Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
II Harcerska InO REMUS
2022-10-22
Daszkowo
- 52 Drużyna Starszoharcerska "Remus" w Wałdowie Szlacheckim
- 52 Turystyczna Drużyna Harcerska "Remus" w Wałdowie Szlacheckim
- KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
- Kierownik imprezy: Bartosz Mróz
- Sędzia główny: Beata Chodziutko-Furso
- Budowa tras: TZ/TU Michał Sereda PInO 750, TT/TP Bartosz Mróz PInO 758
- Inni organizatorzy: członkowie drużyn harcerskich w Wałdowie Szlacheckim i KInO EKOTON
sobota, 22 października 2022.
Daszkowo, gmina Grudziądz, powiat grudziądzki, woj. kujawsko-pomorskie.
Stajnia w Daszkowie (Współrzędne: 53.398218788263215, 18.77845918455927)
Dojazd do bazy zawodów we własnym zakresie lub odbiór ze stacji PKP Wałdowo Szlacheckie i transport do bazy środkami organizatora według następujących godzin:
• Dojazd PKP: z Grudziądza: 7.34-7.47, 8.35-8.53, z Torunia: 6.08-7.10, 7.41-8.40
• Powrót PKP: do Grudziądza: 16.04-16.19, do Torunia: 15.07-16.10, 17.19-18.18.
Uwaga! Chęć transportu środkami organizatora z i do stacji PKP Wałdowo Szlacheckie należy bezwzględnie zaznaczyć przy zgłoszeniach wraz z liczbą osób i preferowaną godziną.
regionalna – 2 punkty do Odznaki InO.
• Rywalizacja w Pucharze Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
• promocja walorów turystyczno-krajoznawczych woj. kujawsko-pomorskiego i powiatu grudziądzkiego,
• popularyzacja Imprez na Orientację jako doskonałej formy wypoczynku dzieci i młodzieży,
• propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej,
• integracja środowiska InO.
1. Jeden etap dzienny, trasy nietypowe.
2. Kategorie startowe:
• TP z przewodnikiem – dla początkujących niezależnie od wieku, łatwa, wielkość zespołu bez ograniczeń, niewliczana do Pucharów.
• TP – dla początkujących, łatwa, zespoły do trzech osób lub (poza klasyfikacją pucharową) większe. Klasyfikacja pucharowa: TD (ur. 2009 i młodsi) lub inne z przelicznikiem w PWKP.
• TT – dla niezaawansowanych, łatwa, zespoły do trzech osób lub (poza klasyfikacją pucharową) większe. Klasyfikacja pucharowa: TM (ur. 2006-2008) lub inne z przelicznikiem w PWKP.
• TU – przeciętnie trudna, zespoły do dwóch osób. Klasyfikacja pucharowa: TJ (ur. 2002-2005) lub TS z przelicznikiem w PWKP.
• TZ – dla zaawansowanych, dość trudna, zespoły 1-2 osoby. Klasyfikacja pucharowa: TS (ur. 2001 i starsi) w PWKP.
Uwaga! Na wszystkich trasach dopuszczalny jest start indywidualny. Wybór trasy należy do uczestnika.
• TZ/TU – 10 zł.
• TP/TT – 7 zł.
Wpłaty należy dokonać odliczoną kwotą w sekretariacie zawodów przed startem.
Uwaga! Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji, a uczestnicy wpłacają wpisowe jedynie na pokrycie kosztów jej organizacji.
• Wymagane informacje: klub/szkoła/środowisko, imienny skład zespołów, rok urodzenia poszczególnych startujących, wybrana trasa, opiekun i jego telefon kontaktowy (w przypadku osób niepełnoletnich), opcja posiłku, potrzeba transportu z i do stacji PKP Wałdowo Szlacheckie,
• Zgłoszenia przyjmowane są poprzez elektroniczny formularz dostępny pod adresem https://bit.ly/hino2_ zgloszenia lub drogą mailową na adres: bartosz.mroz@zhp.net.pl
• Zgłoszenia trwają do wtorku 18 października 2022 włącznie. Ze względów organizacyjnych preferowane są jak najwcześniejsze zgłoszenia.
• od 7.30 - Praca sekretariatu
• 9.10 - Otwarcie zawodów i odprawa techniczna
• 9.30 - Godzina „0”
• ok. 14.30 - Zakończenie tras TP, TT, podsumowanie kategorii i wręczenie nagród
• ok. 15.30 - Zakończenie tras TU, TZ, podsumowanie kategorii i wręczenie nagród
Uwaga! Godziny mogą ulec zmianom ze względów organizacyjnych.
• Komplet materiałów startowych,
• wyniki zawodów ogłoszone w Internecie,
• dyplomy i nagrody dla najlepszych,
• potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP,
• posiłek po ukończeniu trasy (kiełbaski na ognisku/ kiełbaski sojowe dla wegetarian, chleb), ciepła herbata (w celu zredukowania liczby śmieci prosimy o przyniesienie własnej miseczki/menażki, niezbędnika oraz kubka).
Bartosz Mróz – tel. 669637533, adres e-mail: bartosz.mroz@zhp.net.pl
1. W zależności od obowiązujących przepisów przeciwepidemicznych impreza może zostać odwołana lub odbyć się w zaostrzonym reżimie sanitarnym.
2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
3. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
4. Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
5. Uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę, własną miseczkę/menażkę, łyżkę i kubek.
6. Na zawodach obowiązują zasadniczo przepisy zawarte w „Zasadach punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK”.
7. Wycofanie się zawodnika z trasy musi być bezwzględnie zgłoszone organizatorom.
8. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przepisów obowiązujących na terenach leśnych, Karty Turysty oraz zasad sportowego współzawodnictwa.
9. Zawodników obowiązuje zakaz poruszania się po terenach prywatnych i szkółkach leśnych.
10. Zawodnicy uczestnicząc w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych i publikację wizerunku.
11. Osoby poniżej 18-roku życia startują wyłącznie za zgodą rodziców i na ich odpowiedzialność.
12. Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem imprezy.