Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XLIV Kopernikańskie Marsze na Orientację
2021-02-20
Internet (ale po Toruniu)
Z uwagi na panującą epidemię oraz ograniczoną przez to możliwość spotkania się Sympatyków Imprez na Orientację w terenie proponujemy rywalizację na wirtualnej trasie na orientację po Toruniu na bazie klasycznej mapy z formułą znaną z poprzednich edycji Kopernikańskich.
20.02.2021, Internet
- Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
- Klub Imprez na Orientację SKARMAT Toruń
Kierownik imprezy - Waldemar Fijor PInO nr 210
Sędzia Główny - Tomasz Hajdas PInO nr 577
Budowniczy trasy - Przemysław Tafliński PInO nr 618
Popularyzacja imprez na orientację pomimo ograniczeń epidemicznych.
krajoznawczo-historyczna trasa na orientację, start indywidualny lub w zespołach (najlepiej rodzinnych i to w ramach jednego domowego ogniska).

pełna; w formacie PDF lub JPG (300 dpi).
Jest to mapa niczym nie różniąca się od mapy z którą można wyjść w teren i pokonać trasę  w sposób klasyczny !!! 
Turystyczna i Sportowa
Turystyczna – wg Zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych InO PTTK  polegająca na pokonaniu trasy w limicie czasu.
Sportowa - liczy się czas pokonania trasy z uwzględnieniem kar czasowych za popełnione błędy. (90 min za brak PK, 25 min za potwierdzenie PS, 10 min za brak opisu lub zły opis, 1 min – za każdą przekroczoną minutę limitu podstawowego oraz 10 min za każdą przekroczona minutę czasu dodatkowego itd. analogicznie do punktów karnych liczonych wg zasad rywalizacji turystycznej).
Podstawową klasyfikacją będzie klasyfikacja turystyczna jednak dla tych, którzy lubią się pościgać, atrakcyjną może być również klasyfikacja sportowa. Będzie także  zestawiona klasyfikacja dla najbardziej uniwersalnych uczestników tj. takich którzy pokonują trasę szybko a jednocześnie precyzyjnie. Emocji raczej nie zabraknie.

jednoczesny w sobotę 20 lutego o godz. 18.00
90+30 (o godz. 20.30 zamknięcie trasy i koniec przyjmowania kart startowych).
zarejestrowany automatycznie w systemie czas wpłynięcia wypełnionego elektronicznego formularza karty startowej.
Piątek  - 19.02.2021
18.00 -  opublikowanie komunikatu technicznego, na stronie klubowej skarmat.pl i stronie imprezy kopernikanskie.pl w którym będą informacje o dostępności mapy oraz karty startowej, wyjaśnienie zasad Wirtualnej Imprezy na Orientację
Sobota  - 20.02.2021
18.00 -  start do krajoznawczo-historycznej imprezy na orientację
19.30 – koniec limitu podstawowego
20.00 – koniec limitu dodatkowego
20.30 – zamknięcie trasy InO
21.00 – wstępne wyniki rywalizacji
Komputer: przynajmniej jeden z dowolnym systemem operacyjnym i dostępem do sieci Internet.
Drukarka:  przydatna (najlepiej kolorowa) choć nie jest niezbędna.
Oprogramowanie: typowe przeglądarki PDF, JPG.
Informacje o XLIV Kopernikańskich będą publikowane na stronie klubowej skarmat.pl, stronie imprezy kopernikanskie.pl, także na FB (klubu oraz wydarzenia).
Na trasie na orientację bardzo mile jest widziana współpraca rodzinna zarówno w zakresie koncepcji podczas odszukiwania punktów kontrolnych  jak również w zakresie sprzętu. Na jednym laptopie możemy mieć mapę (jest w dobrej rozdzielczości), powiększać ją, przesuwać itp. a na drugim  utrzymywać stałą łączność z Internetem    … wszystko to jest elementem uprzednio przemyślanej przez Was taktyki. Niedopuszczalna jest natomiast praktyka wymieniania się pomiędzy zespołami informacją o już odnalezionych  punktach kontrolnych (jak na każdej typowej InO).
Czy będziemy to sprawdzali?  Nie, nie będziemy tego sprawdzali…  wystarczy nam, że Wy to wiecie.
- impreza jest odporna na wirusa COVID-19 nie zmienia to faktu, że należy się zabezpieczyć w odpowiednią dawkę wyrozumiałości i cierpliwości dla nas i dla naszego serwera  (testy wyszły bardzo dobrze :).
- udział w imprezie oznacza wyrażenie zgody na publikowanie danych (imienia, nazwiska, miejscowości) na listach w wynikach  końcowych oraz na otrzymanie informacji dotyczących imprezy na wskazany w karcie startowej adres email (nie będzie on nigdzie publikowany).