realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XVII Zimowa InO EKOTONA
2008-02-16
okolice Grudzi±dza
Marsze na Orientację
KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudz±dzu,
Miejski O¶rodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudz±dzu,
jeden etap dzienny w kategoriach:
TP - trasa dla pocz±tkuj±cych ( bez ograniczeñ wiekowych)
TD - urodzeni w 1995 roku i m³odsi ( dru¿yny 2-3 osobowe)
TM - urodzeni w latach 1992 - 1994 ( dru¿yny 2-osobowe)
TJ - urodzeni w latach 1989 - 1991 ( dru¿yny 2-osobowe)
TS - urodzeni w 1988 i starsi (dru¿yny 2-osobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczalny jest start indywidualny.
Specjalny O¶rodek Szkolno–Wychowawczy nr 2 w Grudzi±dzu ul. Kasprowicza 4
10:40
Zg³oszenia ( liczba osób, kategoria, jednostka zg³aszaj±ca, opiekun) nale¿y
dokonaæ do dnia 13 lutego 2008 r. do Beaty Chodziutko-Furso
nr tel. (0-56) 46 813 35, e-mail: beatachf@wp.pl
Wpisowe p³atne w sekretariacie imprezy wynosi:
TP - 2z³; TD - 2,50 z³; TM - 3,00z³; TJ - 3,50 z³; TS - 4,00z³.
Dla osób wcze¶niej niezg³oszonych wpisowe ulegnie podw¿szeniu o 1 z³
bez gwarancji otrzymania wszystkich ¶wiadczeñ.
Beata Chodziutko-Furso (0-56) 46 813 35, beatachf@wp.pl