Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXIX Mistrzostwa Torunia w MnO
2020-10-24
Toruń
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientację PTTK "SKARMAT" w Toruniu.
Kierownik imprezy: Wojciech Kluska
Sędzia Główny: Waldemar Fijor
Budowa tras: Tomasz Hajdas
oraz inni członkowie Klubu InO SKARMAT
24 października 2020 r. (sobota),
Start i meta imprezy zlokalizowane są około 200 m od siedziby Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu im. gen. pil. Stanisława Skalskiego ( ul. 4 Pułku Lotniczego 17).
Dojście zostanie oznakowane od skrzyżowania ulic 4 Pułku Lotniczego i Szosy Okrężnej.
Toruńskie lotnisko znajduje się w odległości ok. 700 m od pętli tramwajowej Uniwersytet (linia nr 1), ok. 400 m od przystanku autobusu nr 15 (przystanek Lotnisko – skrzyżowanie ulic 4 Pułku Lotniczego i Szosa Okrężna) oraz ok. 1000 m od przystanku autobusowego Okrężna (linie 18, 26, 34, 36, 40).
10:00 - 12:00 starty zawodników według przydzielonych godzin
15:00 zamknięcie mety
jeden etap dzienny
- SZ - trasa szkoleniowa (bez ograniczeń wiekowych, liczby osób w zespole i klasyfikacji), organizator nie zapewnia instruktora
- TP - trasa dla początkujących lub ur. w 2007 i młodszych (drużyny 2-3 osobowe)
- TT - trasa dla niezaawansowanych lub ur. w latach 2004-2006 ( drużyny 2-3 osobowe)
- TU - trasa dla średniozaawansowanych lub ur. w latach 2000–2003 (drużyny 2 osobowe)
- TZ - trasa dla zaawansowanych lub ur. w roku 1999 i starszych (drużyny 2 osobowe)

- Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TS (roczniki 1999 i starsi) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TZ lub z klasyfikacji TU, TT albo TP (z odpowiednim przelicznikiem *)
- Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TJ (roczniki 2000 - 2003 ) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TU lub z klasyfikacji TT albo TP (z odpowiednim przelicznikiem*)
- Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TM (roczniki 2004 - 2006) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TT lub TP ( z odpowiednim przelicznikiem*)
- Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TD (roczniki 2007 i młodsi ) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TP

* patrz regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2020:
http://www.skarmat.pl/download/2020/kalend/Regulamin_PW_Kuj_Pom_MnO_2020.pdf

We wszystkich kategoriach dopuszczony jest start indywidualny.
Czarno-białe, nietypowe w skali 1:10 000 lub dokładniejsza (zależnie od trasy).
Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 19 października (poniedziałek)
- indywidualne (imię, nazwisko, kategoria startowa, dane kontaktowe: mail. telefon ) wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego
- grupowe (nazwa organizatora, imię i nazwisko opiekuna, jego dane kontaktowe ( mail , telefon) oraz liczba uczestników i zespołów w poszczególnych kategoriach) za pomocą formularza zgłoszeniowego lub poczty elektronicznej (hajdaseczek@wp.pl)
Wpisowe należy wpłacać odliczoną kwotą w sekretariacie zawodów.
TZ – 5 zł; TU – 4,5 zł; TT – 4 zł; TP – 3,5 zł; SZ – 3 zł;
Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy wpłacają wpisowe jedynie na pokrycie kosztów jej organizacji.
1. Uczestnicy pojawiają się w strefie startu o wyznaczonej godzinie, która zostanie opublikowana przez organizatorów na stronie internetowej (www.skarmat.pl) na ok. 48 godzin przed rozpoczęciem.
2. Wcześniej niezgłoszonym zawodnikom organizatorzy wyznaczają godzinę startu na końcu stawki.
3. W przypadku liczby zespołów mniejszej od zgłoszonej, organizacja może otrzymać minuty późniejsze (wcześniejsze, nie wykorzystane minuty mogą być przyznane innym uczestnikom).
4. Osoby oczekujące na start zobowiązane są do zakrycia nosa i ust oraz przestrzegania zachowania odległości, wymaganej przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.
5. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania własnych długopisów, potrzebnych do dokonywania wpisów na karcie startowej.
6. W czasie potwierdzania obecności na punkcie kontrolnym w odpowiednią kratkę karty startowej, oprócz innych elementów wpisu wymaganych przez organizatorów, należy wpisać godzinę i minutę czasu rzeczywistego.
Mapa startowa dla każdego uczestnika, karta startowa dla zespołu, potwierdzenie punktów do OInO i OTP.
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, należy posiadać ubiór odpowiedni do poruszania się w terenie, zegarek oraz długopis.
Uczestnicy zgłaszający się na mistrzostwa indywidualnie lub za pośrednictwem szkół, klubów itp. wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach zamieszczonych w mediach, wynikach oraz protokołach końcowych.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
Impreza jest wliczana do Pucharu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Marszach na Orientację w roku 2020.