Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
X Lokalna Impreza na Orientację EKOTONA 2016
Źródło: Rafał Dulski