Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Długodystansowa InO SKARMAT
2020-07-25
Solec Kujawski
25_07_ 2020 r. (sobota)
Rudy k. Solca Kujawskiego(53.059248 ; 18.173918)
czynne w sobotę od godz. 8.30 w Centrum Zawodów

Oddział Miejski PTTK w Toruniu,
Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK w Warszawie,
Klub Imprez na Orientację „SKARMAT” OM PTTK w Toruniu.
Urząd Miasta w Toruniu
Nadleśnictwo Solec Kujawski
Muzeum im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim
- rywalizacja w Pucharze Polski w Marszach na Orientację,
- rywalizacja w Pucharze Województwa  w Marszach na Orientację,
- prezentacja walorów krajoznawczych Kujaw a w szczególności Puszczy Bydgoskiej, Solca Kujawskiego, Bydgoszczy i Torunia,
- uczczenie 100. rocznicy odzyskania Niepodległości.
Kierownik imprezy: Waldemar Fijor PInO nr leg. 210
Sędzia Główny: Przemysław Tafliński PInO nr leg 618
Sekretariat: Iweta Olszewska PInO nr 630, Iwona Kurto PInO nr leg. 572
Budowniczowie tras: Waldemar Fijor PInO nr leg. 210, Przemysław Tafliński PInO nr leg 618, Tomasz Hajdas PInO nr leg. 577
oraz klubowiczki i klubowicze z Klubu InO SKARMAT.
W zawodach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie w  2 lub 3-osobowych zespołach (dotyczy to zarówno tras turystycznych jak i  sportowych). Dopuszcza się start indywidualny osoby pełnoletniej.Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie w zespole z osobą pełnoletnią ale muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.skarmat.pl

 

 


do 21.06.2020

 

od 22.06.2020

do 10.07.2020

 


od 11.07.2020


Trasy

Przodownicy
Imprez na Orientację

Pozostali uczestnicy

 

Wszyscy

 

TZ / TU

S25 / S20

 

30,-

40,-

50,-

TT / S15

20,-

25,-

30,-

 

TP / S10

 

15,-

20,-

25,-

Transport*

 

5,-

5,-

5,-


* organizator zabezpiecza transport dla uczestników zgłoszonych w terminie do 10 lipca,
którzy dojeżdżają środkami komunikacji publicznej, na odcinku Stacja PKP w Solcu
Kujawskim - Centrum Zawodów w Rudach (tam i powrót po trasie). Rozkład dojazdów
zostanie podany w komunikacie technicznym w dniu 18.07.2020 r.
** po 11 lipca zgłoszenia będą przyjmowane pod warunkiem nieprzekroczenia liczby 150
uczestników w II terminie tj. do 10 lipca 2020 r.
Wpisowe należy przesłać na konto:
MKS SKARMAT, ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń, w ING BŚ Oddział w Toruniu
20 1050 1979 1000 0022 7659 4989 wpisując DInO-2020 oraz imię i nazwisko osoby
za którą jest opłacane wpisowe (o terminowości zgłoszenia decyduje data wpływu
wpisowego).
CHARAKTERYSTYKA TRAS TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH

