Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
NOCNE MISTRZOSTWA POLSKI - TOTAL 2018
2018-11-16 - 2018-11-18
Górsk
16 – 18 listopada 2018 , Górsk  k. Torunia
Baza zawodów – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki  w Górsku.
Oddział Miejski PTTK w Toruniu,
Klub Imprez na Orientację „SKARMAT”  przy Spółdzielni Mieszkaniowej  „Na Skarpie” w Toruniu,
Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK w Warszawie.
Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Urząd Miasta Torunia
Urząd Gminy Zławieś Wielka
Nadleśnictwo Toruń
Szkoła Podstawowa w Górsku
- wyłonienie  mistrza Polski w Nocnych Marszach na Orientację,
- rywalizacja w Pucharze Polski w Marszach na Orientację,
- prezentacja walorów krajoznawczych województwa oraz Torunia i okolic,
- uczczenie 100. rocznicy odzyskania Niepodległości
Kierownik imprezy: Waldemar Fijor   PInO nr leg. 210
Sędzia Główny: Przemysław Tafliński PInO nr leg. 618
Kwatermistrz: Tomasz Hajdas PInO nr leg. 577
Kierownik sekretariatu: Iwona Kurto PInO nr leg. 572
Konkurs krajoznawczy: Marcin Łęcki
Budowniczowie tras:
Dariusz Lipiński PInO nr leg. 302
Waldemar Fijor PInO nr leg. 310
Paweł Kowallek PInO nr leg. 483
Jan Dąbrowski PInO nr leg. 714
Przemysław Tafliński PInO nr leg 618
Bartłomiej Jarzemski org. InO  2/15/TO
Radosław Gruźlewski PInO nr leg. 438
oraz klubowiczki i klubowicze z Klubu InO SKARMAT.

Trasy zostaną  zaprojektowane zgodnie z zaleceniem Komisji dotyczącym minimalnej liczby punktów kontrolnych , które powinny znaleźć się w planie mapy wraz ze startem i metą.
TZ – zaawansowani, 4 etapy nocne w ramach MISTRZOSTW POLSKI oraz PUCHARU POLSKI   oraz  1 etap dzienny w ramach TOTALA ’2018, 4 x 5 + 1 x 3 pkt. na OInO
TU – średniozaawansowani, 4 etapy nocne w ramach MISTRZOSTW POLSKI  oraz  1 etap dzienny w ramach TOTALA ’2018 ; 4 x 5 + 1 x 3 pkt. na OInO
(Uwaga:  stopień trudności tras TU (TJ)  zbliżony do trudno-ści tras TM )
TM - urodzeni w latach 2002 -2004 ; 4 etapy nocne w ramach PUCHARU POLSKI MŁODZIEŻY  oraz  1 etap dzienny w ramach TOTALA ’2018 ; 4 x 4 + 1 x 3 pkt. na OInO
MISTRZOSTW POLSKI (TS , TJ) – suma punktów przeliczeniowych uzyskanych przez zespół TS startujący na trasie  TZ  lub przez zespół TJ startujący na trasie  TU (na etapach nocnych).
TS –urodzeni w roku 1997  i wcześniej
TJ –urodzeni w roku 1998 i później
W kategorii juniorów zespół musi składać się wyłącznie z osób urodzonych w roku 1998 lub młodszych.

PUCHARU POLSKI - suma punktów przeliczeniowych uzyskanych przez zespół na trasach TZ, TU, TM
etapów nocnych.

TOTALA ‘2018 – suma punktów karnych uzyskana przez zespół na etapie dziennym oraz na ustalonych przez organizatora  punktach etapów nocnych.
Mapy czarno – białe i kolorowe, nietypowe, częściowo aktualizowane.
- komplet świadczeń dla  osób zgłoszonych w terminie  do 7.11.2018)
•    kolacja w piątek,
•    śniadanie, obiad i kolacja w sobotę
•    śniadanie w niedzielę
•    dwa noclegi w warunkach turystycznych na podłodze (konieczny śpiwór i materac)
•    przekąska między I i II  oraz III  i IV etapem nocnym
•    dyplomy, medale i nagrody dla najlepszych zawodni-ków MP
•    dyplomy i nagrody w klasyfikacji TOTAL-a 2018
•    komplet materiałów startowych
•    transport z bazy na etapy
•    odcisk okolicznościowej pieczęci
•    potwierdzenie punktów do OInO i OTP
•    możliwość weryfikacji OInO w stopniach powyżej m. zło-tej (GRW)
Zgłoszenia należy dokonać przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.skarmat.pl
Zgłoszenie uważa się za dokonane po wpłynięciu wpisowego. 

 

Trasy / Kategorie

do

7.11.2018

 

od

8.11.2018

 

Przodownicy InO

65,-

80,- *

 

TZ, TU - członkowie PTTK

 

75,-

90,- *

TZ, TU - pozostali uczestnicy

85,-

100,- *

 

TM  - członkowie PTTK

 

65,-

80,- *

Pozostali uczestnicy TM

75,-

90,- *


* bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.

Wpisowe należy przesłać na konto klubu MKS SKARMAT,
ul. Wyszyńskiego 6 , 87-100 Toruń, w ING BŚ O/ Toruń
20 1050 1979 1000 0022 7659 4989 (o terminowości zgłosze-nia decyduje data wpływu wpisowego).
Dwa nieodpłatne starty w NMP ’2018  przysługują przedstawicielom organizatora NMP ‘2017.
Piątek ( 16 listopada)
18.00 – 21.45    - zakwaterowanie  uczestników w bazie
22.00 – otwarcie i odprawa techniczna
22.30 – wyjazd na start etapów I i II
Sobota (17 listopada)
10.15 – 11.00 śniadanie
11.15  wyjazd autokaru do Torunia
11.30 - 16.00   etap dzienny do klasyfikacji TOTALA ‘2018
17.00  powrót do bazy
18.00 – 19.00  kolacja
19.30 – wyjazd na  etapy  III i IV
 Niedziela (18 listopada)
8.00 – 8.45 śniadanie
9.00 zakończenie mistrzostw
1/ Własnym środkiem transportu do bazy zawodów w Górsku ( na trasie Toruń  - Bydgoszcz),
2/ Autobusem PKS lub ARRIVA z Torunia  lub Bydgoszczy do przystanku Górsk – Ośrodek Zdrowia.
•    punktacja prowadzona będzie wg regulaminu Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK
•    za szkody wyrządzone przez uczestników jak i  wypadki zaistniałe podczas zawodów organizator nie bierze odpowiedzialności
•    uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
Uwaga: członkowie PTTK – uczestnicy imprez są już ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)  (patrz www.pttk.pl)
•    obowiązuje bezwzględne przestrzeganie Karty Turysty w czasie całej imprezy; nieprzestrzeganie postanowień w niej zawartych spowoduje wykluczenie z udziału w imprezie.
•    osoby zgłoszone , ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego
•    zgłoszenia po terminie nie gwarantują wszystkich świadczeń
•    uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach w mediach oraz w wynikach zawodów a także wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Klub InO SKARMAT imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883), zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204). Przesłanie zgłoszenia na imprezę jest wyrazem akceptacji powyższych warunków
•    ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.