Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XLV Kopernikańskie Marsze na Orientację
2022-02-19
Toruń
Proponujemy   Państwu  bardzo  ciekawą,  naszym zdaniem,  formę turystyki w postaci spaceru z mapą ,  tym razem  po  terenie  parkowo – leśnym  w Parku 1000-lecia. 
Na trasie  XLV  Kopernikańskich Marszów na Orientację uczestnicy będą korzystać ze specjalnie na tę imprezę przygotowanej  mapy trasy. 
Naszą imprezę  kierujemy do wszystkich turystów, w tym  także do  osób początkujących i mniej zaawansowanych w wędrówkach z mapą i to niezależnie od wieku.  Zapewniamy, że każdy znajdzie na tej trasie coś dla siebie.
Długość trasy   wynosi  ok.  3 km dla początkujących (TP)  oraz ok.  4 km  dla osób średniozaawansowanych (TU);  ogólnie  trasa nie jest skomplikowana jednak na jej pokonanie należy przewidzieć ok.  50 minut na trasie TP i ok. 70 min. na trasie TU  ;  nie trzeba się obawiać pobłądzenia bo trasa przebiega  wyłącznie po parkowo-leśnym terenie ograniczonym zewnętrznym drogami.
Zasada uczestnictwa w marszach na orientację jest prosta i sprowadza się do przebycia trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi według dowolnej wybranej przez uczestnika drogi.
Potwierdzanie obecności na punktach kontrolnych polega na dokonaniu odpowiedniego wpisu do  karty startowej, który uczestnik wykonuje osobiście i dlatego potrzebny będzie na trasie długopis.
Początkujący będą mogli uzyskać na starcie, wraz z mapą i kartą startową, dodatkowe wyjaśnienia.

Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientację  PTTK SKARMAT przy SM „Na Skarpie”.

Urząd Miasta w Toruniu,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu,

Kierownik imprezy - Przemysław Tafliński          
Sędzia Główny - Waldemar Fijor
Budowa trasy - Przemysław Tafliński
Obsługa techniczna - członkowie klubu InO SKARMAT

19 lutego 2022 (sobota);  południowe wejście do parku 1000-lecia od ulicy Złotej
Materiały startowe będą wydawane na bieżąco przez cały czas, pomiędzy godz. 10.00  a 12.00  w  sekretariacie imprezy. W przypadku grup zorganizowanych po odbiór materiałów zgłaszają się wyłącznie opiekunowie.

TP - trasa dla początkujących o długości ok. 3 km (bez ograniczeń wiekowych ).
TU - trasa dla osób średniozaawansowanych  ok. 4 km (bez ograniczeń  wiekowych).
 (Uczestnicy eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego  otrzymają w sekretariacie zawodów zadania dodatkowe).

10.00 - 12.00 - wydawanie materiałów startowych
do 14.00 - przyjmowanie kart startowych po trasie

Zgłoszenia   (należy  podać  liczbę  uczestników oraz rodzaj trasy TP  lub TU)  przyjmowane będą do dnia  16.02.2019 r. (środa) poprzez formularz na stronie internetowej skarmat.pl oraz  w Oddziale Miejskim PTTK  w Toruniu, ul. Piekary 41,  tel.: 56-62-229-21.
Wpisowe w wysokości:  4,0 zł  płatne w OM PTTK w Toruniu lub w sekretariacie imprezy przed startem.
Uwaga:  wpłacając w Oddziale PTTK w Toruniu  można  uzyskać potwierdzenie wpłaty.
Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a pobierane wpisowe jest  przeznaczone w całości na pokrycie kosztów organizacyjnych.

Mapa  startowa dla każdego uczestnika,  odcisk okolicznościowej pieczęci, potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację i Odznaki Turystyki Pieszej
Podsumowanie imprezy i szczegółowy protokół  z  wynikami  będą  dostępne na stronach  internetowych www.skarmat.pl  już od  wtorku 22 lutego  oraz  www.pttk.torun.pl 
Podczas trwania imprezy będzie możliwość zweryfikowania Odznaki Imprez na Orientację do stopnia m. złotej OInO.  Książeczki do weryfikacji należy złożyć w sekretariacie imprezy przed wyjściem na trasę i odebrać zaraz po powrocie.
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
- uczestnicy powinni być wyposażeni w długopisy lub pisaki,
- uczestnicy wyrażają zgodę na   publikowanie ich wizerunku oraz imienia i nazwiska   w relacjach zamieszczanych w mediach, wynikach oraz protokołach końcowych
- świadczenia przysługują tylko uczestnikom zgłoszonym - przybyłym na imprezę.