Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XI Bydgoski MnO PO 18 POŁUDNIKU
2022-03-19
Bydgoszcz
Proponujemy Państwu spacer z mapą po miejscach w Bydgoszczy nawiązujących do lat 20 ubiegłego wieku. !!!
Nie zabraknie także tradycyjnych nawiązań do przebiegającego przez Bydgoszcz 18 Południka.
W tym roku trasa marszu będzie przebiegała od startu zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Hetmańskiej 34 do mety przy Szkole Podstawowej nr 37 przy ulicy Gdańskiej 122
Na trasie uczestnicy będą korzystać z kolorowej mapy przygotowanej specjalnie na Marsz po 18. Południku.
Naszą imprezę kierujemy do wszystkich turystów , w tym także do osób początkujących oraz mniej zaawansowanych w wędrówkach z mapą i to niezależnie od wieku; każdy znajdzie na tej trasie coś interesującego dla siebie.
Długość trasy ok. 3 km dla początkujących (trasa TP) oraz ok. 4 km dla nieco bardziej zaawansowanych (trasa TU).
Obie trasy nie są skomplikowane, a decyzję o wyborze trasy podejmuje uczestnik podczas marszu.
Zasada uczestnictwa w marszach na orientację jest prosta i sprowadza się do przebycia trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi według dowolnej wybranej przez uczestnika drogi.
Potwierdzanie obecności na punktach kontrolnych polega na dokonaniu odpowiedniego wpisu do karty startowej, który uczestnik wykonuje osobiście i dlatego potrzebny będzie na trasie długopis.
Początkujący będą mogli uzyskać na starcie, wraz z mapą i kartą startową, dodatkowe wyjaśnienia.
Bractwo 18 Południka w Bydgoszczy.
Urząd Miasta Bydgoszczy
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 37
Wojewódzkie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Miejskie Centrum Kultury
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych
Bydgoskie Centrum Informacji
Rada Osiedla Bydgoszcz – Szwederowo
Szkolne Koło PTSM w Złejwsi Wielkiej
Klub Imprez na Orientację PTTK SKARMAT w Toruniu
Kierownik imprezy - Stefan Pastuszewski
Budowa trasy - Waldemar Fijor - Klub Imprez na Orientację SKARMAT z Torunia
oraz członkowie i sympatycy - Bractwa 18 Południka.
19 marca 2022 (sobota); Szkoła Podstawowa nr 2 przy ulicy Hetmańskiej 34
Na stronie internetowej imprezy zostanie opublikowana ( na ok. 48 godzin przed imprezą ), lista uczestników wraz z sugerowanym czasem przybycia do sekretariatu po odbiór materiałów startowych (w celu uniknięcia niepożądanego zatłoczenia). Podczas pokonywania trasy wpisy do karty startowej będą wykonywane własnym przyrządem do pisania. Na mecie imprezy nie będą serwowane żadne posiłki oraz napoje.
Materiały startowe będą wydawane na bieżąco przez cały czas, pomiędzy godz. 10.00 a 12.00 w godzinach sugerowanych dla poszczególnych grup i zespołów (na liście startowej opublikowanej na 48 godzin przed imprezą na stronie www.skarmat.pl ); zaraz po otrzymaniu materiałów startowych wychodzi się na trasę marszu.
TP : trasa turystyczno-krajoznawcza dla początkujących ok. 3 km (niezależnie od wieku),
TU: trasa turystyczno-krajoznawcza dla średnio zaawansowanych ok. 4 – 5 km (niezależnie od wieku).
Na trasie nie będzie obowiązywał limit czasu, ale do godz. 14.00 należy zdążyć z oddaniem karty startowej na mecie.
Sędziowanie wg Zasad Punktacji w Turystycznych Imprezach na Orientację ZG PTTK ( http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php )
10.00 - 12.00 wydawanie materiałów startowych
11.00 - 14.00 przyjmowanie kart startowych na mecie
Zgłoszenia (należy podać liczbę uczestników) przyjmowane będą do: 16.03. 2022 r. (środa) poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.skarmat.pl w zakładce imprezy.
Można będzie również się kontaktować pod adresem: klubinoskarmat@gmail.com.
Wpisowe w wysokości: 4,00 zł/os, płatne w sekretariacie imprezy przed startem (gotówką odliczoną).
Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a pobierane wpisowe jest przeznaczone w całości na pokrycie kosztów organizacyjnych.
Mapa startowa (kolorowa) z zaznaczoną trasą dla każdego uczestnika, odcisk okolicznościowej pieczęci, potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację i Odznaki Turystyki Pieszej.
Pierwsze relacje z imprezy zostaną zamieszczone na stronie : www.skarmat.pl do poniedziałku 21 marca, a szczegółowy protokół do kolejnego poniedziałku 28 marca 2022 r.
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
- uczestnicy, zgłaszający się na marsz indywidualnie lub za pośrednictwem szkół, klubów itp. wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach zamieszczanych w mediach, wynikach oraz protokołach końcowych,
- osoby niepełnoletnie poruszają się po trasie w zespołach pod opieką osób dorosłych,
- uczestnicy powinni być wyposażeni w długopisy lub pisaki,
- świadczenia przysługują tylko uczestnikom zgłoszonym - przybyłym na imprezę.