realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubvideo toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Długodystansowa InO SKARMAT
2020-03-14
Solec Kujawski
14 marca 2020 r. (sobota)
Rudy k. Solca Kujawskiego(53.059248 ; 18.173918)
w piątek od godz. 17.00  -23.00 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim
w sobotę od. godz. 8.00  w Centrum Zawodów
Oddział Miejski PTTK w Toruniu,
Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK w Warszawie,
Klub Imprez na Orientację „SKARMAT” OM PTTK w Toruniu.
Urząd Miasta w Toruniu
Nadleśnictwo Solec Kujawski
Muzeum im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim
- rywalizacja w Pucharze Polski w Marszach na Orientację,
- rywalizacja w Pucharze Województwa  w Marszach na Orientację,
- prezentacja walorów krajoznawczych Kujaw a w szczególności Puszczy Bydgoskiej, Solca Kujawskiego, Bydgoszczy i Torunia,
- uczczenie 100. rocznicy odzyskania Niepodległości.
Kierownik imprezy: Waldemar Fijor PInO nr leg. 210
Sędzia Główny: Przemysław Tafliński PInO nr leg 618
Sekretariat: Iweta Olszewska PInO nr 630, Iwona Kurto PInO nr leg. 572
Budowniczowie tras: Waldemar Fijor PInO nr leg. 210, Przemysław Tafliński PInO nr leg 618, Tomasz Hajdas PInO nr leg. 577
Zabezpieczenie informatyczne: Maciej Murawski
oraz klubowiczki i klubowicze z Klubu InO SKARMAT.
W zawodach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie w  2 lub 3-osobowych zespołach (dotyczy to zarówno tras turystycznych jak i  sportowych). Dopuszcza się start indywidualny osoby pełnoletniej.Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie w zespole z osobą pełnoletnią ale muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.skarmat.pl w terminie od 10 lutego do 7 marca 2020 r.

 

 

od 10.02.2020

do 20.02.2020

 

od 10.02.2020

do 20.02.2020

 

od 21.02.2020

do 7.03.2020

 

Trasy

Przodownicy
Imprez na Orientację

Pozostali uczestnicy

 

Wszyscy

 

TZ / TU

S25 / S20

 

30,-

40,-

50,-

TT / S15

20,-

25,-

30,-

 

TP / S10

 

15,-

20,-

25,-

Transport*

 

5,-

5,-

5,-


* organizator zabezpiecza transport dla uczestników, którzy dojeżdżają środkami komunikacji publicznej, na odcinku OSiR w Solcu Kujawskim -Centrum Zawodów w Rudach (tam i powrót po trasie). Rozkład dojazdów zostanie podany w komunikacie technicznym w dniu 9.03.2020 r.

Wpisowe należy przesłać na konto:
MKS SKARMAT, ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń, w ING BŚ Oddział w Toruniu 20 1050 1979 1000 0022 7659 4989 wpisując DInO-2020 oraz imię i nazwisko osoby za którą jest opłacane wpisowe (o terminowości zgłoszenia decyduje data wpływu wpisowego).
CHARAKTERYSTYKA TRAS TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH

Trasa

km

PK

Mapa

Limit czasu

podstawowy

+ dodatkowy

Stopień trudności trasy

TP

S10

10

8

pełna  1: 20000

format A4

zabezpieczona folią

200 + 50

Łatwa nawigacyjnie - dla początkujących

TT

S15

15

12

pełna  1: 20000

format A4

zabezpieczona folią

300+ 80

Lekko trudna – dla niezaawansowanych

TU

S20

20

15

pełna  1: 20000

format A3

zabezpieczona folią

400 + 100

Umiarkowanie trudna – dla średniozaawansowanych

TZ

S25

25

20

pełna  1: 20000

format A3

zabezpieczona folią

500 + 130

Trudna – dla zaawansowanych


Po przekroczeniu limitu podstawowego zespół powinien rozważyć ewentualność powrotu pod kątem możliwości dotarcia na metę przed końcem limitu dodatkowego.
WARUNKI KLASYFIKACJI ZESPOŁÓW NA TRASACH TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH
Zespoły wyruszają na trasę z pełną mapą w skali 1: 20000. Wszystkie punkty kontrolne (PK)są zaznaczone na mapie lub na jej powiększonym fragmencie w skali większej od mapy zasadniczej dla uzyskania lepszej czytelności i dokładności w obszarze PK. Na wszystkich trasach postawione będą dodatkowe punkty stowarzyszone (PS), które mogą się znajdować w pobliżu PK jednak nie bliżej niż 2 mm w skali mapy (na której zostały zaznaczone). Warunkiem klasyfikacji zespołu (dotyczy to wszystkich tras) jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego punktu kontrolnego i wystarczy, że będzie to punkt stowarzyszony, pod warunkiem dotarcia na metę przed czasem jej zamknięcia.
Trasy turystyczne:
-zgodnie z Zasadami Punktacji Turystycznych Imprez na Orientację ZG PTTK.
Trasy sportowe
-liczy się czas pokonania trasy z uwzględnieniem kar czasowych: za brak PK –90 min, potwierdzenie PS –25 min, każdorazowa zmiana potwierdzenia -10 min, spóźnienie ponad wyznaczony limit podstawowy –dodatkowa 1 min za każdą minutę spóźnienia oraz 10 min za każda minutę spóźnienia po przekroczeniu limitu dodatkowego o ile nie zostanie przekroczony czas zamknięcia mety.
Trasy TZ, TU, S25 -potwierdzanie PK w systemie elektronicznym.

