realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Kurs kandydatów na sêdziów, sta¿ystów i sêdziów m³odzie¿owych oraz dla sêdziów rozszerzaj±cych uprawnienia w orientacji sport.
2008-02-09 - 2008-02-10
Toruñ
Biegi na Orientację
Kujawsko – Pomorski Okrêgowy Zwi±zek Orientacji Sportowej
9 – 10 lutego - zajêcia teoretyczne
29 – 30 marca - zajêcia praktyczne (podczas 1. i 2. rundy MPiK)
Wyk³adowcy Polskiego Zwi±zku Orientacji Sportowej: H. Marcinkiewicz, J. Cegie³ka, A. Krochmal, K. Ko³akowski (Sport Ident).
Toruñ, Klub Garnizonowy ul. Warszawska 11
u kierownika szkolenia tel. 600 910 359 waldemar.fijor@gmail.com
Zg³oszenia s± przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc do dnia 31 stycznia 2008
15 z³ - dla osób zarejestrowanych w Kujawsko - Pomorskim Okrêgowym Zwi±zku Orientacji Sportowej i dla osób (spoza województwa) zarejestrowanych w odpowiednim wojewódzkim zwi±zku okrêgowym
20 z³ - dla pozosta³ych osób
Wlademar Fijor 600 910 359, waldemar.fijor@gmail.com