, nagrody i dyplomy za 1- 3 miejsce na trasach TZ, TU i TT.
- nagrody i dyplomy za 1- 3 miejsce na trasie TP
- potwierdzenie punktów do Pucharu Borów Tucholskich, OInO, OTP, Pucharu KTP OM PTTK w Grudziądzu
-  Impreza jest samofinansująca się i nie ma charakteru komercyjnego. Kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków
-  Wszyscy uczestnicy MnO Bielowszczak 2019 wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku  oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz  materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na  przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez PSP w Warlubiu  imprez i zawodów jak również na ich gromadzenie w bazach danych PSP w Warlubiu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz.  883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i   udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).

- zawody odbędą się bez względu na pogodę
- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie
- nie zapewnia się wszystkich świadczeń osobom wcześniej nie zgłoszonym
- rywalizacja na trasie zgodna z zasadami KInO ZG PTTK
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów
- osoby poniżej 18-roku życia wyłącznie za zgodą rodziców.
-  kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich,
- uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie, busolę i „koszulkę” na mapę.