Uczestnicy na tych trasach zostaną wyposażeni w zegarki do potwierdzania punktów (2 zegarki na zespół). Na tych trasach rozdzielanie członków zespołu jest niedozwolone. Punkty kontrolne muszą być potwierdzone przez obu uczestników zespołu w ciągu 60 s pod rygorem niesklasyfikowania zespołu.

Pozostałe trasy : potwierdzanie PK na kartach startowych (jedna karta na zespół) lub, w zależności od liczby zgłoszeń i dostępności sprzętu,dodatkowo również jeden zegarek do potwierdzania punktów w systemie elektronicznym.
Każdy z punktów kontrolnych będzie oznakowany lampionem biało–czerwonym płaskim (A4) lub przestrzennym o podstawie trójkątnej i będzie wyposażony w szczypce (do potwierdzania na kartach) a także w "kapselek" z chipem do potwierdzania elektronicznego.
Wymagane : przynajmniej jeden naładowany telefon komórkowy (którego numer został podany w zgłoszeniu), kompas oraz latarka.
Zalecane: obuwie trekkingowe, lekka kurtka dodatkowa, podstawowy zestaw apteczny, napoje oraz dodatkowe pożywienie.
Na trasach TZ, TU, S25 zespoły pokonują trasę samodzielnie. Nie będzie to w żaden sposób kontrolowane, ale przy okazji 100.-lecia Niepodległości Polski warto również także odzyskać wolność w swoich zachowaniach i głowach". Trasy TP oraz S10 nie mają tego ograniczenia. Na tych trasach to ma być przede wszystkim rekreacja i nauka (możliwa również w większym niż jeden zespół gronie).
- komplet materiałów startowych
- posiłek regeneracyjny i woda dla każdego zawodnika na mecie w Centrum Zawodów
- serwis herbaciano-kawowy przed startem i po powrocie w Centrum Zawodów
- start na trasach 3 etapów krajoznawczych w Solcu Kujawskim, Toruniu i Bydgoszczy
- odcisk okolicznościowej pieczęci
- dyplomik okolicznościowy uczestnictwa w imprezie
- ognisko na mecie przez cały czas trwania imprezy
- dostęp do sanitariatów TOI TOI w Centrum Zawodów
- prysznic w OSiR w Solcu Kujawskim
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP
- możliwość weryfikacji OInO w stopniach do małej złotej
TURYSTYCZNA DInO – wg Zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych Imprezach na Orientację ZG PTTK
SPORTOWA DInO – wg kryteriów czasowych przedstawionych w regulaminie
PUCHARU POLSKI TZ / TU - wg regulaminu Pucharu Polski
PUCHARU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - wg regulaminu Pucharu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
100-lecia Niepodległości - suma punktów przeliczeniowych uzyskanych przez zespół lub zawodnika startującego na dowolnej trasie turystycznej DInO (TZ/TU/TT/TP ) bądź sportowej (S25/S20/S15/S10) oraz na trasach krajoznawczych 100-lecia Odzyskania Niepodległości (w Bydgoszczy, Solcu Kujawskim i Toruniu). Przelicznik do punktacji generalnej wg Zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych Imprezach na Orientację ZG PTTK
Na trasach  TZ, TU oraz S25 (z potwierdzaniem elektronicznym) zespoły otrzymają
bezpośrednio na mecie wydruk z sekwencją potwierdzonych punktów z ich kodami i z czasem potwierdzenia oraz czasem pokonania całej trasy (bez punktów karnych na trasach turystycznych oraz bez kar czasowych na trasach sportowych).
Wydruk z przebiegiem trasy będzie można porównać z mapami wzorcowymi, na których będą przedstawione wszystkie PK i PS postawione w terenie. Mapy wzorcowe zostaną udostępnione na stronie www.skarmat.pl po zamknięciu mety w sobotę o godz. 20.00.

Szczegółowe wyniki tras DInO SKARMAT ‘2020 zostaną opublikowane w czasie 72h od zamknięcia mety natomiast wyniki tras krajoznawczych i klasyfikacja generalna 100–lecia Niepodległości do 23 marca

Piątek - 13 marca 2020
18.00 – 23.00 przyjmowanie zespołów w biurze zawodów w Solcu Kujawskim
Sobota - 14 marca 2020
od 8:00 - przyjmowanie zespołów w Centrum Zawodów w Rudach
9:00 - start masowy TZ, S25
9:30 - start masowy TU, S20
10:00 - start masowy TT, S15
10:30 - start masowy TP, S10
od 13.00 wydawanie posiłków na mecie
14:40 - koniec limitu spóźnień TP, S10
15:50 - koniec limitu spóźnień TT, S15
17:50 - koniec limitu spóźnień TU, S20
19:30 - koniec limitu spóźnień TZ, S25
20:00 – zamknięcie mety (dla wszystkich tras).