Trasa

km

PK

Mapa

Limit czasu

podstawowy

+ dodatkowy

Stopień trudności trasy

TP

S10

10

8

pełna  1: 20000

format A4

zabezpieczona folią

200 + 50

Łatwa nawigacyjnie - dla początkujących

TT

S15

15

12

pełna  1: 20000

format A4

zabezpieczona folią

300+ 80

Lekko trudna – dla niezaawansowanych

TU

S20

20

15

pełna  1: 20000

format A3

zabezpieczona folią

400 + 100

Umiarkowanie trudna – dla średniozaawansowanych

TZ

S25

25

20

pełna  1: 20000

format A3

zabezpieczona folią

500 + 130

Trudna – dla zaawansowanych


Po przekroczeniu limitu podstawowego zespół powinien rozważyć ewentualność powrotu pod kątem możliwości dotarcia na metę przed końcem limitu dodatkowego.
WARUNKI KLASYFIKACJI ZESPOŁÓW NA TRASACH TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH
Zespoły wyruszają na trasę z pełną mapą w skali 1: 20000. Wszystkie punkty kontrolne (PK)są zaznaczone na mapie lub na jej powiększonym fragmencie w skali większej od mapy zasadniczej dla uzyskania lepszej czytelności i dokładności w obszarze PK. Na wszystkich trasach postawione będą dodatkowe punkty stowarzyszone (PS), które mogą się znajdować w pobliżu PK jednak nie bliżej niż 2 mm w skali mapy (na której zostały zaznaczone). Warunkiem klasyfikacji zespołu (dotyczy to wszystkich tras) jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego punktu kontrolnego i wystarczy, że będzie to punkt stowarzyszony, pod warunkiem dotarcia na metę przed czasem jej zamknięcia.
Trasy turystyczne:
-zgodnie z Zasadami Punktacji Turystycznych Imprez na Orientację ZG PTTK.
Trasy sportowe
-liczy się czas pokonania trasy z uwzględnieniem kar czasowych: za brak PK –90 min, potwierdzenie PS –25 min, każdorazowa zmiana potwierdzenia -10 min, spóźnienie ponad wyznaczony limit podstawowy –dodatkowa 1 min za każdą minutę spóźnienia oraz 10 min za każda minutę spóźnienia po przekroczeniu limitu dodatkowego o ile nie zostanie przekroczony czas zamknięcia mety.
Na wszystkich trasach - potwierdzanie PK będzie się odbywało bezkontaktowo w systemie
elektronicznym. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w specjalny „zegarek” do
zbliżeniowego potwierdzania punktów kontrolnych.
Rozdzielanie się członków zespołu jest niedozwolone a punkty kontrolne muszą być
potwierdzone przez wszystkich uczestników zespołu w ciągu 60 s pod rygorem
niesklasyfikowania zespołu.
Każdy z punktów kontrolnych będzie oznakowany lampionem biało – czerwonym płaskim
(A4) lub przestrzennym o podstawie trójkątnej i będzie wyposażony w „kapselek” z chipem
do potwierdzania elektronicznego w sposób bezkontaktowy (zbliżeniowo). Każdy punkt
kontrolny będzie posiadał identyfikujący go kod / numer identyfikacyjny.
Wymagane : przynajmniej jeden naładowany telefon komórkowy (którego numer został
podany w zgłoszeniu) , kompas, latarka, oraz maseczka.
Zalecane: obuwie trekkingowe, lekka kurtka dodatkowa, podstawowy zestaw apteczny,
a także napoje oraz dodatkowe pożywienie.
Na trasach TZ, TU, S25 zespoły pokonują trasę samodzielnie. Nie będzie to w żaden sposób kontrolowane, ale przy okazji 100.-lecia Niepodległości Polski warto również także odzyskać wolność w swoich zachowaniach i głowach". Trasy TP oraz S10 nie mają tego ograniczenia. Na tych trasach to ma być przede wszystkim rekreacja i nauka (możliwa również w większym niż jeden zespół gronie).
- komplet materiałów startowych
- mapy tras 3 etapów krajoznawczych w Solcu Kujawskim, Toruniu i Bydgoszczy
- medal pamiątkowy (kamionkowy z epoki dinozaurów)
- odcisk okolicznościowej pieczęci
- dyplomik okolicznościowy uczestnictwa w imprezie
- ognisko na mecie przez cały czas trwania imprezy
- dostęp do sanitariatów TOI TOI w Centrum Zawodów
- woda butelowana dla każdego zawodnika na mecie w Centrum Zawodów
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP
- możliwość weryfikacji OInO w stopniach do małej złotej

