Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Zakończenie Sezonu InO ‘2019
2019-12-21
Toruń/Barbarka
Klub Imprez na Orientację SKARMAT
Kujawsko-Pomorski Okręgowy Zwiazek Orientacji Sportowej
21 grudnia 2019 / sobota /
Zgłoszenia: 9.20 – 10.00 (wydawanie zegarków startowych / kart startowych)
Otwarcie i odprawa: 10.00 - 10:15 (dla wszystkich tras )
Start : 10.20 – 11.00 ( interwałowy)
Dzienne, indywidualne lub zespołowe , w formie biegu, marszu lub rekreacyjnego spaceru – trasa na ok. 60 minut.
Toruń - osada Leśna "Barbarka"
zjazd w kierunku Barbarki od ulicy Szosa Chełmińska lub dojście piesze od pętli MZK 12, 27, 31 ok. 3 km
A/ Bieg na orientację : uczestnicy startują indywidualnie
Trasy : Bardzo Łatwa – 10 PK, Łatwa – 15 PK, Średniotrudna – 20 PK, Trudna – 25 PK, Bardzo Trudna - 30 PK .
B/ Marsz na Orientację : uczestnicy startują indywidualnie lub zespołach (dowolnych)
Trasy: SZ ( szkoleniowa) -10 PK, TP ( dla początkujących – 15 PK , TT ( dla niezaawansowanych ) – 20 PK , TU (dla średniozaawansowanych ) - 25 PK oraz TZ (dla zaawansowanych) – 30 PK
Uczestnicy na wszystkich trasach (sportowych i turystycznych) - startują na pełnej mapie.
na trasach sportowych - w sposób elektroniczny (specjalne zegarki startowe)
na trasach turystycznych - w sposób tradycyjny (karty startowe)
w skali 1:10000, WRZOSKI autor J. Bartczak , akt. 2018
należy dokonać w terminie od 9.12.2019 r. do 16.12.2019 za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.skarmat.pl
- 5 zł / osoby na trasach turystycznych
- 10 zł / osoby na trasach sportowych (wpisowe zawiera wypożyczenie zegarka startowego)
Wpisowe można wpłacać na konto klubu MKS SKARMAT , ul. Konopnickiej 13 , 87-100 Toruń w ING BŚ nr 20 1050 1979 1000 0022 7659 4989 podając: Zakończenie Sezonu oraz imię i nazwisko. Możliwa będzie także wpłata przed startem w sekretariacie imprezy.
trasy sportowe - na bieżąco po powrocie z trasy
trasy turystyczne - na stronie: www.skarmat.pl (22.12.2019)
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.