Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXIX Mistrzostwa Torunia w MnO
2021-10-02
Toruń
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientację PTTK „SKARMAT”  w Toruniu.
Kierownik imprezy: Wojciech Kluska
Sędzia Główny: Waldemar Fijor
Budowa tras: Tomasz Hajdas
oraz inni członkowie Klubu InO SKARMAT
2 października 2021 r. (sobota),
start i meta imprezy zlokalizowane są około 200 m od siedziby Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu
im. gen. pil. Stanisława  Skalskiego ( ul. 4 Pułku Lotniczego 17).
Dojście zostanie oznakowane od skrzyżowania ulic
4 Pułku Lotniczego i Szosy Okrężnej.
Toruńskie lotnisko znajduje się w odległości
ok. 700   m od pętli tramwajowej Uniwersytet  (linia nr 1, 4), ok. 400 m od przystanku  autobusu
nr  15  (przystanek Lotnisko – skrzyżowanie ulic
4 Pułku Lotniczego i Szosa Okrężna) oraz ok. 1000 m od przystanku autobusowego Okrężna (linie 26, 34, 36, 40).
Ogólnodostępne miejsca parkingowe znajdują się w obrębie kompleksu lotniska oraz na parkingu przy kampusie uniwersyteckim UMK (ul. Wileńska), przylegającym do pętli tramwajowej Uniwersytet (ok. 700 m od bazy zawodów).
-    SZ - trasa szkoleniowa (bez ograniczeń wiekowych, liczby osób w zespole i klasyfikacji), organizator nie zapewnia instruktora
-    TP - trasa dla początkujących lub ur. w 2008 i młodszych (drużyny 2-3 osobowe)
-    TT - trasa dla niezaawansowanych lub ur. w latach 2005-2007 ( drużyny  2-3 osobowe)
-    TU - trasa dla średniozaawansowanych lub ur. w latach 2001–2004 (drużyny  2 osobowe)
-    TZ - trasa dla zaawansowanych lub ur. w roku 2000 i starszych (drużyny  2 osobowe)

-    Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TS (roczniki 2000 i starsi) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TZ lub z klasyfikacji TU, TT albo TP (z odpowiednim przelicznikiem *)
-    Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TJ (roczniki 2001 - 2004 ) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TU lub z klasyfikacji TT albo TP (z odpowiednim przelicznikiem*)
-    Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TM (roczniki 2005 - 2007) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TT lub TP ( z odpowiednim przelicznikiem*)
-    Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TD (roczniki 2008 i młodsi ) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TP
* patrz regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2020/21:    
Regulamin_ PW_Kuj_Pom_MnO_2020_2021 (skarmat.pl)
We wszystkich kategoriach dopuszczony jest start indywidualny.
Czarno-białe,  nietypowe  w skali 1:10 000 lub dokładniejsza (zależnie od trasy).
Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do  29 września (środa)
•    indywidualne (imię, nazwisko, kategoria startowa, dane kontaktowe: mail. telefon ) wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej klubu (www.skarmat.pl)
•    grupowe (nazwa organizatora, imię i nazwisko opiekuna,  jego dane kontaktowe ( mail , telefon)  oraz liczba uczestników i zespołów w poszczególnych kategoriach) za pomocą formularza zgłoszeniowego lub poczty elektronicznej (hajdaseczek@wp.pl)
Wpisowe należy wpłacać odliczoną kwotą w sekretariacie zawodów.

TZ – 5 zł;    TU – 4,5 zł;    TT – 4 zł;    TP – 3,5 zł;    SZ – 3 zł;
Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy wpłacają wpisowe jedynie na pokrycie kosztów jej organizacji.
10:00 - 12:00        starty zawodników  według przydzielonych godzin
15:00                      zamknięcie mety
jeden etap dzienny
1.    Uczestnicy pojawiają się w strefie startu o wyznaczonej godzinie, która zostanie opublikowana przez organizatorów na stronie internetowej (www.skarmat.pl) na  ok. 48 godzin przed rozpoczęciem zawodów.
2.    Wcześniej niezgłoszonym zawodnikom organizatorzy wyznaczają godzinę startu na końcu stawki.
3.    W przypadku liczby zespołów mniejszej od zgłoszonej, organizacja może otrzymać minuty późniejsze (wcześniejsze, nie wykorzystane minuty mogą być przyznane innym uczestnikom).
4.    Osoby oczekujące na start zobowiązane są do zakrycia nosa i ust oraz przestrzegania zachowania odległości, wymaganej przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.
5.    Zawodnicy są zobowiązani do posiadania własnych długopisów,  potrzebnych do dokonywania wpisów na karcie startowej oraz zegarków.
6.    W czasie potwierdzania obecności na punkcie kontrolnym  w odpowiednią kratkę karty startowej, oprócz innych elementów wpisu wymaganych przez organizatorów, należy wpisać godzinę i minutę czasu rzeczywistego.
Mapa startowa dla każdego uczestnika, karta startowa dla zespołu, potwierdzenie punktów do OInO i OTP.
1.    Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, należy posiadać ubiór odpowiedni do poruszania się w terenie, zegarek oraz długopis.
2.    Uczestnicy zgłaszający się na mistrzostwa indywidualnie lub za pośrednictwem szkół, klubów itp. wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach zamieszczonych w mediach, wynikach oraz protokołach końcowych.
3.    Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
4.    Impreza jest wliczana do Pucharu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Marszach na Orientację
w latach 2020/2021.