TURYSTYCZNA DInO – wg Zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych
Imprezach na Orientację ZG PTTK
SPORTOWA DInO –
wg kryteriów czasowych przedstawionych w regulaminie
PUCHARU POLSKI TZ / TU -
wg regulaminu Pucharu Polski
PUCHARU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO -
wg regulaminu
Pucharu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
100-lecia Niepodległości -
suma punktów przeliczeniowych uzyskanych przez zespół
lub zawodnika startującego na dowolnej trasie turystycznej DInO (TZ/TU/TT/TP )
bądź sportowej (S25/S20/S15/S10) oraz na trasach krajoznawczych 100-lecia
Odzyskania Niepodległości (w Bydgoszczy, Solcu Kujawskim i Toruniu). Przelicznik do
punktacji generalnej wg Zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych
Imprezach na Orientację ZG PTTK.
Po pokonaniu trasy zespoły otrzymają bezpośrednio na mecie wydruk z sekwencją
potwierdzonych punktów wraz z ich kodami i czasem potwierdzenia oraz czasem pokonania
całej trasy (bez punktów karnych na trasach turystycznych oraz bez kar czasowych na
trasach sportowych).
Wydruk z przebiegiem trasy będzie można porównać z mapami wzorcowymi, na których
będą przedstawione wszystkie PK i PS postawione w terenie. Mapy wzorcowe zostaną
udostępnione na stronie www.skarmat.pl po zamknięciu mety w sobotę 25 lipca o godz.
22.00.

od 8:30 - przyjmowanie zespołów w Centrum Zawodów w Rudach
9:00 – 9:30 start interwałowy TT, S15
9:30 – 10:30 start interwałowy TZ, S25
10:30 – 11:00 start interwałowy TU, S20
12:00 – 12:30 start interwałowy TP, S10
15:20 – 15:50 - koniec limitu spóźnień TT, S15
16:10 – 16:40 - koniec limitu spóźnień TP, S10
18:50 – 19:20 - koniec limitu spóźnień TU, S20
20:00 – 21:00 - koniec limitu spóźnień TZ, S25
21:00 – zamknięcie mety (dla wszystkich tras).


1/ Własnym środkiem transportu do Centrum Zawodów w Rudach
(zjazd z drogi krajowej nr 10 na trasie Toruń - Bydgoszcz w kierunku południowym –
oznakowany od godz. 8.15 w sobotę 25.07.2020),
2/ PKP do stacji Solec Kujawski i dalej transportem organizatora (spod Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Solcu Kujawskim oddalonego o 300 m od stacji PKP).
Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim  dysponuje bazą noclegową (nocleg w cenie od 33,- w zależności od standardu).
W ośrodku funkcjonuje również Park Wodny dostępny dla nocujących w OSiR w promocyjnej ofercie www.osir.soleckujawski.pl, a w odległości 3 km znajduje się również „HOTEL LEŚNY”.

