Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u

Termin zgłoszeń upłynął 10.10.2020 r. w związku z czym organizatorzy nie gwarantują już pełnych świadczeń.

Możliwość uczestnictwa w "SiećInO 2021" należy uzgodnić indywidualnie pod adresem klubinoskarmat@gmail.com.