1/ Własnym środkiem transportu do Centrum Zawodów w Rudach (zjazd z drogi krajowej nr 10 na trasie Toruń - Bydgoszcz w kierunku południowym – oznakowany od godz. 7.00 w sobotę 14.03.2020),
2/ PKP do stacji Solec Kujawski i dalej transportem organizatora (spod Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim oddalonego o 300 m od stacji PKP).
Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.
Biuro zawodów będzie zlokalizowane w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim który dysponuje bazą noclegową (nocleg w cenie od 33,- w zależności od standardu).
W ośrodku funkcjonuje również Park Wodny dostępny dla nocujących w OSiR w promocyjnej ofercie www.osir.soleckujawski.pl, a w odległości 3 km znajduje się również „HOTEL LEŚNY”.

Zależnie od przyjętej logistyki można również nocować w Toruniu lub Bydgoszczy i rozpoczynać imprezę od pokonywania tras krajoznawczych w tych miastach w piątek, dojeżdżając w sobotę rano bezpośrednio do Centrum Zawodów w Rudach. Wysokie notowania mają w tych miastach szkolne schroniska młodzieżowe przy ul. Gen. Sowińskiego 5 w Bydgoszczy oraz przy ul. Św. Józefa 24 w Toruniu w których można przenocować za niewiele ponad 20 zł ( i to bez dodatkowych zniżek przysługujących studentom i członkom PTSM). Miłośnikom fortyfikacji podpowiadamy także możliwość noclegu w Forcie IV w Toruniu, który sam stanowi wyjątkowo ciekawą atrakcję turystyczną www.fort.torun.pl
W piątek od godziny 18.00 uruchomione będą dodatkowe punkty wydawania map tras krajoznawczych w Toruniu oraz Bydgoszczy (tzn. na kierunkach dojazdowych) a już od soboty oraz w niedzielę będzie można również pozostawiać karty startowe (po pokonaniu tych tras) w wyznaczonym miejscu w Toruniu, Solcu i Bydgoszczy. Miejsca te zostaną określone w komunikacie technicznym. Na trasach krajoznawczych nie będzie obowiązywał limit czasu i będzie można się bawić do woli; na spokojne pokonanie trasy warto przewidzieć ok. 90 min.
Celem tras krajoznawczych jest pokazanie urody i historii tych trzech miast oraz ich drogę do Wolnej Polski. Trasy te wliczane są również do klasyfikacji generalnej 100-lecia Niepodległości.

Gdyby jeszcze te trzy trasy krajoznawcze oraz trasa główna DInO, nie stanowiły wystarczającego wyzwania, to zachęcamy do startu w niedzielę 15 marca 2020 r. w Grudziądzu w imprezie biegowej zaliczanej do cyklu Mistrzostw Pomorza i Kujaw w biegu na orientację (start o godz. 11.00) szczegółowe informacje o tej imprezie będzie można znaleźć na www.kpozos.pl).
Zapraszamy zatem nie tylko na imprezę główną DInO SKARMAT ‘2020, ale także na imprezy towarzyszące i tym samym do odwiedzenia Kujaw w 100–lecie ich powrotu do Wolnej Polski.
- punktacja prowadzona będzie wg regulaminu Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK,
- podczas zawodów uczestnicy mogą używać jedynie mapy dostarczonej przez organizatora. Używanie innych  map stanowi podstawę do dyskwalifikacji,
- używanie przyrządów nawigacyjnych  (GPS) i aplikacji telefonicznych jest dozwolone wyłącznie dla rejestracji trasy. W sytuacji w której zespół awaryjnie zdąża do mety i kończy rywalizację po powiadomieniu organizatora (na tel. alarmowy) i może używać  tych środków bez żadnych ograniczeń,
- używanie jakichkolwiek środków transportu przy pokonywaniu trasy jest niedozwolone,
- zespół pokonuje całą trasę wspólnie; opuszczenie partnera w celu samodzielnego dalszego kontynuowania trasy jest niedopuszczalne,
- korzystanie z  możliwości zakupu dodatkowych napojów i pożywienia podczas trasy jest dozwolone.
- za szkody wyrządzone przez uczestników jak i wypadki zaistniałe podczas zawodów organizator nie bierze odpowiedzialności,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność co potwierdzają podpisaniem stosownej deklaracji w biurze zawodów podczas rejestracji. Uwaga: członkowie PTTK z opłaconymi za 2020 r. składkami są już ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)  (patrz www.pttk.pl),
- osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego, będzie możliwość zwrotu niewykorzystanego wpisowego przy rezygnacji z udziału  w terminie do 20.02.2020 (100%) a  do 7.03.2020 (50 %).
- zgłoszenia po terminie nie gwarantują wszystkich świadczeń,
- uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach w mediach oraz w wynikach zawodów a także wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Klub InO SKARMAT imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie  danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883), zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204). Przesłanie zgłoszenia na imprezę jest wyrazem akceptacji powyższych warunków
- ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.