Zależnie od przyjętej logistyki można również nocować w Toruniu lub Bydgoszczy i rozpoczynać imprezę od pokonywania tras krajoznawczych w tych miastach w piątek, dojeżdżając w sobotę rano bezpośrednio do Centrum Zawodów w Rudach. Wysokie notowania mają w tych miastach szkolne schroniska młodzieżowe przy ul. Gen. Sowińskiego 5 w Bydgoszczy oraz przy ul. Św. Józefa 24 w Toruniu w których można przenocować za niewiele ponad 20 zł ( i to bez dodatkowych zniżek przysługujących studentom i członkom PTSM). Miłośnikom fortyfikacji podpowiadamy także możliwość noclegu w Forcie IV w Toruniu, który sam stanowi wyjątkowo ciekawą atrakcję turystyczną www.fort.torun.pl
Celem tras krajoznawczych jest pokazanie urody i historii Solca Kujawskiego, Bydgoszczy
i Torunia oraz ich drogę do Wolnej Polski. Trasy te wliczane są do klasyfikacji generalnej
100-lecia Niepodległości. Na tych trasach nie będzie obowiązywał limit czasu i będzie
można się bawić do woli jednak na spokojne pokonanie trasy warto przewidzieć
przynajmniej ok. 90 min. Mapy tras krajoznawczych wraz z kartami do potwierdzania
punktów (własnym środkiem do pisania) każdy otrzyma w ramach swojego pakietu ale
dopiero po powrocie z trasy DInO. Możliwość pokonania tras krajoznawczych, w ramach
klasyfikacji 100-lecia Niepodległości zostanie utrzymana przez cały tydzień aż do
niedzieli 2 sierpnia włącznie. Potwierdzenia z trasy będzie należało przesłać elektronicznie
zgodnie z informacją opisową załączoną do tras krajoznawczych.
W poniedziałek 3 sierpnia zostaną opublikowane na stronie imprezy prawidłowe przejścia
wszystkich tras krajoznawczych i po kolejnych 48 godzinach ich wyniki wraz klasyfikacją
generalną 100-lecia Niepodległości.
Zapraszamy zatem nie tylko na imprezę główną DInO SKARMAT ‘2020, ale także
na imprezy towarzyszące i tym samym do odwiedzenia Kujaw w 100–lecie ich powrotu do
Wolnej Polski. Po okresie zamknięcia z powodu koronawirusa miasta te są otwarte
i wręcz czekają na powrót turystów czyli na Was !

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa epidemicznego zastosowane przez organizatora DInO
SKARMAT 2020 zostały opisane w materiale „Zasady bezpieczeństwa epidemicznego”.
Zasady te stanowią osobny dokument ponieważ są bardzo mocno uzależnione od decyzji
administracyjnych a te mogą ulegać zmianie i będziemy je monitorować.
Prosimy o zapoznanie się z zaproponowanymi rozwiązaniami organizacyjnymi albowiem to
świadomość uczestników stanowi najistotniejszy element naszego wspólnego
bezpieczeństwa a przestrzeganie tych zasad jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników
bez wyjątku.
- punktacja prowadzona będzie wg regulaminu Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK,
- podczas zawodów uczestnicy mogą używać jedynie mapy dostarczonej przez organizatora. Używanie innych  map stanowi podstawę do dyskwalifikacji,
- używanie przyrządów nawigacyjnych  (GPS) i aplikacji telefonicznych jest dozwolone wyłącznie dla rejestracji trasy. W sytuacji w której zespół awaryjnie zdąża do mety i kończy rywalizację po powiadomieniu organizatora (na tel. alarmowy) i może używać  tych środków bez żadnych ograniczeń,
- używanie jakichkolwiek środków transportu przy pokonywaniu trasy jest niedozwolone,
- zespół pokonuje całą trasę wspólnie; opuszczenie partnera w celu samodzielnego dalszego kontynuowania trasy jest niedopuszczalne,
- korzystanie z  możliwości zakupu dodatkowych napojów i pożywienia podczas trasy jest dozwolone.
- za szkody wyrządzone przez uczestników jak i wypadki zaistniałe podczas zawodów organizator nie bierze odpowiedzialności,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność co potwierdzają podpisaniem stosownej deklaracji w biurze zawodów podczas rejestracji. Uwaga: członkowie PTTK z opłaconymi za 2020 r. składkami są już ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)  (patrz www.pttk.pl),
- osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu
wpisowego. Będzie możliwość zwrotu niewykorzystanego wpisowego przy rezygnacji
z udziału w terminie do 25.06.2020 (100%), od 26.06 do 10.07.2020 (50 %) / lub
(20%)w przypadku rezygnacji ze względów zdrowotnych do dnia 24 lipca 2020.
- zgłoszenia po terminie nie gwarantują wszystkich świadczeń,
- uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach w mediach oraz w wynikach zawodów a także wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Klub InO SKARMAT imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie  danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883), zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204). Przesłanie zgłoszenia na imprezę jest wyrazem akceptacji powyższych warunków
- ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.