Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XV Marsze na Orientację BIELOWSZCZAK
2022-04-02
ok. Warlubia
- Starostwo Powiatowe Świecie
- Nadleśnictwo Osie
- Nadleśnictwo Dąbrowa
- Leśnictwo Bąkowo
- Wdecki Park Krajobrazowy
Kierownik zawodów: - Piotr Ptach
Sędzia Główny: - Rafał Fierek
Kwatermistrz: - Andrzej Kaczyński
Budowa tras: - Rafał Fierek(OInO)
Sekretariat: - Izabela Szmelter
Polana przy Leśniczówce Bąkowo – miejscowość Bąkowski Młyn
Organizator zapewnia dojazd autobusem (po uprzednim zgłoszeniu) z dworca PKP z Warlubia o godz. 9.35.
Kategorie zgodne z regulaminem
Jeden etap dzienny.
TP – trasa dla początkujących lub ur. w 2009 i młodszych (drużyny 2-3 osobowe)
TT - trasa dla niezaawansowanych lub ur. w latach 2006 - 2008 ( drużyny 2 - 3 osobowe)
TU - trasa dla średniozaawansowanych lub ur. w latach 2002 – 2005 (drużyny 1- 2 osobowe)
TZ – trasa dla zaawansowanych lub ur. w roku 2001 i starszych ( drużyny 1- 2 osobowe)

- Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TS ( roczniki 2001 i starsi) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TZ lub z klasyfikacji TU, TT albo TP ( z odpowiednim przelicznikiem *)
- Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TJ ( roczniki 2002 – 2005 ) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TU lub z klasyfikacji TT albo TP ( z odpowiednim przelicznikiem*)
- Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TM ( roczniki 2006 - 2008) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TT lub TP ( z odpowiednim przelicznikiem*)
- Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TD ( roczniki 2009 i młodsi ) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TP
* patrz regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2021
We wszystkich kategoriach możliwy jest start indywidualny
mapy, nietypowe, kolorowe, częściowo aktualizowane; teren leśny, pagórkowaty.
 godz. 8:40 – 9:45 - przyjęcie zawodników
godz. 9:50 – 9:55 - oficjalne rozpoczęcie, odprawa techniczna
godz. 10.05 - godz. „0”, start pierwszych zespołów
godz. 14:00 - zamknięcie mety
godz. 14: 30 - zakończenie zawodów
Zgłoszenia (ilość zespołów, nazwisko i imię zawodników, jednostka zgłaszająca) należy dokonać do dnia 30.03.2022r. pod numerem tel. kom. sms-em 660 420 710 po godz. 15.00 lub pocztą internetową r.fierek@gwb.pl
Wpisowe – 5 zł płatne w sekretariacie zawodów
- mapy dla drużyn w poszczególnych kategoriach
- ognisko, kawa, herbata
- medale, nagrody i dyplomy za 1- 3 miejsce w kat. TT,TU,TZ w kat. TP nagrody i
dyplomy
- potwierdzenie punktów do OInO, OTP
Impreza jest samofinansująca się i nie ma charakteru komercyjnego. Kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.
Wszyscy uczestnicy MnO Bielowszczak 2022 wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez PSP w Warlubiu imprez i zawodów jak również na ich gromadzenie w bazach danych PSP w Warlubiu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).

- zawody odbędą się bez względu na pogodę
- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie
- nie zapewnia się wszystkich świadczeń osobom wcześniej nie zgłoszonym
- rywalizacja na trasie zgodna z zasadami KInO ZG PTTK
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów
- osoby poniżej 18-roku życia wyłącznie za zgodą rodziców.
- kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich,
- uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie, busolę i „koszulkę” na mapę.
Impreza odbywa się w plenerze na świeżym powietrzu. W przypadku jakichkolwiek objawów złego samopoczucia należy bezwzględnie pozostać w domu. Rekomendujemy osłanianie ust i nosa zgodnie z obowiązującymi obecnie w kraju zaleceniami sanitarnymi. W czasie całej imprezy zwracamy uwagę na zachowanie dystansu społecznego. Kontakt z innymi osobami dozwolony jest wyłącznie w sytuacjach awaryjnych np. udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiej osoby, wskazanie drogi na metę. Obowiązkowe wyposażenie uczestnika: środek do dezynfekcji rąk, maseczka, mile widziany własny prowiant.