Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
I Daszkowski Rajd
2023-04-22
Daszkowo
KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
Stajnia Daszkowo
Kierownik imprezy: Beata Chodziutko-Furso PInO 361
Sędzia główny: Rafał Zbrzeźny PInO 518
Budowa tras: Trasa Konna, Trasy Piesze – Bartosz Mróz PInO 758
Gospodarze: Katarzyna Matuszewska, Damian Mikrut
Inni organizatorzy: członkowie KInO EKOTON
sobota 22 kwietnia 2023.
Stadnina Daszkowo (53.39855209934364, 18.778503615344096)
Własnym środkiem transportu. Najbliższa stacja PKP – Wałdowo Szlacheckie (5 km), przystanki Powiatowego Transportu Publicznego – Wałdowo Szlacheckie (5 km), Turznice (3 km).
•    Promocja jazdy konnej, turystyki pieszej oraz Imprez na Orientację jako doskonałej formy wypoczynku dzieci i młodzieży
•    Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych woj. kujawsko-pomorskiego i powiatu grudziądzkiego
•    Wyłonienie najlepszych zawodników w konnej i pieszej orientacji turystycznej
•    Propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej
•    Integracja środowisk turystycznych
Jeden etap dzienny, trasy nietypowe.
Kategorie startowe:
•    Trasa Konna – zespoły 2-4 osoby, skala trudności: łatwa. Trasa z punktami stowarzyszonymi, kolejność potwierdzania, limit czasu, liczba punktów kontrolnych i skala  podana na mapie. Start interwałowy.
•    Trasa Piesza  Łatwa – zespoły 1-5 osób, skala trudności: łatwa. Familijna, idealna dla początkujących i turystów nastawionych na rekreację. Trasa z punktami stowarzyszonymi, kolejność potwierdzania, limit czasu, liczba punktów kontrolnych i skala  podana na mapie. Start interwałowy.
•    Trasa Piesza Trudna-  zespoły 1-3 osoby, skala trudności: trudna. Trasa dla średniozaawansowanych, idealna dla osób nastawionych na współzawodnictwo i pracę na mapie. Trasa z punktami stowarzyszonymi, kolejność potwierdzania, limit czasu, liczba punktów kontrolnych i skala podana na mapie. Start interwałowy.

Wystartować na trasie konnej można:
•    posiadając własnego konia – organizatorzy zapewniają możliwość wypożyczenia boksu (liczba ograniczona) lub zostawienia konia na wytyczonym padoku,
•    wypożyczając konia ze Stajni Daszkowo - w tym przypadku konieczne jest poddanie się procesowi weryfikacji umiejętności jeździeckich umożliwiających samodzielny i bezpieczny wyjazd w teren. W tym celu zalecane jest wcześniejsze skontaktowanie się z obsługą Stajni Daszkowo (preferowany SMS pod numer telefonu: 692 208 600 z informacją o chęci wypożyczenia konia na rajd, podanie swojej wagi i wzrostu), umówienie się na wizytę weryfikującą przed zawodami.
•    Liczba wolnych boksów i koni do wypożyczenia jest ograniczona, stąd w przypadku nadmiaru zgłoszeń o zakwalifikowaniu się decyduje ich kolejność.
•    Po zamknięciu zgłoszeń na trasę konną do uczestników rozesłana zostanie lista startowa i godzinami startów, podyktowanych dostępnością koni do wypożyczenia oraz ograniczeniem ilości koni w lesie w tym samym czasie. W związku z czym możliwy jest przyjazd na oficjalne rozpoczęcie Imprezy lub zgłoszenie się w biurze zawodów maks. 30 minut przed wyznaczoną godziną startu.

•    Start w rajdzie na koniu wypożyczonym ze Stajni Daszkowo – 95 zł/os.
•    Start w rajdzie na własnym koniu – 45 zł/os.
•    Wypożyczenie boksu – 50 zł/koń
•    Przejażdżki dla chętnych pod okiem instruktora – 30 zł/20 min.
•    Weryfikacja umiejętności (wizyta przed zawodami) – 50 zł/40 min.
•    Start na trasie pieszej łatwej – 15 zł
•    Start na trasie pieszej trudnej – 15 zł
Wpłaty należy dokonać odliczoną kwotą w sekretariacie zawodów przed startem.
•    Klub/szkoła/środowisko, imienny skład zespołów, wybrana trasa, opiekun + telefon kontaktowy (w przypadku osób niepełnoletnich), adres email, w przypadku trasy konnej dodatkowe informacje (zaliczona weryfikacja, chęć wypożyczenia konia itp.)
•    Zgłoszenia przez elektroniczny formularz dostępny pod adresem: 
https://forms.gle/oqEjjiSoYRL1dpbe7
•    Zgłoszenia do 19. kwietnia 2023 (środa) do godz. 18.00. Ze względów organizacyjnych preferowane jak najwcześniejsze zgłoszenie.
8.30-9.30    Przyjmowanie uczestników w bazie
9.30    Otwarcie zawodów i odprawa techniczna
10.00    Godzina „0”
ok. 14.30    Zakończenie tras pieszych, podsumowanie kategorii i wręczenie nagród
ok. 15.30    Zakończenie trasy konnej, podsumowanie kategorii i wręczenie nagród

Uwaga! Godziny mogą ulec zmianom ze względów organizacyjnych.
•    Komplet materiałów startowych
•    Wyniki zawodów ogłoszone w Internecie
•    Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP.
•    Dyplomy dla trzech najlepszych zespołów na trasach pieszych i konnej
•    Nagrody dla trzech najlepszych zespołów na trasach pieszych i konnej
•    Kiełbaska z ogniska i herbata, słodka przekąska. PROSIMY ZABRAĆ WŁASNE KUBKI.
Bartosz Mróz – 669637533, ekotonkino@gmail.com
•    W przypadku niesprzyjającej pogody (np. silne wiatry) impreza lub poszczególne jej trasy mogą zostać odwołane/przełożone/ograniczone. Informacja zostanie umieszczona na stronie organizatora (kinoekoton.pl) oraz rozesłana do uczestników.
•    Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie muszą startować pod opieką osoby pełnoletniej, a do biura zawodów dostarczyć podpisaną zgodę na udział w zawodach (wzór na stronie kinoekoton.pl). Pełnoletni uczestnicy w biurze zawodów podpisują oświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w zawodach.
•    Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
•    Uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę, własny kubek.
•    Na zawodach obowiązują zasadniczo przepisy zawarte w „Zasadach punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK”.
•    Wycofanie się zawodnika z trasy musi być bezwzględnie zgłoszone organizatorom.
•    Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przepisów obowiązujących na terenach leśnych, Karty Turysty oraz zasad sportowego współzawodnictwa.
•    Zawodników obowiązuje zakaz poruszania się po terenach prywatnych i szkółkach leśnych.
•    Zawodnicy uczestnicząc w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych i publikację wizerunku.
•    Zespół / rodzina może nieodpłatnie wypożyczyć busolę w sekretariacie zawodów (po zadeklarowaniu w formularzu zgłoszeniowym).
•    Nagrody należy odebrać w dniu zawodów.
•    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem imprezy.