Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
SiećInO 2021
2021-01-23
Internet
Z uwagi na panującą epidemię oraz ograniczoną przez to możliwość spotkania się z Przodownikami i Sympatykami Imprez na Orientację w terenie proponujemy spotkanie w sieci.
Będzie to przede wszystkim możliwość rywalizacji na wirtualnej trasie na orientację na bazie klasycznej mapy a także spotkanie z członkami Komisji w kilku przynajmniej sprawach istotnych dla całego naszego środowiska.
23.01.2021, Internet
- Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Imprez na Orientację,
- Klub Imprez na Orientację SKARMAT Toruń,
- Gliwicki Klub Terenoznawczy CYRKINO.
Koordynator spotkania: Agnieszka Ćmiel  PInO nr 713 - GKT CYRKINO Gliwice
Budowniczy trasy InO: Waldemar Fijor   PInO nr 210 - SKARMAT Toruń
Sędzia Główny trasy InO: Przemysław Tafliński PInO nr 610 - SKARMAT Toruń
- spotkanie Przodowników i Sympatyków InO w Sieci i zebranie opinii środowiska na jeden lub kilka tematów wymagających szerszej ogólnopolskiej konsultacji,
- popularyzacja imprez na orientację pomimo ograniczeń epidemicznych,
- pokazanie rezultatów działania i wszechstronne wsparcie Archiwum Imprez na Orientację.
krajoznawczo-historyczna trasa na orientację, start indywidualny lub w zespołach (najlepiej rodzinnych i to w ramach jednego domowego ogniska).
pełna; w formacie PDF (300 dpi).
Jest to mapa niczym nie różniąca się od mapy z którą można wyjść w teren i pokonać trasę  w sposób klasyczny !!!  (Takie było założenie, które chcemy poddać Waszej weryfikacji).
Turystyczna i Sportowa
Turystyczna – wg Zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych InO PTTK  polegająca na pokonaniu trasy w limicie czasu.
Sportowa - liczy się czas pokonania trasy z uwzględnieniem kar czasowych za popełnione błędy.
(90 min za brak PK, 25 min za potwierdzenie PS, 10 min za brak opisu lub zły opis, 1 min – za każdą przekroczoną minutę limitu podstawowego oraz 10 min za każdą przekroczona minutę czasu dodatkowego itd. analogicznie do punktów karnych liczonych wg zasad rywalizacji turystycznej).
Podstawową klasyfikacją będzie klasyfikacja turystyczna jednak dla tych, którzy lubią się pościgać, atrakcyjną może być również  klasyfikacja sportowa. Będzie także  zestawiona klasyfikacja  dla najbardziej uniwersalnych uczestników tj. takich którzy pokonują trasę szybko a jednocześnie precyzyjnie. Emocji raczej nie zabraknie.
jednoczesny  w sobotę 23 stycznia o godz. 18.00
90+30  (o godz. 20.30 zamknięcie trasy i  koniec przyjmowania kart startowych).
zarejestrowany automatycznie w systemie czas wpłynięcia wypełnionego elektronicznego formularza karty startowej.
Piątek - 22.01.2021
18.00 – wysyłka (na adresy e-mail  zarejestrowanych uczestników) linków do komunikatu technicznego,
oraz innych materiałów informacyjnych a także możliwość spokojnego przetestowania sprzętu na formatach plików z którymi spotkacie się następnego dnia (PDF, JPG, AVI).
18.15-21.00  Możliwość uzyskania pomocy technicznej pod telefonem:  512 287 593 w przypadku
nie otrzymania  informacji i linków na wskazany przez Was w zgłoszeniu adres e-mail.

Sobota  - 23.01.2021
17.30 – wysyłka linków do uroczystego powitania i odprawy technicznej
17.58 - wysyłka pliku z mapą (PDF) i linku do formularza karty startowej
18.00 -  start do krajoznawczo-historycznej imprezy na orientację
19.30 – koniec limitu podstawowego
20.00 – koniec limitu dodatkowego
20.30 – zamknięcie trasy InO
20.30 -  wysyłka  linków do prezentacji tematycznych
21.50 -  link do zakończenia SiećInO - 2021
22.00 -  wysyłka linków do mapy wzorcowej oraz do wstępnych wyników rywalizacji
Komputer: przynajmniej jeden z dowolnym systemem operacyjnym i dostępem do sieci Internet.
Drukarka:  przydatna (najlepiej kolorowa) choć nie jest niezbędna.
Oprogramowanie: typowe przeglądarki PDF, JPG, AVI
10 zł  od uczestnika lub całego rodzinnego zespołu (ogniska domowego) zgłoszonego pod jednym adresem e-mail należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Imprez na Orientację  w Banku  Credit Agricole  78 1940 1076 3096 3670 0000 0000 (podając w tytule: SiećInO imię/nazwisko).

Jest to wyjątkowa okazja, aby na trasę InO  zaprosić  pozostałych członków rodziny (żonę/męża, córkę/ syna, mamę/tatę  … ) mieszkających pod jednym dachem  by wspólnie  ją pokonać ;  co kilka głów to nie jedna
(a zwłaszcza co kilka laptopów – to nie jeden:). Taka współpraca doświadczonego uczestnika ino z  biegłym internetowym surferem (nie wspominając o sprzęcie) może być bardzo owocna a przy okazji zapoczątkować czyjąś przygodę z InO ale już w pełnym kontakcie z naturą.

Impreza jest organizowana  społecznie; wpisowe jest przeznaczone na pokrycie kosztów jej przygotowania a cały dochód wesprze działalność Archiwum  Imprez na Orientację.
poprzez formularz zgłoszeniowy SiećInO na stronie www.skarmat.pl do dnia 20.01.2021 (środa). Pula zgłoszeń jest ograniczona możliwościami naszego serwera (do ok. 300). Dlatego w razie potrzeby  decydować będzie kolejność zgłoszeń (PInO - poza kolejnością).
Na trasie na orientację bardzo mile jest widziana współpraca rodzinna zarówno w zakresie koncepcji podczas odszukiwania punktów kontrolnych  jak również w zakresie sprzętu. Na jednym laptopie możemy mieć mapę (jest w dobrej rozdzielczości), powiększać ją, przesuwać itp. a na drugim  utrzymywać stałą łączność z Internetem    … wszystko to jest elementem uprzednio przemyślanej przez Was taktyki. Niedopuszczalna jest natomiast praktyka wymieniania się pomiędzy zespołami informacją o już odnalezionych  punktach kontrolnych (jak na każdej typowej ino).
Czy będziemy to sprawdzali?  Nie, nie będziemy tego sprawdzali…  wystarczy nam, że Wy to wiecie.
- impreza jest odporna na wirusa COVID-19 nie zmienia to faktu, że należy się zabezpieczyć w odpowiednią dawkę wyrozumiałości i cierpliwości dla nas i dla naszego serwera  (testy wyszły bardzo dobrze :).
- zgłoszenie na imprezę oznacza wyrażenie zgody na publikowanie danych (imienia, nazwiska, miejscowości) na listach zgłoszeń oraz w wynikach  końcowych oraz na otrzymanie informacji dotyczących imprezy na wskazany w zgłoszeniu adres email.

Życzymy Wam zdrowia ale uważajcie na siebie, trzymajcie dystans   …i do spotkania na SiećInO.
Organizatorzy